Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Seminarium „Kobiety i Bezpieczeństwo”

Dodano: 5 marca 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium „Kobiety i Bezpieczeństwo”

8 marca 2018 r.

Instytut Nauk Politycznych UW

Ośrodek Analiz Politologicznych UW

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Seminarium naukowe Kobiety i Bezpieczeństwo

 

HARMONOGRAM

8:30

Rejestracja uczestników seminarium

9:00

Dr hab. Ewa Maria Marciniak (Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW) – Powitanie gości.

9:10- 11:30*

Wystąpienia prelegentek Dr Aleksandra Gasztold  INP UW) – Moderator

Dr Sylwia Spurek (Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich) – Rola i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz zwalczaniu dyskryminacji  ze względu na płeć.

Mł. insp. dr Irmina Gołębiewska (Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP) – Wyniki badań ankietowych w pięciu państwach UE  oraz Polsce dotyczące ścieżki kariery zawodowej kobiet w policji, łączenia życia zawodowego z prywatnym oraz wzajemnego postrzegania  w służbie. Dane statystyczne dotyczące kobiet w służbie czynnej.

Podinsp. Hanna Kowalewicz (Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku) – Policjantki na misjach pokojowych.

Insp.  dr Kornela Oblińska (insp. w stanie spoczynku, Policja) – Ścieżka kariery zawodowej kobiet w Policji, rola i zadania.

Insp. Anna Kuźnia Służba (insp. w stanie spoczynku, Policja) –  Służba jest kobietą. Rola policjantek w kształtowaniu i komunikowaniu bezpieczeństwa publicznego  dzisiaj – perspektywy i wyzwania. 

Płk Anna Osowska-Rembecka (Służba więzienna) – Ścieżka kariery zawodowej kobiet w Służbie Więziennej, rola i zadania. Znaczenie Stowarzyszenia Kongres Kobiet w zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć. 

Kpt. Aleksandra Jędryka (Straż Graniczna) – Ścieżka kariery zawodowej kobiet w Straży Granicznej, rola i zadania.  

          Anna Wojtacha (Korespondentka Wojenna) – Udział kobiet w misjach pokojowych.

*10:20-10:30 – Przerwa kawowa

 

Seminarium odbędzie się w sali nr 1, ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa