Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Stanowisko Kongresu Kobiet ws. napaści na kobiety w noc sylwestrową

Dodano: 13 stycznia 2016

W kontekście seksistowskich wydarzeń w Kolonii, w Niemczech, których ofiarą padło wiele kobiet, Kongres Kobiet przypomina, że każda kobieta na świecie ma prawo do wolności, godności i bezpieczeństwa. Jest to niezbywalne prawo każdej kobiety i każdego człowieka wszędzie i w każdym czasie.

Dochodzenia w sprawie napaści w noc sylwestrową w Kolonii wciąż trwają. Wśród sprawców wymienia się nielegalnych emigrantów i uchodźców z krajów arabskich i Afryki. Lokalna policja i władze bezpośrednio po napaściach wyciszały problem, wzmianki o zajściach pojawiły się w prasie dopiero kilka dni po wydarzeniach.

Uważamy, że – z jednej strony – nie można w imię politycznej poprawności zamykać oczy na problem, gdyż liczba uchodźców z krajów arabskich rośnie i takie sytuacje mogą powtarzać się w Europie. Seksualne napaści na kobiety miały zresztą miejsce w wieczór sylwestrowy także w Austrii, Szwecji i innych krajach…

Z drugiej strony nie oznacza to jednak, że Europa powinna zamykać swoje granice dla uchodźców z krajów ogarniętych wojną – ludzie uciekają stamtąd przed terrorem, głodem i śmiercią.

Wydarzenie, jakie miało miejsce w Kolonii w dużej mierze wiąże się prawdopodobnie z podejściem do seksualności i roli kobiet w kulturze muzułmańskiej. Polityka rządów krajów europejskich w sprawie religii muzułmańskiej wymaga wyczucia, jednak napaści i wandalizm (w wykonaniu tak imigrantów jak i tzw. tubylców) zasługują na zdecydowane potępienie i wyciągniecie konsekwencji. Poszanowanie  praw kobiet jest bowiem wartością priorytetową. Wolność, godność i bezpieczeństwo kobiet jest i zawsze będzie dla nas wartością nadrzędną.