Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Raport Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania

Dodano: 25 września 2015

RAPORT PEŁNOMOCNICZKI DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA, prof. Małgorzaty Fuszary, przedstawiony na VII Kongresie Kobiet (11.09.2015 r.)

 

Profesor Małgorzata Fuszara podsumowała rok i 40 dni swojej pracy jako Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania. Na wstępie podkreśliła, że na całokształt jej działań składa się codzienna, mało widoczna praca, a jej biuro nie ma mocy sprawczej tworzenia prawa ani własnego budżetu. Kwestie dotyczące równości leżą po trochu w gestii kilku ministerstw – w takiej sytuacji zasadne byłoby stworzenie oddzielnego, silnego ministerstwa, zajmującego się prawami kobiet i mężczyzn.

Pełnomocniczka wspomniała następnie o tym, jak wygląda rzeczywistość posiedzeń w sali sejmowej – posłowie często nie skupiają się na szukaniu merytorycznych argumentów, przedkładając medialny szum ponad prawdę. Słowa padające z sejmowej mównicy mają na celu nie tyle przekazywanie merytorycznych treści, ile wpływanie na emocje społeczne, wywoływanie skandalu. Np. podczas dyskusji nad ratyfikacją konwencji antyprzemocowej argumenty, które padały w czasie odbywających się w nocy posiedzeń, były skrajnie niemerytoryczne. Świadczyło to o tym, że dyskutanci nie przeczytali tekstu konwencji.  – Jestem w tej chwili absolutnie przekonana, że osoby, które były przeciwko ratyfikacji, są przeciwko walce z przemocą i niech nam nie wmawiają, że są przeciwko przemocy – mówiła prof. Małgorzata Fuszara.

Pełnomocniczka wyraziła jednocześnie zadowolenie, że konwencja została w końcu podpisana – mimo nacisków ze strony przeciwników, którzy starali się dotrzeć ze swoim przekazem także do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Prof. Małgorzata Fuszara poprosiła obecną na sali Annę Komorowską o przekazanie panu prezydentowi podziękowania za pomoc w ratyfikowanie konwencji.

A co do ratyfikacji – jest ona procesem. – To, nad czym teraz pracujemy, to wdrażanie w życie postanowień, które są zawarte w konwencji. Opracowano już procedury działania w policji i służbie zdrowia. Organizowane będą m.in. akcje, kampanie, szkolenia – mówiła ministra Małgorzata Fuszara.

Do działań Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania należy też  m.in. zwracanie uwagi posłów na dyskryminację w przypadku np. umieszczania kobiet na ostatnich miejscach listach wyborczych. W jej biurze wystosowywane są także listy do szefów zarządów firm – są to w większości mężczyźni – w których pełnomocniczka zwraca ich uwagę nie tylko na obecność kobiet we władzach zarządów, ale także na to, jak kobiety są traktowane w miejscach pracy.

Na koniec pełnomocniczka przypomniała zadanie, jakie postanowiła przed sobą po objęciu urzędu –  chodzi o stworzenie stanowiska pełnomocnika/czki w ośrodkach władzy samorządowej. Obecnie prof. Małgorzata Fuszara i jej biuro czynią starania o pozyskaniem środków unijnych na szkolenia i warsztaty. Pełnomocniczka obiecała, że pieniądze na ten cel się znajdą. Do samorządów wystosowano już listy w tej sprawie.

                                                                                         Ewa Inez Mrozowicz