Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Uchodźcy - lęki i wątpliwości, fakty i szanse - panel na VIII Kongresie Kobiet

Dodano: 9 maja 2016

VIII Kongres Kobiet

14.05. 2016, godz. 10.30 – 11.45 

Uchodźcy -  lęki i wątpliwości, fakty i szanse

Panel poświęcony problemom uchodźczyń

Moderują: Marianna Knothe i Małgorzata Mierżyńska

Uciekają od wojny, prześladowań  i nędzy. By dotrzeć do Europy, ryzykują życie. To wszystko, co wiemy o uchodźcach. A co wiedzieć powinniśmy? Dlaczego budzą w nas lęk i niechęć zamiast ciekawości i odruchu solidarności?   

Celem sesji jest pokazanie, kim są i czego potrzebują ludzie zmuszeni do ucieczki z własnego kraju. Perspektywa gender ma ukazać specyficzne dla kobiet problemy związane  zarówno z krajem  pochodzenia/kultury/religii, jaki i  pobytem w obozach dla uchodźców oraz  podróżą  i  adaptacją do życia w kraju przyjmującym.

Sesję rozpocznie prezentacja zdjęć Marty Bogdańskiej związanych z tematyką sesji (utracony świat uchodźczyń, wojna, ucieczka, obóz)

Panelistki:

 Marta Bogdańska - Fotografka, artystka, autorka filmów. Od kilku lat mieszka 
i realizuje projekty między Warszawą a Bejrutem. Liban to dla niej miejsce pełne sprzeczności, smaków, niespodzianek, magii, które stara się oddać w swoich fotografiach. Obecnie współpracuje z Danish Refugee Council Lebanon przy realizacji materiałów audio-wizualnych na nowopowstającą stronę internetową oraz przygotowuje projekt krótkiego filmu dokumentalnego o zapomnianej i zaniedbanej perle architektury w Libanie. Jej ostatni projekt to Exilium. Wskażcie nam drogę gorzkiego wygnania, fotograficzne spotkanie z uchodźcami syryjskimi w Libanie, który został właśnie przetłumaczony na język polski i będzie prezentowany jako wystawa w Polsce w 2016 roku. Zrealizowała długofalowy projekt Mixed Feelings: Portraits of Race in an Intimate Space, który wykorzystując fotografię, archiwa prywatne, wywiady, publiczne wydarzenia itp. zajmuje się problemem rasizmu i dyskryminacji w Libanie (2012-2105). Wcześniejsze projekty: jako operatorka współpracowała przy dokumencie Landminds nakręconym w Bejrucie (lipiec 2014), artystka na rezydencji w Nida Art Colony na Litwie (2012), gdzie m.in. zrealizowała projekt książki pt. Nida Book of Unrealized Projects, fotografka w projekcie Fantazje podróżne. Liban, 2010-2011, kuratorka projektu Miasta Feniksy. Wystawy i warsztaty w Warszawie i w Bejrucie (2009-2010), który po raz pierwszy zaprezentował współczesną sztukę libańską w Polsce a zarazem młodych polskich artystów przedstawił na wystawach w Libanie. Pracowała też jako producent w międzynarodowej agencji medialnej Transterra Media w Bejrucie. Publikuje zdjęcia i materiały w międzynarodowych mediach.

 

Katarzyna Górak Sosnowska - Humanistka i ekonomistka (habilitacja z religioznawstwa - UJ, doktorat z nauk ekonomicznych - SGH); absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2002 r. pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w tym od października 2011 r. w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej na stanowisku adiunkta (przedtem w Katedrze Socjologii). Od 2012 r. jest Prodziekanem Studium Magisterskiego Autorka ponad 100 publikacji naukowych na temat społeczno-ekonomicznych problemów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, muzułmańskiej kultury popularnej oraz islamu i muzułmanów w Polsce i na Zachodzie. Wydała cztery monografie „Świat arabski wobec globalizacji" (2007), „Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju" (2007), „Muzułmańska kultura konsumpcyjna" (2011), „Deconstructing Islamophobia in Poland” (2014). kilka prac zbiorowych oraz liczne materiały z zakresu edukacji międzykulturowej i rozwojowej. Obok pracy dydaktycznej prowadzi warsztaty edukacyjne, głównie wokół projektu „W kręgu kultury islamu". Komentuje bieżące wydarzenia krajowe i międzynarodowe dotyczące świata islamu w polskich środkach masowego przekazu.

 

Marta Piegat-Kaczmarczyk - Psycholożka międzykulturowa, członkini zarządu Fundacji Polskie Forum Migracyjne, specjalistka w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej. Pracuje z uchodźcami od 2000 roku- od wyjazdu na misję do Kosowa. Pracowała z dziećmi, młodzieżą, kobietami i rodzinami w wielu krajach, między innymi w Kanadzie, Francji, we Włoszech, Portugali i republice Buriacji. Jako psycholog, pomaga dzieciom- uchodźcom  i ich rodzicom radzić sobie z doświadczeniami traumatycznymi, skutkami przemocy i dyskryminacji. Prowadzi międzykulturowe szkoły rodzenia, grupy wsparcia i warsztaty kompetencji rodzicielskich dla uchodźczyń i migrantek, oraz warsztaty dla rodzin wielojęzycznych i międzykulturowych. Koordynuje i prowadzi projekty mające na celu edukację i integrację międzykulturową w środowisku szkolnym. m in. Cały świat w naszej klasie, Dzieciaki i hip-hop przeciwko przemocy, Szkoła integracji Międzykulturowej. Prowadzi szkolenia z komunikacji międzykulturowej dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, lekarzy, położnych i innych grup stykających się w swojej pracy z różnicami kulturowymi. Wykładowca psychologii międzykulturowej na UW, w ramach studiów podyplomowych dla osób pracujących z cudzoziemcami, Autorka wielu publikacji z zakresu psychologii, edukacji i komunikacji międzykulturowej ( między innymi współautorka pakietu; Inny w Polskiej szkole, Szkoła Integracji Międzykulturowej, Cały Świat w naszej klasie, Dzieciaki przeciwko przemocy, Kobiety świata- Wielokulturowość w opiece okołoporodowej).

 

Marta Górczyńska - Prawniczka w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ukończyła studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego, a następnie podyplomowe studia prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim i studium polityki zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji o tematyce migracyjnej. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad obecną ustawą o cudzoziemcach. Jest współautorką raportu „Migracja to nie zbrodnia” opisującego sytuację osób umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Prowadzi szkolenia z zakresu praw człowieka i prawa migracyjnego dla pracowników administracji i funkcjonariuszy publicznych. Prowadziła badania na temat implementacji i stosowania ustawodawstwa Unii Europejskiej w Polsce w obszarze migracji m.in. dla Komisji Europejskiej i Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców

 

Teresa Stępniak - Doradczyni zawodowa z wieloletnim doświadczeniem w pracy  z bezrobotnymi:  z kobietami, w Fundacji Centrum Promocji Kobiet  ( 1992- 2002 r.), np. z grupami dyskryminowanymi na rynku pracy (samotne matki, kobiety niewidome i słabo widzące).  oraz z uchodźcami (2002 - 2012 r.),  w tym prowadzenie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Polskiej Akcji Humanitarnej,  pozyskiwanie pracodawców i ofert,  przygotowanie beneficjentów  do rynku pracy, sporządzanie bilansu kompetencji i redagowanie CV. Monitowanie Państwowej Inspekcji Pracy do zainteresowania się patologiami na uchodźczym rynku pracy. Autorka poradnika dotyczącego poszukiwania pracy przez uchodźców. Współautorka poradnika dla kobiet niewidomych i słabo widzących.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych  SGPiS (w latach 1972-1992 – pracowała jako inżynier urbanista w biurach planowania przestrzennego).

Obecnie ”stypendystka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

 

Leyla Elsanova - Mentorka i edukatorka w Fundacji Ocalenie. Pochodzi z Czeczenii od dziewięciu lat mieszka w Polsce. W czasie wojny w Czeczenii była pracownikiem społecznym, przez 6 lat zajmowała się osobami przesiedlonymi z powodów wojennych. Wcześniej przez 3 lata pracowała we własnym zakładzie krawieckim. W Polsce przez 3 lata pracowała w Polskiej Akcji Humanitarnej jako instruktorka krawiectwa w ośrodku dla uchodźców w Lininie. Dzięki Fundacji Ocalenie to czym zajmowała się wcześniej z potrzeby serca stało się jej pracą i może pomagać innym, bo sama zetknęła się z ich problemami. 

 

Małgorzata Mierżyńska - Dyrektorka ds. programu i relacji z panelistami Europejskiego Forum Nowych Idei. Dziennikarka, redaktorka, tłumaczka, menedżerka mediów. Magister iberystyki i absolwentka Podyplomowego Studium Specjalistów dla Krajów Rozwijających się na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Pracowała m. in. w Businessman Magazine, Forum, Życiu Warszawy, AFP, Pulsie Biznesu, magazynie Impact czy portalu internetowym Manager Magazin. Współautorka kilku książek, w tym: „Reklama bez ryzyka” i „Media w Polsce w XX wieku”. Tłumaczyła na polski wielu autorów hiszpańskojęzycznych, w tym noblistę Mario Vargasa Llosę. Pracuje w Konfederacji Lewiatan.