Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Siła kobiet – Idziemy po nasze prawa

Dodano: 18 listopada 2016

„Misją Kongresu Kobiet jest działanie na rzecz realnej równości kobiet i mężczyzn (równość praw, szans i możliwości), działanie na rzecz uznania godności, autonomii i wolności wszystkich (i kobiet i mężczyzn), budowanie solidarności kobiet poprzez wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc i pracę nad pamięcią o naszej historii.“

Z naszego przesłania

 

W rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych (27 listopada 1918 r.) i w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć prosimy Was o mobilizację! Spotkajmy się i razem weźmy udział w marszu i kiermaszu działań na rzecz kobiet.  

  

Siła kobiet – Idziemy po nasze prawa

27 listopada (niedziela), godz. 12.00, pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze

 

Planowany przebieg wydarzenia 
– POCHÓD godz. 12.00
Spod pomnika Józefa Piłsudskiego przy Belwederze przemaszerujemy pod Sejm. Ubrane na czarno, z parasolkami, transparentami, hasłami, wyrazimy niezgodę na łamanie naszych praw i odbieranie nam prawa do decydowania o sobie. Pokażemy moc kobiecej solidarności!

– KIERMASZ godz. 12.30 -15.00
Na stanowiskach organizacji i inicjatyw działających na rzecz praw kobiet porozmawiamy o tym, co robimy i – jak możemy działać razem. Bo „solidarność” to nie jest puste słowo! Bo razem możemy więcej!

 

Oprócz nas w wydarzeniu udział wezmą m.in. przedstawicielki organizacji: Centrum Praw Kobiet, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – FEDERA, Dziewuchy Dziewuchom Warszawa,

OSK Warszawa, Protest Kobiet, Alimenty to nie prezenty, Dla naszych dzieci, Feminoteka, Fundacja Ster.

 

Bądźmy razem 27 listopada!