Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Uczestniczyłam w Letniej Akademii Kongresu Kobiet

Dodano: 23 sierpnia 2014

Wiedza oraz doświadczenie są obecnie wartościami o wiele cenniejszymi niż pieniądze, stanowiska czy zaszczyty. Wiedza i doświadczenie pozwalają na wprowadzenie zmian, otwieranie nowych możliwości, wytyczanie nowych granic i przekraczanie tych, które istnieją obecnie. Są to wartości bezcenne, o które zawsze warto zabiegać i gromadzić.
 
Dla mnie osobiście możliwość pogłębienia wiedzy oraz nabycia cennych doświadczeń, a także wyznaczenie nowych perspektyw otworzyła się wraz z udziałem w tegorocznej Letniej Akademii Kongresu Kobiet. Wystarczy wspomnieć takie nazwiska jak Dorota Warakomska, Magdalena Środa, Małgorzata Okońska-Zaremba, Joanna Piotrowska, Ewa Wodyłło, Joanna Regulska, Ewa Sufin-Jacquemart czy Ewa Rumińska-Zimny. Są to Panie stanowiące niewątpliwe autorytety w swoich dziedzinach, posiadające duży zasób wiedzy oraz bogaty bagaż wieloletnich doświadczeń. Uczestnictwo w Letniej Akademii, w założeniu, pokazuje jak podejmować aktywność, zarówno społeczną, jak i polityczną, działać na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, jak integrować różnorodne środowiska czy zachęcać lokalną społeczność do aktywności. To także realna wiedza jak efektywnie działać na rzecz kobiet i społeczności lokalnej.
 
Ciekawe doświadczenie, które daje możliwość szybkiego przełożenia na realne działania i rozwiązania. Ciekawe tym bardziej, że w trakcie Letnie Akademii miałam możliwość uczestnictwa w spotkaniu z Panią Heleną Żukowską - wójciną gminy Kowale Oleckie, która swoją funkcję sprawuje od 20 lat. Jak zjednywać poparcie dla nowych, ciekawych pomysłów, skąd czerpać inspiracje i co najważniejsze skąd czerpać niezbędne środki - na takie między innymi pytania można było znaleźć odpowiedzi w trakcie spotkania z panią Heleną.
 
Niewątpliwie takie fora wymiany doświadczeń i zdobywania nowej wiedzy są działaniami potrzebnymi i pożądanymi. Jak się okazuje nie należy wyważać drzwi, które ktoś już kiedyś otworzył. Wystarczy poszukać w bliższym lub dalszym otoczeniu, by znaleźć gotowe rozwiązanie, a tym samym przetartą ścieżkę działania. W moim odczuciu spotkania takie, jak Letnia Akademia, obok konkretów w postaci wiedzy, dają również tak zwaną wartość dodaną. Coś, czego nie da się przecenić – wiarę w swoje możliwości, inspirację do wprowadzania zmian w bliższym i dalszym otoczeniu oraz nowe kontakty, znajomości, które w przyszłości mogą zaowocować pomocą, szczególnie tą najcenniejszą w postaci mądrej rady.
 
 
Uczestnictwo w Letniej Akademii Kongresu Kobiet, spotkanie z kobietami cieszącymi się dużym autorytetem oraz osobami, które może nie są tak znane, ale mają wiele cennych doświadczeń jest dla mnie osobiście ważną lekcją oraz inspiracją. Wiem, a Letnia Akademia mnie w tym przekonaniu utwierdziła, że potencjał naszej gminy, potencjał mieszkających w niej ludzi – Państwa – jest duży. Nie można tego zmarnować. Nie można odłożyć działania na później, bo takiego „później” może już nie być. Każdy potencjał należy wykorzystać, spożytkować na rzecz zmian, które w naszym otoczeniu są tak potrzebne.
 
Beata Sokołowska / I turnus Letniej Akademii Kongresu Kobiet 2014