Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Postulaty Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji

Dodano: 8 października 2015

CENTRUM PRZEDSIEBIORCZOSCI I INNOWACJI VII Kongres Kobiet                                     

Rekomendacje i wnioski

Równość kobiet i mężczyzn szansą dla polskiej gospodarki

Więcej kobiet w sferze kariery --więcej mężczyzn w sferze pracy domowej

 

  1. Uznanie równości jako czynnika rozwoju polskiej gospodarki i wykorzystanie  dobrych praktyk z innych krajów;  wprowadzenie przedmiotu „Ekonomia równości” do uczelni ekonomicznych (London School of Economics); włączenie perspektywy równości do strategii rozwoju i polityki ekonomicznej (ocena strategii i budżetów z perspektywy równości w krajach skandynawskich; miasto Berlin).

  

  1. Uznanie wartości bezpłatnej pracy kobiet w sferze domowej i zrównanie uprawnień i świadczeń dotyczących tej pracy z tymi, jakie przysługują w sferze płatnej pracy zawodowej (jak np. emerytury).  Postulat dotyczy również wprowadzenia odpłatności z tytułu wykonywania funkcji reprezentacyjnych przez kobiet żony polityków; przypadek pensji dla żony Prezydenta.

 

  1. Likwidacja luki płacowej,  zrównanie szans awansu i dostępu do stanowisk decyzyjnych dla kobiet i mężczyzn;  wprowadzenie kwot w biznesie jako elementu przejrzystych mechanizmów awansu w firmach; w pierwszej kolejności w spółkach Skarbu Państwa.

 

  1. Stworzenie systemu wparcia dla kobiet w branży technologicznej oraz w obszarze  MSP- małe i średnie przedsiębiorstwa w oparciu o dotychczasowe działania podejmowane w Polsce (pilotaż - kredyty dla firm kobiecych PARP; akcja „Kobiety na Politechniki”, programy --edukacja i mentoring ) i innych krajach takich jak Australia (wsparcie dla eksportu kobiecych MSP) czy Chorwacja (całościowy program rozwoju przedsiębiorczości kobiet).

 

  1. Wprowadzenie perspektywy równości kobiet i mężczyzn do planów rozwoju regionów/województw, w tym w obszarze przedsiębiorczości i innowacji w kontekście finansowania z funduszy UE (również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW)