Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Petycja „Stop bezprawnemu ograniczaniu dostępu do antykoncepcji!”

Dodano: 16 lutego 2018

Na portalu Nasza Demokracja został uruchomiony apel do Ministra Zdrowia i Komisji ds. Petycji o niewprowadzanie klauzuli sumienia dla farmaceutów i właścicieli aptek. Sprawa jest ważna i pilna.

Ważna, bo to prawo jest wymierzone w dostęp do antykoncepcji (awaryjnej), a to kwestia ogólnospołeczna (samych kobiet w wieku rozrodczym mamy 10 mln).

Pilna, bo Komisja ds. Petycji zwróciła się do Ministra Zdrowia o „kompleksową analizę kwestii wprowadzenia do systemu prawnego klauzuli sumienia dla farmaceutów, sygnalizując potrzebę wprowadzenia takiej możliwości”.  Z zapisu posiedzenia Komisji wynika, że istnieje mocna determinacja, by procedować ten projekt ustawy autorstwa Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich i jeżeli ministerstwo się tym nie zajmie, to Komisja podejmie odpowiednie kroki. Trzeba więc działać.

Krótsza wersja apelu z możliwością złożenia podpisu jest na stronie

Pełna wersja apelu z argumentami przeciwko klauzuli sumienia na stronie Federacji

 

 

Fragment apelu:

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Komisjo ds. Petycji!

W odniesieniu do projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich apelujemy o niewprowadzania klauzuli sumienia dla farmaceutów i właścicieli aptek. Powoływanie się przez farmaceutów na „klauzulę sumienia” pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem i może prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Przeciwko instytucjonalizacji klauzuli sumienia dla farmaceutów przemawiają takie wartości jak bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, prawo do prywatności, wolność wyznania lub braku wyznania, czyli wartości również chronione przez Konstytucję.

Obecnie obowiązujące prawo przewiduje klauzulę sumienia jedynie dla osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki i położnej, ponieważ uznaje się, że w ich przypadku występują sytuacje, kiedy mogliby być zmuszeni do czegoś bezpośrednio niezgodnego z ich sumieniem. Ani w prawie, ani praktyce orzeczniczej nie znajdziemy oceny sprzedaży m.in. środków antykoncepcyjnych jako zachowania naruszającego integralność moralną farmaceuty. Ponadto w przypadku leków na receptę, farmaceuta ma – w świetle prawa – wręcz obowiązek wykonania polecenia lekarza/lekarki, a o zażyciu antykoncepcji decyduje sumienie pacjentki. (...)

Pełna wersja apelu z argumentami przeciwko klauzuli sumienia na stronie Federacji