Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Sprawozdanie Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom

Dodano: 22 marca 2018

Marta Mazurek, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom

 

 

Dr Marta Mazurek jest z wykształcenia anglistką, ma stopień doktora w dziedzinie literaturoznawstwa amerykańskiego. Jest badaczką i nauczycielką akademicką w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkinią Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości, UAM. Jest członkinią Kongresu Kobiet, współinicjatorką samorządowej Sieci dla Równości, której celem jest promowanie równości na szczeblu lokalnym, tworzenie katalogu dobrych praktyk antydyskryminacyjnych, podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz dzielenie się nimi z innymi miastami w kraju.

 

 

Pełnomocniczka wspiera i bierze czynny udział jako inicjatorka, organizatorka, koordynatorka lub reprezentantka w licznych wydarzeniach, co łączy z zaangażowaniem społecznym w działania na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji. Dzięki podpisaniu, z inicjatywy Pełnomocniczki, przez Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka Karty Różnorodności oraz dzięki polityce miejskiej skierowanej na równość i otwartość Poznań był gospodarzem IX Kongresu Kobiet we wrześniu 2017 roku. Po raz pierwszy Kongres Kobiet odbył się poza Warszawą. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i zgromadziło ponad cztery tysiące uczestniczek i wolontariuszek.  Z ramienia miasta Pełnomocniczka kontynuuje prace w zakresie realizowania nowych obszarów współpracy w zakresie aktywizacji kobiet i wspierania kobiet aktywnych, stąd projekt „Kobieta z Energią”, realizowany we współpracy z Fundacją Veolia, a także kontynuacja projektu Letniej Akademii Kongresu Kobiet.

 

W ramach obchodów 100-lecia Praw Kobiet, dzięki inicjatywie Pełnomocniczki, Rada Miasta Poznania przyjęła stanowisko, że w 2018 roku nowe nazwy ulic w Poznaniu nadawane będą na cześć zasłużonych kobiet właśnie, a w kolejnych latach zostanie zachowana równowaga płci w nazewnictwie ulic. Pomysł stał się inspiracją dla innych polskich miast i samorządów. Z inicjatywy pełnomocniczki powstała miejska platforma internetowa ONEPoznań, która jest miejscem wymiany zdań i opinii kobiet aktywnych w różnych dziedzinach: w kontekście społecznym, kulturowym i politycznym. ONEPoznań promuje także wydarzenia związane z obchodami stulecia Praw Kobiet w Poznaniu  (http://onepoznan.pl).

 

Realizując politykę miasta i dostrzegając potrzebę edukacji w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji z inicjatywy pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom w Poznaniu ruszył pierwszy w Polsce program dofinansowywania zajęć antydyskryminacyjnych i przeciwdziałających wykluczeniu w szkołach. 

Z inicjatywy pełnomocniczki Miasto realizuje program AIRBAG Poznań, którego celem jest   zwiększenie poczucia bezpieczeństwa cudzoziemców poprzez budowanie sieci punktów zapewniających tym osobom wsparcie w sytuacjach kryzysowych w postaci pomocy w zgłaszaniu przestępstw i zapewnienia opieki do czasu przyjazdu odpowiednich służb. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony właścicieli punktów usługowych w mieście, uniwersytetów i studentów i studentek z zagranicy. Strona projektu: www.facebook.com/airbagpoznan