Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Stanowisko Kongresu Kobiet ws. reformy mediów publicznych

Dodano: 8 stycznia 2016

Kongres Kobiet z niepokojem obserwuje działania władz państwowych w sprawie objęcia mediów publicznych bezpośrednią kontrolą rządu.

Przypomnijmy, że 31 grudnia 2015, Senat zaakceptował nowelę ustawy medialnej wypracowaną przez Sejm. Nowela (Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji) była przyjęta w szybkim tempie i bez konsultacji społecznych. Nowelizacja zakłada przekształcenie dotychczasowych spółek handlowych w państwowe osoby prawne oraz, w związku z tym, wygaśnięcie mandatów członków zarządów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia oraz powoływanie nowych organów przez ministra skarbu państwa. Ustawa już trafiła do podpisu prezydenta, który podpisał ją w dniu 7 stycznia 2016. Jest to tak zwana „mała ustawa medialna”, w oczekiwaniu na dużą reformę mediów publicznych, której projekt PiS już przygotował i planuje wdrożyć w ciągu kilku miesięcy.

Zdaniem wielu medioznawców, zmiany takie oznaczają upartyjnienie mediów i czystki wśród dotychczasowych pracowników mediów. Celem takich zmian jest także zwolnienie mediów publicznych od przymusu zarabiana pieniędzy, po to, by mogły się one skoncentrować na realizacji misji określonej w ustawie.

Zgodnie z formułowanymi dotychczas zasadami, media publiczne miały przede wszystkim informować, edukować i dostarczać rozrywki.

Według parlamentarnego projektu następnej większej ustawy reformującej media publiczne, misją instytucji narodowej radiofonii i telewizji będzie "kultywowanie tradycji narodowych oraz wartości patriotycznych i humanistycznych, przyczynianie się do zaspokajania duchowych potrzeb słuchaczy i widzów (…)". W projekcie zapisano też, że media narodowe "respektują chrześcijański system wartości, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki". 

Jak twierdzą eksperci i autorzy nowej koncepcji PiS, media narodowe przestaną krytykować „dobre zmiany” wprowadzane przez rząd, będą natomiast edukować w duchu zasad przyjętych przez wiodącą teraz siłę polityczną.

Naszym zdaniem oznacza to ideologizację i całkowite upolitycznienie publicznej telewizji i radia.

Przeciwko nowej ustawie dotyczącej mediów publicznych w Polsce zaprotestowały nasze rodzime organizacje dziennikarskie: Towarzystwo Dziennikarskie i organizacje międzynarodowe: Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich, Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, Europejska Federacja Dziennikarzy oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy, zwracając się pisemnie do Rady Europy i podkreślając że „ proponowane rozwiązania są zwrotem ku bezpośredniej kontroli rządowej nad strategiczną i redakcyjną postawą nadawców publicznych, co jest nie do zaakceptowania w prawdziwej demokracji”.

W obliczu ogólnych zagrożeń demokracji w Polsce, Kongres Kobiet musi zajmować zdecydowane stanowisko, musi monitorować działania władz państwowych i alarmować, kiedy takie działania naruszają zasady demokracji. Kongres Kobiet jako ruch społeczny opowiada się za zasadą bezstronności i obiektywności mediów oraz za ich apolityczną strukturą. Media, w których panuje zakaz krytyki rządzących, przyczynią się do dalszego pogłębiania podziałów społecznych i do postępującej utraty zaufania społeczeństwa do instytucji publicznych. Takie działania to powolny demontaż demokratycznego państwa prawa.

Naszym zdaniem, wraz z nowa ustawą medialną pogorszy się dostęp do informacji publicznych i zagrożona będzie kultura, gdyż w nowych mediach narodowych spektakle lub wydarzenia nie mieszczące się w tradycyjnych ramach mogą być cenzurowane.

Kongres Kobiet obawia się ponadto, że kultywowanie tradycji narodowych oraz oparcie mediów na chrześcijańskim systemie wartości będzie w praktyce oznaczało promowanie patriarchalnego wzorca rodziny oraz eliminację wszelkich kwestii genderowych, związanych z równością kobiet i mężczyzn. Cała filozofia i polityka  PiS, a więc plan reformy mediów, ale także reformy szkolnictwa i związane z tym zmiany w podręcznikach, przekupienie społeczeństwa wizją 500 zł na dziecko uderzy w dłuższym terminie w prawa kobiet, w równość i równouprawnienie.

 

W najbliższą sobotę 9 stycznia 2016 r. Kongres Kobiet dołącza się do manifestacji Komitetu Obrony Demokracji w obronie wolności słowa, niezależnych mediów publicznych (w kontekście przyjęcia tzw. "małej ustawy medialnej" przez Parlament i Senat, już podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Spotykamy się pod banerem "Kobiety dla demokracji" o godz. 13.50 w miejscu: róg ul. Świętokrzyskiej i Placu Powstańców Warszawy, po stronie Hotelu Warszawa.

Więcej na ten temat