Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Profesor Małgorzata Fuszara nową Pełnomocniczką Rządu do Spraw Równego Traktowania!

Dodano: 22 lipca 2014

Zaproponowanie profesor Małgorzacie Fuszarze piastowania stanowiska Pełnomocniczki Rządu do Spraw Rrównego Traktowania to bardzo dobra decyzja. Gwarancja zachowania pełnej idei równości!

Ta nominacja daje pełną gwarancję, że praca, jaką poprzednia pełnomocniczka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, włożyła w wykonywanie swoich zadań – w walkę z dyskryminacją i promowanie idei równości – będzie kontynuowana przez osobę bardzo kompetentną, konsekwentną, bezstronną, o wysokich standardach akademickich i w pełni świadomą wagi, jaką idea równości odgrywa w standardach europejskich. 

 

Małgorzata Fuszara – prawniczka, socjolożka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz socjologią prawa. Dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, pracuje w Katedrze Antropologii i Socjologii Obyczajów i Prawa ISNS UW, kieruje Ośrodkiem Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet i Podyplomowymi Studiami nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci Gender Studies (razem z Bożeną Chołuj). Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu socjologii prawa, studiów kobiecych i gender studies.

Prowadziła zajęcia z Gender Studies także w USA (Ann Arbor) i Hiszpanii (Oniati).

Należy do komitetów redakcyjnych naukowych pism: „Sign. Journal of Women in Culture and Society“, „European Journal of Women,s Studies“ oraz „Societas/Communitas“.

Jest autorką ponad stu artykułów i rozdziałów w książkach opublikowanych po polsku, angielsku, niemiecku, słowacku, bułgarsku, rosyjsku i rumuńsku, a także autorką książek: „Codzienne konflikty i odświętna sprawiedliwość“ (1989), „Rodzina w sądzie“ (1994) i „Kobiety w polityce“ (2006).

Współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych, a także jest wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet, ministrą ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet.

Razem z prof. Eleonorą Zielińską napisała w 1993 roku pierwszy projekt ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn.

– To wielki autorytet i nieustanna inspiracja do działania dla Kongresu Kobiet – mówią o niej koleżanki z Kongresu Kobiet.

 

 

Wybrane wystąpienia/wypowiedzi/wywiady

– Rozmowa Doroty Warakomskiej z prof. Małgorzatą Fuszarą w Radiu Kolor (wrzesień 2013).

https://www.youtube.com/watch?v=N-KgmyTVu84

– Prof. Fuszara o dyskryminacji kobiet w mediach

https://www.youtube.com/watch?v=wb5pNZY_nfo

– Wywoływanie paniki w ramach moralnych krucjat jest niebezpieczne społecznie! – prof. podsumowuje konferencję o gender w Episkopacie Polski, styceń 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=pRRrmDJXIrM

– Strach przed gender to lęk przed zmianą – rozmowa z Agnieszką Kublik.

http://wyborcza.pl/10,126968,15436916,Posel_Kempa_na_nauke_jest_odporna__Prof__Fuszera_u.html?i=4?utm_source=HP&utm_medium=AutopromoHP&utm_content=cukierek1&utm_campaign=wyborcza&v=1&pId=26407256&send-a=1

– Wystąpienie w Sejmie jako sprawozdawczyni obywatelskiego projektu ustawy o paryteteach podczas I czytania projektu w Sejmie (02. 2010) ( http://wyborcza.pl/1,76842,7578650,Prof__Malgorzata_Fuszara_o_parytetach.html)  (http://www.feminoteka.pl/news.php?readmore=6169)

– “Wyborcza”, “DF” http://wyborcza.pl/duzyformat/1,134722,15012497,Malgorzata_Fuszara__W_kacie_cie_nie_znajda.html

 

Konferencje katolickie o Gender:

– "Spór o gender – znak czasu. W poszukiwaniu paradygmatu nowej cywilizacji" zorganizowany przez Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA (20.03.2014)

– "Gender oczami specjalistów" zorganizowana przy Episkopacie Polski przez KAI (23.01.2014)

 

Publikacje/wywiady w mediach katolickich:

– “Znak”, wrzesień 2011, nr 676 "Akcja parytetowa ruchu kobiet w Polsce"

(http://www.miesiecznik.znak.com.pl/1052/5/kobiety-i-polityka)

– “Tygodnik Powszechny”, Nr 41 (3300), 7 października 2012 "Z OSTATNIEGO MIEJSCA" (http://tygodnik.onet.pl/kraj/z-ostatniego-miejsca/dmmyh)

– “Tygodnik Powszechny”, Nr 50 (3362)15 grudnia 2013