Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Stanowisko Kongresu przeciw wycofaniu się ze zrównywania wieku emerytalnego

Dodano: 22 października 2015

Rada Programowa Kongresu Kobiet jest zdecydowanie przeciwna wycofaniu się ze zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Różnice w wieku emerytalnym pogłębiają nie tylko nierówności płci na rynku pracy ale utrwalają również różnice w wysokości emerytur.

Rezygnacja ze stopniowego zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oznacza bez wątpienia utrwalenie gorszej sytuacji starszych kobiet na rynku pracy. Kobiety są o 5 lat wcześniej niż mężczyźni narażone na utratę pracy, bo o 5 lat wcześniej  kończy się ich ochrona przed zwolnieniem.

Wcześniejszy wiek emerytalny kobiet to emerytury o połowę niższe od emerytur mężczyzn. Prowadzić to będzie w przyszłości do ubóstwa ogromnej rzeszy  kobiet utrzymujących się z emerytury.  

Państwo nie może wycofywać się z gwarancji zabezpieczenia odpowiednich dochodów na starość. Nie chcemy żyć na emeryturze w ubóstwie.

Irena Wóycicka

w imieniu Rady Programowej Kongresu Kobiet