Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Panelistki i paneliści Centrów na IX Kongresie Kobiet

Dodano: 6 września 2017

 

BIOGRAMY PANELISTEK I PANELISTÓW PANELI I WARSZTATÓW W CENTRACH IX KONGRESU KOBIET

9-10 września 20175, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sala Ziemi

 

 

SOBOTA, 09.09.2017

PANELISTKI I PANELIŚCI – CENTRA

 

 

CENTRUM CHCEMY CAŁEGO ŻYCIA (niepełnosprawności), sala 1F

Opiekunka CENTRUM:

ANNA DUNIEWICZ - Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim i studia podyplomowe na kierunkach zarządzanie zasobami ludzkimi (UŁ) oraz stosunki międzynarodowe i dyplomacja (Collegium Civitas, PAN). Pracowała m.in. jako tłumaczka przysięgła, nauczycielka akademicka (ostatnio w łódzkiej „Filmówce”), lektorka języka angielskiego w biznesie, asystentka wiceprezydenta Parlamentu Europejskiego. Miłośniczka społecznie zaangażowanej literatury, podlaskich krajobrazów, dalekich wypraw i mądrych, otwartych ludzi. Przygodę z Kongresem Kobiet rozpoczynała od zbierania podpisów pod projektem „ustawy parytetowej”. Dumna mama neurowyjątkowego Krzysia, dzięki któremu na IX Kongresie Kobiet realizuje projekt życia.

                                

MY, NIEWIDZIALNI. AUTYZM PO POLSKU / godz. 14:30 / moderatorzy: Dorota Próchniewicz, Grzegorz Zalewski / udział: Dorota Credo, Anna Janiak, Agnieszka Kossowska, Paweł Kubicki, Joanna Ławicka, Sylwia Mądra

 

ANNA JANIAK – pedagożka, artystka i społeczniczka. Prywatnie mama dorosłego syna z zespołem Aspergera oraz siostra i prawna opiekunka dorosłej siostry z MPD. Aktywnie działa na rzecz kształtowania właściwego wizerunku osób ze spektrum autyzmu i postrzegania ich potrzeb, nie poprzez pryzmat niepełnosprawności, lecz neuroróżnorodności i odmienności potencjałów. Wraz z mężem powołała do życia Fundację na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA, organizację która wspiera rodziny osób z niepełnosprawnościami.  Poprzez integrację i rehabilitację społeczną młodych ludzi, aktywizację ich rodziny oraz akcje informacyjne i edukację środowisk, stara się przeciwdziałać ich społecznemu i zawodowemu wykluczeniu. Od 2014 jest liderką Spółdzielni Socjalnej FURIA, zatrudniającej osoby ze spektrum autyzmu, w ramach autorskiego modelu aktywizacji zawodowej.

DOROTA PRÓCHNIEWICZ redaktorka, dziennikarka, aktywistka. Mama dorosłego syna z autyzmem. Otwarcie mówi o trudnościach jego wychowania i wsparcia w dorosłym życiu.  „(…) gdyby nasze dzieci z niepełnosprawnościami od początku otrzymywały odpowiednią rehabilitację, opiekę, nie byłoby tak dramatycznych doświadczeń, jakie mają rodzice czy same matki – (…) [twierdzi]
– Gdy dziecko staje się dorosłe, potęguje się lęk o jego przyszłość. Z prostej przyczyny – brakuje już sił, by wciąż o wszystko zabiegać, by walczyć”. (Cyt. za: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/560020). Nie zgadza się na aktualny społeczny odbiór osób z niepełnosprawnościami oraz brak wsparcia i wygórowane wymagania stawiane ich opiekunom, otwarcie o tym mówi.

 

GRZEGORZ ZALEWSKI – od 1993 roku związany z rynkiem finansowym. Pracował jako dziennikarz, analityk, zarządzający, tłumacz, wykładowca. Współpracuje z Domem Maklerskim BOŚ. Założyciel i Prezes Wydawnictwa Linia, wydającego książki nt.  finansów oraz książki dotyczące wykluczenia, niepełnosprawności, odmienności – w serii „Biała Plama” (www.wydawnictwolinia.pl).

 

DOROTA CREDO - pomysłodawczyni i główna organizatorka akcji "Niewidzialne Dzieci", której celem jest wprowadzanie autystycznych dzieci do przestrzeni publicznej w formie comiesięcznych spotkań młodych autystów i ich opiekunów w ciekawych miejscach. W tym roku do spotkań dołączyły osoby niewidome i podopieczni domów dziecka. Organizatorka i fundraiserka, czasem – kiedy może sobie pozwolić na oderwanie się od spraw organizacyjnych – także  fotografka „Spotkań Niewidzialnych”. Mama trójki dzieci, w tym autystycznego Oskara (lat 13). Informuje opinię publiczną o specyfice funkcjonowania dzieci autystycznych, dzieli się swoimi doświadczeniami, wskazuje możliwości rozwiązywania absurdalnych sytuacji wynikających z luk prawnych bądź źle skonstruowanych przepisów. Współpracuje z wieloma organizacjami w celu integracji środowisk wykluczanych
i zapobieganiu marginalizacji ich potrzeb. Wraz ze Stowarzyszeniem Dobra Wola aktywnie działa na rzecz powstania Farmy Dobrej Woli – miejsca nauki, pracy i zamieszkania dla niepełnosprawnej młodzieży i dorosłych.

 

AGNIESZKA KOSSOWSKA - doktora filologii, wykładowczyni w Zespole Języka Niemieckiego Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej. Członkini opolskiego Stowarzyszenia Terapeutów Zależnych. Autorka książki „Duże sprawy w małych głowach”, traktującej o niepełnosprawności. Narratorami opowiedzianych przez niepełnosprawne dzieci historii są one same, a mówią o swoich problemach, przeżyciach i towarzyszących im uczuciach. Te opowieści przeznaczone są zarówno dla rówieśników, jak i dla dorosłych, a ideą, która im towarzyszy jest wprowadzanie pozytywnej zmiany społecznej w kierunku większego  przenikania się świata osób niepełnosprawnych ze światem ludzi zdrowych. Współautorka scenariuszy zajęć lekcyjnych dot. edukacji włączającej, w roku szkolnym 2016/17 koordynatorka merytoryczna projektu „Wychowanie do nauczania włączającego” (Learning to include) dofinansowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w ramach Alumni Engagement Innovation Fund 2016. Prywatnie mama niepełnosprawnego Franka i Natalii, prowadzi blog o życiu z niepełnosprawnym dzieckiem (dzielnyfranek.blogspot.com), zaangażowana w sprawy środowiska osób niepełnosprawnych.

 

PAWEŁ KUBICKI - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz magister socjologii (Uniwersytet Warszawski). Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji badań społecznych, zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Zrealizował kilkadziesiąt projektów badawczych. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Zajmuje się monitoringiem wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

JOANNA ŁAWICKA - absolwentka  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna oraz studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym w Opolu. Doktora nauk społecznych. Pedagożka specjalna i  Prezeska Zarządu Fundacji Prodeste, w której  działa od początku jej istnienia. Autorka m. in. popularnej książki "Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera" (wyd. 2016). W Fundacji koordynuje projekty, prowadzi zajęcia warsztatowe dla osób z ASD (acute stress disorder/ostra reakcja na stres) oraz pracuje jako terapeutka na turnusach i koloniach.

 

SYLWIA MĄDRA - działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Była ogólnopolską koordynatorką Klubu Rodziców Autyzm Help Fundacji Jaś i Małgosia. Z autorskimi warsztatami dla rodziców osób z autyzmem zjechała Polskę wszerz i wzdłuż. Aktywna uczestniczka kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie świadomości dot. autyzmu, min.  z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Aktualnie aktywnie działa m.in. w Zespole ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji  Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na rzecz aktywizacji ruchu self adwokatów w Polsce. Zaangażowana jest także w inicjatywę  Instytutu Spraw Obywatelskich „Dom to praca”, mającą na celu wprowadzenie zmian w polskim systemie prawnym m. in. dot. sytuacji opiekunów osób zależnych. Współpracuje z wieloma organizacjami w zakresie  pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe. Menedżerka Zasobów Ludzkich – zawodowo, projektowo i hobbystycznie. Prywatnie mama fantastycznego Janka ( lat 11) z autyzmem i milionem innych zalet.

 

Z NASZEJ PERSPEKTYWY. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ O SWOICH DOŚWIADCZENIACH, PRAGNIENIACH, ASPIRACJACH.  godz. 16:00 / moderatorka: Sylwia MądraudziałPiotr Bekasiak, Miłosz Bronisz, Łukasz Garczewski, Katarzyna Gotlin, Aleksandra Petrus, Agnieszka Warszawa

 

PIOTR BEKASIAK - urodzony w Kanadzie, ponad połowę życia spędził poza Polską. Po skończeniu studiów na kierunku filozofia uległ bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu. Od 11 lat walczy o powrót do samodzielnego funkcjonowania. 

 

 

 

MIŁOSZ BRONISZ - ma 13 lat, jest uczniem szkoły im. Króla Dawida w Poznaniu. Interesuje się przyrodą i historią. Lubi czytać książki i malować. W przyszłości chciałby zostać psychologiem i motywatorem. Marzy o własnym ogródku, który mógłby samodzielnie uprawiać. Jego największym idolem jest Nick Vujicic, z którym spotkał się w roku 2015.

 

ŁUKASZ GARCZEWSKI- aktywista, społecznik. Działa w poznańskich organizacjach pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością. Pracuje jako dyrektor działu Engineering w firmie Wikia. Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Obecny w poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz w Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób Niepełnosprawnych. Pisze bloga „Ze Zbocza Tajgetu”.

 

KATARZYNA GOTLIN- absolwentka studiów informatycznych, na co dzień zajmuje się programowaniem oraz tłumaczeniem tekstów. Jej pasją są języki germańskie i fotografowanie starych cmentarzy. Swoimi doświadczeniami osoby dorosłej z zespołem Aspergera, mieszczącym się w spektrum autyzmu, dzieli się na blogu „Koci Świat ASD”.  Uczestniczy też w różnych projektach, ponieważ chciałaby, żeby jej działalność pomogła w lepszym zrozumieniu osób o cechach autystycznych.

 

ALEKSANDRA PETRUS - „Samozwańczy „dzieciolog stosowany”. Za dnia poważna pani manager w wydawnictwie dziecięcym, po zmroku autorka książek o przygodach pary buldożków - Gucia i Megi oraz główna prowadząca ich profil na FB: „Gucio i Megi Podbijają Świat”. 24h na dobę Piotruś Pan w spódnicy (chociaż tej części garderoby posiada zaledwie sztuk dwie). 122 cm wzrostu, 28 lat, jeden chłopak, dwa buldogi, zdecydowanie za dużo lakierów do paznokci. Rasowy achondroplazjak”. (Cyt. za: http://kobieta.gazeta.pl/kobieta_ekstra/1,155242,16626112,_Wielu_niepelnosprawnych_uwaza__ze_caly_swiat_jest.html)

 

AGNIESZKA WARSZAWA - self-adwokatka w przestrzeni autyzmu, dorosła osoba (40 lat) z Zespołem Aspergera. Uważa, że "świat jest przegadany", preferuje alternatywne formy komunikacji. Z zawodu projektantka i plastyczka, wieloletnia pracownica studiów małych form filmowych. Obecnie informatyczka medyczna w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pasjonatka serialu oraz ideologii Star Trek, a także fizyki, nowych technologii, muzyki klasycznej, neurologii i psychiatrii.

 

OPIEKUNOWIE ODCHODZĄ, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ZOSTAJE. JAK ZABEZPIECZYĆ PRZYSZŁOŚĆ DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.  godz. 17:30 / moderatorki: Katarzyna Bekasiak, Teresa KamińskaudziałKamilla Bronisz, Dorota Credo, Agnieszka Frankowska, Marlena Kompowska, Jadwiga Król, Anna J. Nowak

 

KATARZYNA BEKASIAK - wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Osób i Rodzin na rzecz Zdrowia Psychicznego “Zrozumieć i Pomóc”, prezydentka Polskiej Federacji Klubów Business & Professional Women (BPW), współwłaścicielka Rezydencji Seniora Puszczykowo, ekonomistka, matka dorosłego Piotra po wypadku samochodowym.

 

 

 

KAMILA BRONISZ - doktora nauk fizycznych, mama trójki dzieci – Julii lat 3, Miłosza lat 13 i Błażeja lat 15. Pracuje jako urzędniczka w administracji państwowej. Lubi podróżować i czytać książki. Interesuje się biologią. Marzy o tym by napisać książkę.

 

AGNIESZKA FRANKOWSKA - urodziła się 8 marca. Feministka, aktywistka, spółdzielczyni, poetka, osoba z niepełnosprawnością. Przez lata zaangażowana w działania poznańskiego Stowarzyszenia Kobiet "Konsola". Współorganizatorka pierwszego Marszu Równości w Poznaniu (2004) oraz jego kolejnych edycji. Założycielka poznańskiej "Wyspy Kobiet" (2011-2013). Aktualnie angażuje się w działania Partii "Razem". Na co dzień zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną, jest Wiceprezeską Dobrej Spółdzielni Socjalnej, w ramach której prowadzi „Dobrą Kawiarnię” (przy ul. Nowowiejskiego). Jest też Prezeską Sp. z o.o. „Dobra i Wino”, w ramach której prowadzi lokal „Dobra i Wino” (przy ul. Za Bramką).  Zatrudniona także w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną –  jako terapeutka zajęciowa i asystentka pracy.

TERESA KAMIŃSKA - inżynierka, polityczka, działaczka związkowa, była minister w rządzie Jerzego Buzka. Działaczka „Solidarności”. Związana z Komisją Charytatywną Episkopatu Polski ds. Pomocy Osobom Represjonowanym. Od 1992 była przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S”, zasiadała w Komisji Krajowej związku. Wchodziła w skład Rady Ochrony Zdrowia przy Lechu Wałęsie w okresie jego prezydentury. W rządzie Jerzego Buzka od 1997 do 1999 pełniła funkcję ministra-członka Rady Ministrów (ds. koordynowania reform społecznych). Później była prezeską Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i wreszcie szefową doradców premiera. W latach 1998–2002 była członkinią Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. W latach 2007-2016 była prezeską zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

JADWIGA KRÓL - jako radna sejmiku Warmińsko-Mazurskiego ocecnej kadencji wspiera organizacje pozarządowe, pomaga w nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Obwodzie Kaliningradzkim i na Ukrainie. Inicjatorka powstania ośrodków wsparcia dla osób uzależnionych od narkomanii i alkoholu. Pełnomocniczka wojewody d/s Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, inicjatorka konferencji w 9 miastach województwa: „Stop przemocy wobec kobiet”. Inicjatorka festynu integracyjnego dla dzieci „Zobacz uśmiech”. Wiceprezeska Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech” działającego na rzecz m.in. osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej. Członkini Społecznej Rady Nadzorczej Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.

 

ANNA JOLANTA NOWAK - urodziła się 13 maja 1961 roku, pierwsze imię otrzymała po dzielnej Babci Ani, drugie: Jolanta po Mamie, wrażliwej radiestetce. W roku 1984 urodziła córkę Agnieszkę Annę, u której zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce. Od roku 1992 opiekuje się córką, wymagającą całodobowej opieki, sama. Jest założycielką (1993 r.) poznańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, którego od roku 1996 jest wolontaryjnie prezeską. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,  koordynatorka ponad 100 projektów w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, inicjatorka powstania Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka” dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.  W dowód uznania pracy charytatywnej  odznaczona przez Prezydenta RP w roku 2016 Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

 

STAND-UP „MAŁA RZECZ, A ŚMIESZY” – MONSTER TRUCK W SKÓRZE MALUCHA / godz. 19:00 / Aleksandra Petrus

-------------------------------------------------------------

CENTRUM EDUKACJI SEKSUALNEJ I OBYCZAJOWOŚCI - sala 1B

Opiekunka CENTRUM: Monika Falk

 

CZY KOCHANIE MOŻE BYĆ SZTUKĄ. / godz. 16:30 / Moderatorka: Małgorzata Kownacka / udziałAlicja Długołęcka, Zbigniew Izdebski, Monika Łukasiewicz, Andrzej Saramonowicz

 

ZBIGNIEW IZDEBSKI - kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pedagog, seksuolog, doradca rodzinny. Zajmuje się edukacją seksualną, psychospołecznymi  aspektami  pandemii HIV/AIDS, wiedzą i przekonaniami Polaków dotyczącymi  HIV/AIDS, seksualnością w cyklu życia człowieka (młodzieży, osób dorosłych, osób starszych), seksualnością osób niepełnosprawnych. Autor i współautor badań, raportów i publikacji z zakresu seksuologii, w tym m.in.: „Seksualność Polaków na początku XXI wieku, Studium badawcze (2012)"Ryzykowna dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/ AIDS, Studium porównawcze 1997- 2001- 2005" (2006) "Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków" (2003), "Wiedza, przekonania o HIV/ AIDS w społeczeństwie polskim. Zachowania seksualne" (2000).

 

 


ANDRZEJ SARAMONOWICZ - absolwent Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Dziennikarz, scenarzysta, reżyser, producent. Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim. Był członkiem redakcji m.in. "Gazety Wyborczej", "Vivy" i "Przekroju". Współwłaściciel firmy produkcyjnej San Graal. Reżyser i scenarzysta m. in. „Testosteronu” (2007), „Jak się pozbyć cellulitu” (2011). Scenarzysta filmu „Lejdis” (2008) i serialu „13 posterunek” .

 

 

EDUKACJA KONTRA SEKSUALIZACJA – JAK WSPIERAĆ POZYTYWNY ROZWÓJ SEKSUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY. / godz. 18:00 / moderatorka: Aleksandra Józefowska / udziałDominika Maj, Barbara Michalska, Paulina Trojanowska-Malinowska

 

ALEKSANDRA JÓZEFOWSKA – koordynatorka Grupy Edukatorów Seksualnych  „Ponton”. Magistra pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra oraz Podyplomowych Studiów z Seksuologii Klinicznej. Edukatorka seksualna i trenerka. Od 16 lat kieruje GES „Ponton" przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. W trakcie kształcenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Intra. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla różnych grup: pracuje z młodzieżą gimnazjalną, licealną, dorosłymi ( rodzice i kadra pedagogiczna) współpracowała m. in. z wydawnictwem "Wiedza i Praktyka" oraz czasopismem "Emocje". Za pracę z  młodzieżą została nominowana do  tytułu Polki Roku 2006, przyznawanego przez magazyn Gazety Wyborczej "Wysokie Obcasy". Wyróżniona przez magazyn „ELLE”.

 

DOMINIKA MAJ - szefowa warszawskiego klubu Fundacji #MamyGłos, która wspiera nastolatki poprzez spotkania i warsztaty, a także promuje prawa i historię kobiet. Prywatnie studentka kierunku żywienia człowieka. Uwielbia działać na rzecz dziewczyn i z dziewczynami.

 

BARBARA MICHALSKA - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi: pedagożka, socjoterapeutka, terapeutka pedagogiczna, certyfikowana terapeutka ręki. W latach 2009-2015 nauczycielka edukacji przedszkolnej. Współzałożycielka i trenerka fundacji EduKABE (od czerwca 2014 roku). Od kilku lat prowadzi zajęcia z zakresu wyznaczania dziecku granic w oparciu o szacunek i zrozumienie oraz szkoleń z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu. Edukuje dzieci na temat możliwości ochrony w sytuacjach trudnych, zaś dla rodziców prowadzi warsztaty z zakresu umiejętności skutecznej komunikacji z dzieckiem, tworzenia bezpiecznej relacji oraz właściwego reagowania na wczesne symptomy krzywdzenia dziecka. Trenerka w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Uczestniczka projektu badawczego "Gender w podręcznikach". Edukatorka w ramach projektu: Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Trenerka edukacji seksualnej w Fundacji SPUNK. Współtwórczyni „Karty do diagnozowania gotowości szkolnej” i przewodnika dla nauczycieli „Wychowanie do życia w cyfrowym świecie”.

 

PAULINA TROJANOWSKA-MALINOWSKA - psycholożka i edukatorka seksualna, w trakcie kształcenia psychoterapeutycznego. Wolontariuszka w Grupie Edukatorów Seksualnych "Ponton". Działa w obszarze edukacji i poradnictwa seksualnego, jeździ z plecakiem po całej Polsce, prowadząc warsztaty z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi
i seniorami. 

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM REFORMY, EDUKACJI I NAUKI - sala 1E

Opiekunka CENTRUM:

IWONA CHMURA-RUTKOWSKA - doktora socjologii, adiunktka w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM. Zajmuje się krytyczną analizą codzienności w instytucjach edukacyjnych (w jej jawnym i ukrytym aspekcie), funkcjami i skutkami oraz mechanizmami wykluczającymi i reprodukującymi nierówności edukacyjne i społeczne. Szczególnie interesuje się problemem psychologicznych i społecznych mechanizmów oraz skutków treningu socjalizacyjnego i praktyk edukacyjnych wzmacniających stereotypy związane z płcią. Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania się tożsamości rodzajowej, problemu przemocy ze względu na płeć oraz krytycznej analizy dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych i potocznych narracjach. Kierowniczka, badaczka i konsultantka w projektach z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Recenzentka do spraw równouprawnienia w podręcznikach edukacji elementarnej, wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Współpracowniczka organizacji pozarządowych, działających na rzecz równego traktowania.

 

PO JASNEJ STRONIE MOCY. NAUCZYCIELKI PRZECIWKO DYSKRYMINACJI. / godz. 14:30 / moderatorka: Iwona Chmura-Rutkowska / udziałVioletta Chruścicka-Woś, Agnieszka Gabryelska, Agata Kobylińska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Michalska, Dorota Obidniak, Ewelina Waląg

 

AGATA KOBYLIŃSKA - absolwentka Gender Studies w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Edukatorka seksualna w Fundacji SPUNK. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Trenerka w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Prowadzi warsztaty z zakresu wyznaczania dziecku granic opartych na szacunku oraz zajęcia z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu możliwości ochrony w sytuacjach trudnych. Uczestniczka projektu badawczego "Gender w podręcznikach". Edukatorka w ramach projektu: Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Posiada certyfikat umożliwiający prowadzenie warsztatów i terapii metodą (NVR – opór bez przemocy). Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO) ds. Młodzieży przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

 

DOROTA OBIDNIAK - nauczycielka, edukatorka dorosłych, autorka podręczników szkolnych, programów nauczania, materiałów dla nauczycieli, współautorka programu „Nowa Szkoła” przygotowującego szkoły do reformy 1999-2000, koordynatorka projektu przygotowującego egzamin z języków obcych w gimnazjum 2009. W Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 1999-2000 kierowała Wydziałem systemu doskonalenia i doradztwa nauczycieli. Działaczka społeczna,  założycielka i wieloletnia Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Aktywnie uczestnicy w pracach Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Koalicji na Rzecz Równych Szans. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Jest koordynatorką współpracy międzynarodowej i projektów edukacyjnych w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego. Reprezentuje polskie związki nauczycielskie w europejskich strukturach Międzynarodówki Edukacyjnej (ETUCE), w Komitecie Równych Szans ETUCE jest odpowiedzialna za problematykę LGBT. Jest również członkinią Zespołu Doradczego przy Sekretariacie ETUCE.

 

M, JAK MOBBING. O PRZEŚLADOWANIU, DYSKRYMINACJI W SZKOŁACH, NA UCZELNIACH I W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH Z PERSPEKTYWY KOBIET / godz. 15:45 / moderatorki: Grażyna Gajewska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska / udziałKatarzyna Jaskulska, Grażyna Juszczyk, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Anna Okonkowska, Katarzyna Waszyńska, Ewa Wnorowska, Mariola Żarnoch-Elas

 

 

DLACZEGO MARNUJEMY TALENTY DZIEWCZĄT I KOBIET W DZIEDZINIE NAUK ŚCISŁYCH? / godz. 17:10 / moderatorki: Joanna Janowicz, Magdalena Wencka / udziałKrystyna Boczkowska, Marta Gajewska, Jagoda Gandziarowska-Ziołecka, Kamila Goldyka, Agata Ludwa, Paulina Sekuła, Aleksandra Sobiech

 

KRYSTYNA BOCZKOWSKA - prezeska zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i reprezentantka Grupy Bosch w Polsce. Od ponad 20 lat współtworzy sukces firmy Bosch w naszym kraju. Współpracę z firmą rozpoczęła w styczniu 1992 roku, aby po 6 latach objąć funkcję Członkini zarządu Robert Bosch Sp. z o. o. Aktywnie działa
w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Od 2011 roku działa w Kongresie Kobiet jako członkini Rady Programowej, a od 2014 roku angażuje się w działalność Fundacji Liderek Biznesu. Ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej a także podyplomowe studia handlu zagranicznego na SGH oraz studia MBA Executive Studies in Finance.

 

 

SPOŁECZNE KONSEKWENCJE REFORMY SYSTEMU EDUKACJI godz. 18:35 / moderatorka: Anna Dzierzgowska / udziałDorota Łoboda, Dorota Obidniak, Paulina Suszka

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM KULTURY: Wojna o kobiety: polityka w kulturze - sala 1A

Opiekunka CENTRUM:

AGATA ARASZKIEWICZ – doktora nauk humanistycznych, historyczka literatury, krytyczka sztuki, aktywistka feministyczna. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, prowadzi też belgijski Kongres Kobiet. Pracę doktorską obroniła w Paryżu. Autorka m.in. książek: "Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki" (2001) oraz "Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym" (2014). Ostatnio opracowała i opatrzyła posłowiem tomik wierszy Zuzanny Ginczanki "Mądrość jak rozkosz" (2017). Mieszka w Brukseli.

 

CO SIĘ STAŁO Z NASZYM ŚWIATEM? DEMOKRACJA, POPULIZM I GENDER / godz. 14:30 / moderatorka: Agnieszka Graff / udziałMonika Bobako, Przemysław Czapliński, Elżbieta Korolczuk, Małgorzata Kowalska, Magdalena Środa

 

AGNIESZKA GRAFF – anglistka, feministka. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet
8 Marca. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Członkini „Krytyki Politycznej”. Teksty naukowe oraz publicystyczne publikowała m.in. w „Res Publice Nowej”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Ośce”, „Zadrze”, „Gazecie Wyborczej” „Rzeczpospolitej”. Pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Jej książka „Świat bez kobiet” (2001) to jedna z najważniejszych pozycji w polskiej literaturze feministycznej. Analizuje mechanizmy stopniowego wykluczania kobiecego głosu ze sfery publicznej w warunkach ustrojowej transformacji. W swoich pracach zwraca szczególną uwagę na przenikanie się dyskursu płci z narracjami nacjonalistycznymi (np. antysemityzmem) i rasowymi. Zajmuje się także relacjami feminizmu i macierzyństwa.

 

MAGDALENA ŚRODA - profesorka UW. dr hab., pracuje w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią idei etycznych, etyka stosowaną, filozofia polityczną i problematyką gender. Jest autorką wielu publikacji z zakresu filozofii politycznej i moralnej oraz  książek m.in: „Idea godności w historii i etyce” (1993), „Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci” (2003), „Kobiety i władza” (2009), „Etyka dla myślących” (2010), „Mała książeczka o tolerancji” (2010). Jest redaktorem ETYKI oraz Rady Naukowej PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO; Jest członkinią Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Jest również założycielką i kierowniczką Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii (UW); członkinią Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk; członkinią Rady Instytutu Spraw Publicznych, członkinią Rady Societas/Communitas. W rządzie M. Belki pełniła funkcję ministra Pełnomocnika Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn. Zajmuje się działalnością publicystyczną, jest felietonistką „Gazety Wyborczej” i tygodnika „Wprost”.

 

TEATR JAKO TEREN WALKI POLITYCZNEJ – OPÓR W KULTURZE / godz. 16:00 / moderatorka: Agata Araszkiewicz / udziałRenata Dancewicz, Tomasz Kitliński, Iwona Kurz, Paweł Leszkowicz, Monika Strzępka, Ewa Wójciak

 

RENATA DANCEWICZ - polska aktorka teatralna i filmowa, znana również z wielu ról serialowych. Studiowała w PWSFTviT w Łodzi. W latach 1991-93 występowała w Teatrze im. Szaniawskiego w Wałbrzychu, w 1993r. debiutowała na dużym ekranie w "Samowolce"  Feliksa Falka. Od 1999r.  jest związana z Teatrem Kwadrat w Warszawie. Od lat odważnie manifestuje swoje feministyczne poglądy oraz poparcie dla osób LGBT. Jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet.

 

 

IWONA KURZ - dr hab. w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie wizualnej, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Autorka książki „Twarze w tłumie” (2005), za którą otrzymała nominację do Nagrody Nike oraz Nagrodę im. Bolesława Michałka, przyznawaną przez miesięcznik „Kino” za najlepszą książkę filmoznawczą. Współautorka książek „Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach” (2008), „Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej” (2017) oraz „Ekspozycje nowoczesności” (2017), redaktorka tomu „Film i historia” (2008), współredaktorka podręczników „Antropologia ciała” (2008) i „Antropologia kultury wizualnej” (2012) oraz opracowania „Piknik Golgota Polska. Sztuka–religia–demokracja”. Redaguje pismo „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” (www.pismowidok.org).

 

PAWEŁ LESZKOWICZ i TOMASZ KITLIŃSKI - kurator wystawy Ars Homo Erotica w warszawskim Muzeum Narodowym i autor książki o feministce Helen Chadwick: Ikonografia podmiotowości oraz Nagi mężczyzna: Akt męski w sztuce polskiej po 1945 (zawiera rozdział o akcie z perspektywy kobiecej). Dr hab. Tomasz Kitliński zainicjował w 1993 petycję przeciw ustawie aborcyjnej (petycję podpisały Maria Janion, Ariane Mnouchkine, Georges Banu, Lyotard, Deleuze, Derrida), prowadził skuteczne protesty przeciwko zwolnieniu pań sprzątających na UMCS w 2009 i napisał książkę Obcy jest w nas o feministce i psychoanalityczce Julii Kristevej, u której studiował. Kitliński rozpoczynał od działalności w teatrze Grupa Chwilowa, po czym pisał o teatrze alternatywnym w wydawnictwach Klincksieck, Harwood Academic Press, Dwa teatry? Teatr biseksualny kobiet w Polsce, a także o Ewie Wójciak w Index on Censorship. Brał udział w seminarium prof. Marii Janion i Hélèny Cixous. Napisał książkę o gościnności wobec Innych Dream? Democracy! Tworzył przedstawienia z Jolantą Lothe i Zofią Kalińską, tudzież filmy z Piotrem Brożkiem Invite the Refugee, Oda do radości w jidysz w Lublinie oraz – z inspiracji Agaty Araszkiewicz – o poetce zdradzonej i zamordowanej w  Holocauście, Zuzannie Ginczance. Leszkowicz kuratorował wystawy Imperium zmysłów, GK Collection, Vogue, Miłość to miłość: Sztuka jako aktywizm LGBTQ – od Brytanii po Białoruś. Jest autorem rozdziału w antologii Sexuality, The MIT Press, Whitechapel Gallery pod redakcją feministki Amelii Jones. W referatach i książkach interpretował teatr Wojciecha Misiuro, a także sztukę Izabelli Gustowskiej, Barbary Falender, Yoko Ono, Yayoi Kusama, a wkrótce w poznańskim Zamku Fridy Kahlo. Razem Leszkowicz i Kitliński napisali tekst Płeć-religia-sztuka. O sztuce Roberta Rumasa i książkę o oporze Miłość i demokracja; wystawa poliseksualna pod tym tytułem odbyła się w Poznaniu i Gdańsku. Kuratorowali także wystawy Civil Partnerships: Queer & Feminist Art & Activism, Healing War through Art oraz Wojna i pokój. Byli stypendystami Fulbrighta. Wygłosili wykład w pierwszej synagodze LGBTQ: Beth Chayim Chadashim w Los Angeles. Wzięli udział w akcji Karoliny Breguły i Kampanii Przeciw Homofobii Niech nas zobaczą. Obaj działają w Zielonych.

 

KOBIECA REBELIA. SZTUKA WOBEC CZARNYCH PROTESTÓW / godz. 18:00 / moderatorka: Izabela Kowalczyk / udziałIwona Demko, Monika Drożyńska, Izabella Gustowska, Ewa Łowżył, Krystyna Piotrowska, Agnieszka Różyńska

 

IWONA DEMKO - artystka waginistka, rzeźbiarka, feministka, misjonarka artystyczna. Urodzona w 1974 r. W 2001r. uzyskała dyplom na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie, gdzie pracuje od 2008 r. i jest „różową owcą” wydziału. W 2012 roku obroniła tytuł doktory sztuk plastycznych na podstawie rozprawy doktorskiej "Waginatyzm" oraz pracy rzeźbiarskiej "Kaplica Waginy". W 2016 r. otrzymała stopień doktory habilitowanej sztuki na podstawie pracy, która polegała na zaprzyjaźnieniu się i stworzeniu wystawy z dwiema dziewczynami pracującymi w prostytucji. Była kuratorką wystaw feministycznych: „Krzątaczki”, „HERstoria sztuki”, „Gastronomki”.  Jak do tej pory jest jedyną zdeklarowaną feministką, wśród pracownic ASP w Krakowie. W ostatnim czasie bada historię walki kobiet o możliwość studiowania na krakowskiej ASP. Pomimo ostrzeżeń ze strony środowiska akademickiego z pełną świadomością realizuje prace, które można sklasyfikować jako sztuka feministyczna. Od roku czynnie uczestniczy we wszystkich demonstracjach politycznych aktywizując do tego swoje otoczenie.

 

MONIKA DROŻYŃSKA - Artystka, autorka projektów indywidualnych i zbiorowych, m. in.: 2004-2010 „Punkt”, 2008-2009 „Uszyj dom Kultury”, 2010-2011 Haft miejski. Brała udział w wystawach oraz projektach, m.in. CSW Zamek Ujazdowski, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki (2010, 2013), CSW Łaźnia (2008), Galeria Kronika (2013, 2014), Teatr Wielki Opera Narodowa (2011), MOCAK (2010). Jej prace znajdują się w kolekcjach  Bunkra Sztuki i Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest stypendystką Ministerstwa kultury (2010) oraz Visegrad Artist Residency Program (2012) i laureatką konkursów: „Kulturysta" Programu 3 Polskiego Radia (2011) oraz Kulturalne Odloty „Gazety Wyborczej” (2008).Dwukrotnie nominowana do Paszportów Polityki (2012, 2013). Jest założycielką Szkoły haftu dla pań i panów Złote rączki oraz członkinią Kolektywu złote rączki. Współpracuje z Galerią Biuro wystaw.

 

IZABELLA GUSTOWSKA - Polska artystka, która realizuje prace w obszarze różnych mediów: obiekty malarskie, grafika, fotografia, instalacje, video, video performance, film. Od urodzenia związana z Poznaniem, gdzie latach 1979-1992 eksperymentalnie prowadziła Galerię ON. Razem Krystyną Piotrowską współprowadziły wystawy Sztuka Kobiet  1980, Obecność I – 1987, Obecność III 1992. Brała udział  w wielu wystawach feministycznych. Cała jej twórczość dotyczy doświadczania życia kobiety, jej biologii, seksualności, wolności i niezależności. Od pierwszych prac z cyklu "Kobiety 1977/78"  przez rozbudowany cykl "Względne Cechy Podobieństwa 1979-1990", "Płynąc 1996", refleksje na temat L’amour Passion w związkach hetero i homoseksualnych zawarte w wystawie Namiętności i inne przypadki, przez  Life is a Story z 2007, "media  story - SHE"  2008 , Przypadek Izy G.. 2010 , "Przypadek Antoniny  L.." , 2012 ,  po ostatnie realizacje 50’ film "Przypadek Josephine H" w 2014 i wystawę "Nowy Jork i Dziewczyna" w 2015. Jest profesorą Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. W katedrze Intermediów prowadzi Pracownię Działań Filmowych i Performatywnych. W Collegium Da Vinci prowadzi Pracownię Rysunku na kierunku Grafika. Historyk sztuki dr.hab. Paweł Leszkowicz uważa , ze Gustowska stworzyła fundament dla współczesnej feministycznej historii sztuki W Polsce.

 

EWA ŁOWŻYŁ - polska artystka fotografik, animatorka, kuratorka. Jest inicjatorką projektu KontenerART oraz pomysłodawczynią i koordynatorka projektu Chór Czarownic. 5 lat temu rozpoczęła projekt fotograficzny „Plemiona” poświęcony trybalizacji społecznej w Poznaniu, Warszawie, Rwandzie. Jest stypendystką Künstlerhaus Bethanien w Berlinie, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz beneficjentka programu Kultura Polska na Świecie Instytutu Adama Mickiewicza. W 2015 r. współpracowała z reżyser Joanną Kos-Krauze podczas realizacji filmu „Ptaki Śpiewają w Kigali” w Rwandzie, premiera filmu odbędzie się w tym roku.

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI - sala 1G

Opiekunka CENTRUM:

EWA RUMIŃSKA-ZIMNY – doktora ekonomii, ekspertka ONZ, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, wykładowczyni Gender Studies IBL PAN, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej. Zajmuje się rolą kobiet w nowoczesnej gospodarce promując tezę, że równość jest korzystna dla firm i całego systemu gospodarczego. Ma międzynarodowe doświadczenie pracy w ONZ w Nowym Yorku i Genewie. Była członkinią zespołu przygotowującego „Human Development Reports” (UNDP) oraz „Gender Focal Point” w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ gdzie kierowała programem „Women and Economy” i była odpowiedzialna za przeglądy realizacji zobowiązań państw członkowskich zawartych
w Deklaracji Pekińskiej (Beijing +10, Beijing +15). Inicjatorka europejskich konferencji Kobiet Biznesu, autorka raportów i publikacji na temat ekonomii równości. Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

 

CZAS NA KOBIETY – AKTYWNOŚĆ, PRZYWÓDZTWO, HARMONIA / godz. 14:35 / moderatorka: Dorota Warakomska / udziałMagdalena Bezulska, Beata Dziekanowska, Joanna Jaśkowiak, Joanna Mucha, Magdalena Rozengart-Grzelczak, Joanna Schmidt

 

MAGDALENA BEZULSKA - jest związana z grupą Veolia od 1999 roku.  W Veolii Usługi dla środowiska, obejmowała stanowisko dyrektora ds. rozwoju i funkcję członka zarządu a od  2008 roku funkcję prokurenta i dyrektora ds. personalnych i korporacyjnych.  Od lipca 2012, w dywizji energetycznej Grupy (Veolia Energia Polska) jest członkiem Zarządu oraz pełni funkcję dyrektora HR. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na kierunku nauki polityczne oraz francuskie studia podyplomowe na Uniwersytecie Lille w zakresie zarządzania terytorialnego. Posiada dyplom członka Rad nadzorczych Skarbu Państwa oraz liczne certyfikaty z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

BEATA DZIEKANOWSKA -  FCA Corporate PR Manager, od 1 listopada 2016 rzeczniczka prasowa wszystkich spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles w Polsce w zakresie instytucjonalnym. Związana z FCA Poland (wcześniej Fiat Auto Poland) od 1998, gdzie była odpowiedzialna za działania Brand Promotion oraz zaangażowanie firmy w sporty motoryzacyjne, m.in. Puchar Alfa Romeo oraz Fiat Abarth Rally Team w ramach Samochodowych Mistrzostw Polski. W czerwcu 2007 roku została oddelegowana do Centrali Fiat Group Automobiles w Turynie na stanowisko Fiat Brand International Communication Manager, gdzie między innymi, koordynowała wprowadzenie na rynki światowe kultowego Fiata 500 oraz była odpowiedzialna za tworzenie oraz implementację strategii komunikacji i PR dla brandu Fiat Worldwide. W latach 2009 do 2012 pełniła stanowisko Alfa Romeo HQ Brand Promotion Manager. W latach 2012-2014 pełniła stanowisko Alfa Romeo HQ Communication Manager będąc odpowiedzialna za kampanie reklamowe, strategię komunikacyjną oraz wizerunek brandu Alfa Romeo. W latach 2014 – 2016 była odpowiedzialna za komunikację brandu Fiat Professional w ramach FCA Italy.

 

JOANNA JAŚKOWIAK – notariuszka, była członkini Rady Izby Notarialnej w Poznaniu, sympatyczka ruchów kobiecych, niezrzeszona. Żona Prezydenta Poznania. Fascynatka zdrowego żywienia.

 

JOANNA MUCHA - doktora ekonomii, była nauczycielka akademicka, od 2007 r. posłanka PO. Była Ministra Sportu i Turystyki. W działalności poselskiej skupiała się na systemie opieki zdrowotnej. Aktywnie włączyła się w walkę o parytety wyborcze. Działa na rzecz tworzenia ośrodków rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.  Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

 

MAGDALENA ROZENGART-GRZELCZAK - z-ca Dyrektora ds. Zarzadzania Zasobami Ludzkimi w IKEA Retail, Ambasadorka globalnej Sieci Różnorodności i Kultury Przynależności w Polsce. Absolwentka wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim. W IKEA od 2002 roku, była Dyrektorką sklepów IKEA w Gdańsku oraz w Łodzi, obecnie odpowiada za rozwój kompetencji pracowników oraz wspiera budowanie zgodnego z wizją IKEA miejsca pracy.

 

JOANNA SCHMIDT - ekonomistka, menedżerka, ekspertka ds. edukacji, posłanka na Sejm RP VIII kadencji. Wiceprzewodnicza?ca partii Nowoczesna, członkini Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodziez˙y. W latach 2001-2007 – jako menedżerka odpowiadała m.in. za rozwój firmy na rynkach 26 krajów europejskich. Od roku 2008 jest czynnie związana z rynkiem edukacyjnym, do 1.10.2015 r. pełniła funkcję Kanclerza jednej z najstarszych uczelni niepublicznych w Wielkopolsce – Collegium Da Vinci. Odpowiadała za rozwój uczelni, współpracę międzynarodową oraz zarządzanie przeszło 600 osobowym zespołem pracowników i współpracowników.

 

EMERYTURY DLA MŁODYCH / godz. 16:00 / moderatorki: Małgorzata Druciarek, Ewa Rumińska-Zimny / udziałIrena Kotowska, Anna Kurowska, Janina Petelczyc, J.E. Paul Wojciechowski

 

ANNA KUROWSKA - ekonomistka (SGH) i politolożka (UW). Adjunkta w Instytucie Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Kieruje międzynarodowymi i ogólnopolskimi badaniami naukowymi w zakresie polityki rodzinnej oraz jej wpływu na dzietność, zatrudnienie kobiet i możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Jest laureatką konkursów grantowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Rozwoju. W prowadzonych badaniach analizuje m. in. wpływ kryzysu ekonomicznego na życie rodzinne, społeczne i polityczne Europejczyków czy transnarodową solidarność w czasach kryzysu. Jest autorką i współautorką książek i artykułów naukowych, publikowanych w wiodących czasopismach polskich i zagranicznych. Prowadzi wykłady z ekonomii, ekonomii rodziny i statystyki.

 

PAUL WOJCIECHOWSKI - w listopadzie 2015 r. został wybrany  Ambasadorem Australii w Polsce – z akredytacją na Czechy oraz Litwę. Do Polski przybył 13 stycznia. Wcześniej Paul Wojciechowski  kierował programem rządowej dyplomacji gospodarczej w Canberze. Pracował także w Korei Południowej  (1995-98), Indonezji (2001-2004) i Belgii/UE (2007-2010).

 

„MAŁA” PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SIŁĄ REGIONÓW / godz. 17:30 / moderatorki: Violetta Ratajczak, Magdalena Koźmala / udziałWioletta Jankielewicz, Agnieszka Kazuś-Musiał, Katarzyna Kosno, Teresa Wincek

 

VIOLETTA RATAJCZAK – pełnomocniczka Kongresu Kobiet-Poznań. Menedżerka, specjalistka marketingu i zarządzania, trenerka, mentorka, bizneswoman, absolwentka Letniej Akademii Kongresu Kobiet. Od lat wspiera kobiety, inspiruje je do zmiany i rozwoju osobistego. W jej słowniku nie ma słowa „problem”, jest tylko kwestia do rozwiązania i podpisuje się pod słowami Thomasa Edisona:
„Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność”.

 

MAGDALENA KOŹMALA – założycielka i Redaktorka naczelna Business&Prestige – portalu kobiet biznesu, Dyrektorka Akademii Business&Prestige, Producentka programu „Inspired by…”, ekspertka mowy ciała i budowania wizerunku w biznesie, trenerka, doradczyni biznesu, a także dziennikarka i felietonistka. Pracuje z kadrą zarządzającą wysokiego i średniego szczebla – z sukcesem włączając rozwój inteligencji emocjonalnej i budowanie relacji w strategię rynkową firm. Jest też obserwatorką rozmów na wysokim poziomie negocjacyjnym i rekrutacyjnym. Pasjonatka mowy ciała, uzyskała certyfikat dr Paula Ekmana. Zdobywczyni tytułu „Laur Eksperta” za autorskie szkolenie „Mowa ciała
i wykrywanie kłamstwa w biznesie”, ekspertka Personal BrandingAcademy, członkini International Association for Communication and Leadership, autorka publikacji w „Business Life Polska” i „Business &Prestige”, laureatka nagrody „Polish Business Queen” w kategorii „Queen of Prestige”. Uważa, że najpiękniejszą rzeczą jaką możemy dać innym jest serce i czas, dlatego kieruje się mottem „Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi…”

 

WIOLETTA JANKIEWICZ - założycielka (2004) firmy Alfatec Sp. z o.o. – jednego z największych w Europie dostawców opakowań aluminiowych i papierowych dla branży piekarniczej, cukierniczej, mięsnej oraz gastronomicznej. Decyzję o wejściu na rynek podejmowała będąc w ostatnim miesiącu ciąży i mając do dyspozycji niewielki kapitał, mały pokoik, przeznaczony na biuro i 40-metrowy garaż, w którym ulokowała pierwszy magazyn firmy. Na start miała jednak w sobie całe pokłady energii i wiele marzeń, które dawały napęd do poradzenia sobie z początkowymi trudnościami. Wachlarz jej obowiązków jest bardzo szeroki. Zarządza firmą, rozwija ją, prowadzi obsługę prawną, przeprowadza transakcje sprzedaży produktów i zakupu towarów, dogląda spraw administracyjnych, reprezentuje firmę na zewnątrz etc. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, w tym m.in.  Bizneswoman Roku 2014 – Sukces Pisany Szminką, a spółka, której jest prezeską jest klasyfikowana w  takich rankingach jak „Gazela Biznesu” („Puls Biznesu”) czy „Diamenty Forbesa”. Założenie własnej firmy wiązało się dla niej z szansą na godne życie i rozwój. Uważa, że sukces jest wynikiem ciężkiej pracy, a nie przypadkowych zdarzeń. Branża opakowań jednorazowych, w której dostarcza się produkty zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta – każdorazowo tworząc coś unikatowego – jest dla niej jednocześnie polem do nawiązywania ciekawych relacji z ludźmi, co daje jej dodatkową radość.
Jej rada dla kobiet, które pragną odnieść sukces: „Po prostu  działaj! Nie słuchaj tych, którzy nie mają odwagi. Jeśli sama czujesz, że dasz radę to nic nie jest w stanie Cię zatrzymać”.

 

AGNIESZKA KAZUŚ-MUSIAŁ - prezeska firmy DBL Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o., Członkini Zarządu DBL Poznań Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o. i właścicielka firmy Kazus Partner. Jest laureatką plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorcza Wielkopolski 2012” oraz konkursu literackiego „Ja, kobieta przedsiębiorcza”. Członkini Klubu Kobiet Przedsiębiorczych (od 2008). Absolwentka  filologii germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zarządzania przedsiębiorstwami Uniwersytetu Ekonomicznego (również w Poznaniu), a także Akademii Skutecznego Działania  Iwony Majewskiej-Opiełki (ASDIMO). Zafascynowana rozwojem osobistym – w życiu kieruje się wytrwałym dążeniem
do celu, odważnie szuka rozwiązań poza sobą oraz wychodzi poza wcześniej przyjęte normy. Chętnie wprowadza zmiany i nie boi się wyzwań. „Kropla drąży skałę” – to jej życiowe motto. Jest przekonana o tym, że mentalność obfitości pozwala ludziom żyć pełniej i bardziej szczęśliwie. Tymczasem niewiele się mówi zarówno o nim, jak też o wpływie rozwiniętego poczucia obfitości  na dobrostan w życiu prywatnym i zawodowym. Entuzjastka pracy nad charakterem: „Bo  charakter ludzki jest diamentem, który poddawany codziennej  obróbce pięknieje i oczarowuje swoim blaskiem”.

 

KATARZYNA KOSNO - wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet – Pyrzyce 2017. Prowadzi firmę świadczącą usługi dla rolnictwa, agroturystykę oraz skansen rybacki "Jeziorak". Jest równocześnie Prezeską Stowarzyszenia "Jaskółka", działającego na rzecz kobiet z obszarów wiejskich oraz założycielką i menedżerką spółdzielni socjalnej "Jaskółka".  W 2011 roku otrzymała odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa", nadawaną na mocy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Pyrzyckiej oraz Lokalnej Grupy Rybackiej "Sieja". Prywatnie szczęśliwa mężatka, mama trójki dzieci.

 

TERESA WINCEK - wałbrzyszanka, babcia 5-letniej wnuczki. Uzyskała dyplom magistra z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1989). Od 26 lat wspólniczka firmy działającej w sektorze budowlanym. Wcześniej Kierowniczka Biura Stowarzyszenia Wisła-Odra w Wałbrzychu i pracownica Urzędu Miasta. Aktywistka: inicjowała kilka lokalnych akcji społecznych, w tym m. in. akcję na rzecz osób nieletnich, które popadły w konflikt z prawem. W okresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w ramach jednej z pierwszych po transformacji wałbrzyskich prywatnych hurtowni materiałów budowlanych) wielokrotnie zderzała się z wadliwymi przepisami prawnymi, biurokracją lub nawet urzędniczymi nadużyciami. W 2007 r. zainicjowała w mieście jedyną w swoim rodzaju akcję protestu najemców lokali użytkowych. Sprawa dotyczyła sposobu naliczania podatku od nieruchomości. Czasowo członkini Partii Kobiet, jednak dopiero program Kongresu Kobiet okazał się w pełni zgodny z jej  standardami, zaangażowaniem i temperamentem.

 

WINO, KOBIETY I TECH – O DZIEWCZYNACH TECHNOLOGICZNYCH / godz. 18:30 / moderatorka: Bianka Siwińska / udziałKarolina Cikowska, Agnieszka Gaczkowska, Agnieszka Maciejowska, Joanna Sterżyńska-Lindberg, Beata Sztumerska, Magdalena Zaporska

DR BIANKA SIWIŃSKA – redaktorka naczelna „Perspektywy”, twórczyni kampanii społecznych „Dziewczyny na politechniki!”, „Dziewczyny do ścisłych!” i projektów wspierających kariery kobiece w branży technologicznej oraz w nauce – m.in. „Lean in STEM”. Bada szkolnictwo wyższe (internacjonalizacja, rozprzestrzenianie się innowacji) i wątek kobieco-technologiczny (aktualnie kieruje projektem badawczym „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” – www.potencjalkobiet.pl ). Koordynuje program promocji polskiego szkolnictwa wyższego za granicą „Study in Poland”. Autorka książek o internacjonalizacji szkolnictwa wyższego: „Education goes global!” i „Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech”. Jest blogerką na www.innpoland.pl (kobiety&innowacje) i korespondentką „University World News”. Zdobywczyni prestiżowych tytułów, w tym m. in. „Bizneswoman Roku 2015” i „Platerki 2011”.

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM STULECIA PRAW KOBIET - sala 1D

Opiekunka CENTRUM:

MAŁGORZATA TKACZ-JANIK – doktora nauk humanistycznych, kulturoznawczyni, nauczycielka akademicka, przedsiębiorczyni, liderka społeczna. Szefowa Rady Fundacji Przestrzenie Dialogu, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet oraz Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkini Rady Honorowej Fundacji Iskierka oraz Zarządu Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet. Z ramienia Zielonych Radna Sejmiku Śląskiego IV kadencji, z jej inicjatywy powołano przy Marszałku Pełnomocniczkę ds. organizacji pozarządowych i równego traktowania.  Pomysłodawczyni Śląskiego Szlaku Kobiet. W latach 2009-2011 współprzewodnicząca Zielonych w Polsce (w parytecie z D. Szwedem). Obecnie bezpartyjna. W styczniu 2009 nominowana przez „Gazetę Wyborczą" do tytułu „Polka Roku 2008” za zorganizowanie w Sejmie ogólnopolskich obchodów rocznicy 90-lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych  Dwukrotnie uznana przez Dziennik Zachodni za jedną z 50. (2013) oraz za jedną z 10. (2014) najbardziej  wpływowych kobiet województwa śląskiego. Od kwietnia 2015 r. członkini Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Od lipca 2017 członkini Rady Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem. Pełnomocniczka Kongresu Kobiet ds. obchodów Stulecia Praw Kobiet w 2018 r.

 

„MUSIMY WIEDZIEĆ SKĄD PRZYSZŁYŚMY, ŻEBY ZROZUMIEĆ DOKĄD IDZIEMY”. OKRĄGŁY STÓŁ HERSTORYCZNY W PRZEDEDNIU 100-LECIA PRAW KOBIET / godz. 14:30 / moderatorki: Alina Bednarz, Małgorzata Tkacz-Janik / udziałBarbara Ewa Baran, Iza Desperak, Marta Dzido, Nina Gabryś, Ewa Graczyk, Irene Hahn-Fuhr, Lech Krzyżanowski, Ewa Piaskowska, Michał Rembas, Natalia Sarata, Halina Sobańska, Justyna Syroka, Dorota Tułodziecka-Adams

 

ALINA BEDNARZ – Absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Śląskim i studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej. Przedsiębiorczyni, trenerka biznesu, aktywistka społeczna. Współorganizatorka wielu imprez, debat, spotkań m.in. czterech Kongresów Kobiet Województwa Śląskiego, konferencji Kongresu Kobiet w Żywcu. Autorka, realizatorka i koordynatorka ponad 20 projektów, m.in. programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Lato w teatrze" (2015, 2016, 2017), Myśli w Tańcu i w Ruchu (2017). Współtworzy projekt Śląski Szlak Kobiet.

 

BARBARA EWA BARAN - Aktywistka, psycholożka z wykształceniem seksuologicznym, żeglarka, studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Adama Mickiewicza, psycholożka kliniczna, seksuolożka, stypendystka rządu belgijskiego. Prowadziła badania naukowe na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych w Polsce, USA, Hiszpanii, Włoszech, Czechach, Estonii, RPA oraz Algierii. Prowadzi zajęcia z edukacji seksualnej przy Społecznym Komitecie ds. AIDS. Obszarem, który ją aktualnie najbardziej interesuje jest dobrostan seksualny kobiet. Współtworzy Dziewuchy, ogólnopolski ruch społeczny, zapoczątkowany grupą na FB. Dziewuchy Dziewuchom liczą ponad 100 tys. użytkowniczek. Ruch od początku wspiera Anja Rubik. Do wiralowej akcji „Popieram Dziewuchy” przyłączyły się m.in. Juliette Binoche, Charlotte Gainsbourg, Milla Jovovich i Rita Ora.

 

IZA DESPERAK - dr n. hum. socjolożka, feministka i nauczycielka akademicka. Wykłada w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Założycielka Nieformalnej Grupy Łódź Gender i współorganizatorka łódzkiej Manify. Reprezentuje „Kobiety znad Łódki”, twórczynie łódzkich szlaków herstorycznych.

 

MARTA DZIDO - pisarka, dokumentalistka. Debiutowała w wieku lat 16 publikując utwory prozatorskie w czasopismach Krzywe Koło Literatury i Koło Podkowy. Autorka powieści "Ślad po mamie"(2003), "Małż" (2005), powieści hipertekstowej "Matrioszka" (2013), książki reporterskiej "Kobiety Solidarności" (2016) oraz tekstów drukowanych w antologiach "Wolałbym nie" (2007), "Walka jest kobietą" (2012). W roku 2018 ukaże się jej nowa powieść "Frajda". Publikowała m.in. w Dużym Formacie, Lampie, Ha!arcie, Przekroju, Magyar Lettre Internationale, Radarze, Jahrbuch Polen i Obiegu. Jej powieści były adaptowane na sztuki teatralne i tłumaczone na wietnamski. Stypendystka programów: Homines Urbani, Młoda Polska, Wyszehradzkich Rezydencji Literackich oraz Ministra Kultury. Absolwentka PWSFTviT w Łodzi. Jako reżyserka i scenarzystka zrealizowała dokumenty: "Paktofonikahip-hopowa podróż do przeszłości" (2009), "Downtown - Miasto Downów" (2010) (nagrodzony m.in Hollywood Eagle Documentary Award) oraz "Solidarność według kobiet" (2014) - (nagrodzony m.in Beyond Borders - Krzysztof Kieślowski Award i specjalna nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej). Autorka zdjęć do filmu dokumentalnego "Podziemne państwo kobiet" (2009). Obecnie pracuje nad fabularyzowanym dokumentem "Siłaczki", którego premiera planowana jest na listopad 2018.

 

NINA GABRYŚ - z wykształcenia historyczka, antropolożka. Sekretarz Zarządu i rzecznik prasowy stowarzyszenia "Sto lat Głosu Kobiet". Stypendystka Narodowego Centrum Kultury i międzynarodowego programu „Humanity in Action”. Współpracowała m. in z Wydawnictwem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Queer.pl i Fundacją „Miasto Literatury".

 

EWA GRACZYK - Prof. dr hab. Literaturoznawczyni i działaczka społeczna związana z Uniwersytetem Gdańskim. Nominowana do Literackiej Nagrody Nike za 2004 rok za książkę Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym oraz nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia za rok 2013 za książkę Od Żmichowskiej do Masłowskiej: o pisarstwie w nadwiślańskim kraju. Współorganizatorka wraz z dr Moniką Pomirską jednej z pierwszych feministycznych konferencji w Polsce, której efektem była publikacja Siostry i ich Kopciuszek. Działaczka Trójmiejskiej Akcji Kobiecej, Tolerado Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT, współorganizatorka trójmiejskich MANIF od początku ich istnienia.

 

IRENE HAHN-FUHR - Kieruje Przedstawicielstwem Fundacji Heinricha Bölla w Warszawie od początku 2014 roku. Jako politolożka z wykształcenia zajmuje się społecznymi aspektami procesów demokratyzacji, integracją europejską oraz stosunkami międzynarodowymi. Wcześniej w Instytucie Polityki Europejskiej (IEP), na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz w Niemieckiej Radzie do Spraw Zagranicznych (DGAP) badała przede wszystkim procesy zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej oraz stosunki polsko-niemieckie. Do jej publikacji należy m.in.: „Democracy Promotion and Civil Society in Post-Socialist Europe”. Była także doradczynią frakcji Związek 90/Zieloni ds. polityki europejskiej w Bundestagu. Irene Hahn-Fuhr jest wice-prezeską Związku Strategii Integracji Europejskiej (EISA).

 

LECH KRZYŻANOWSKI - dr hab. zajmuje się przede wszystkim dziejami inteligencji prawniczej w okresie międzywojennym. Punktem wyjścia są problemy tej grupy zawodowej w skali ogólnopolskiej, jednak w sposób szczególny analizuje losy prawników na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Temat ten ujmowany jest jako element badań komparatystycznych. Podejmuje problematykę źródeł rekrutacji kadr dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, kwestie związane ze strukturą narodową, dzielnicową i społeczną tej grupy zawodowej. Zakład Historii Najnowszej 1918-1945, Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski. 

 

EWA PIASKOWSKA - menedżerka i nauczycielka akademicka, aktywna w organizacjach reprezentujących niepaństwowe szkolnictwo wyższe oraz środowiska biznesowe i społeczne. Prezeska spółki Economicus w latach 1991-2000 r. Współzałożycielka i pierwsza rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w latach 1994-

2005 r. Była członkinią prezydium i rzeczniczką prasową Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych, współzałożycielką Instytutu Społeczeństwa Wiedzy przy Fundacji Rektorów Polskich. Pełniła funkcję prezydentki European Council for Bussiness Education oraz prezydentki Unii klubów polskich międzynarodowej organizacji kobiet aktywnych zawodowo Soroptimist International. Była w komitecie założycielskim polskiej filii amerykańskiej organizacji kobiecej Dress for Success, pomagającej kobietom bezrobotnym w odnalezieniu się na rynku pracy. Jest obecnie przewodniczącą Rady Patronackiej DfS Poland. Od 2013 r. na emeryturze. W 2017 r. została prezeską Stowarzyszenia Aktywni Silesia, które obecnie rozwija się aktywizując seniorów. Była odznaczana za działalność zawodową i społeczną przez Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej i władze wojewódzkie oraz wyróżniana przez organizacje społeczne.

 

MICHAŁ REMBAS - 1997-2001 dziennikarz szczecińskiego oddziału GW. Od 2001 r. niezależny publicysta. Obok materiałów poświęconych Pomorzu i Polsce publikował także relacje z podróży do Gruzji, Grecji, Rumunii, Niemiec, Czech, na Litwę i Cypr i Węgry i Ukrainę. Jego reportaże społeczne znalazły się na łamach polskiej edycji magazynu „National Geographic”. Szczególnie interesuje się architekturą Pomorza i jego historią, walkami o Szczecin w 1945 r., jakością przestrzeni publicznej Szczecina, przede wszystkim cmentarzami. Autor książek: Nekropolie, Zachodniopomorskie Tajemnice, Bitwa o Szczecin (w maszynopisie). Współautor książek: Z Archiwum Sz. 1, 2. Śladem szczecińskich historii niezwykłych, Dąbie Prawobrzeże Wielkiego Szczecina, Szczecin i okolice. Przewodnik rowerowy „Śladami Lubinusa, Przewodnik niezwykły”. Ta ostania pozycja zajęła III miejsce w kategorii przewodniki na XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

 

NATALIA SARATA - socjolożka, europeistka, absolwentka gender studies. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Trenerka antydyskryminacyjna i genderowa, prowadzi autorskie warsztaty historii kobiet. Członkini sieci trenerskiej gender mainstreaming Funduszu Współpracy i UNDP, Przedstawicielstwo w Polce. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i Szkoły Treningu Grupowego. Współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet, koordynatorka programu Krakowski Szlak Kobiet.

 

HALINA SOBAŃSKA - dr nauk humanistycznych, nauczycielka akademicka, działaczka społeczna od 20 lat, prezeska Stowarzyszenia Aktywne Kobiety. Radna Sosnowca, nagrodzona Diamentową Szczotką - za działania na rzecz kobiet i uznana za jedną z 50. najbardziej wpływowych kobiet w woj. śląskim w rankingu Dziennika Zachodniego w 2009 r. i w 2014 r, Kobieta Sukcesu Śląska 2013 w plebiscycie TVS. Wykładowczyni samorządu i systemów politycznych państw UE. Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sosnowcu, regionalna pełnomocniczka Kongresu Kobiet. 25 lat uczyła historii i WOS-u w liceum i szkołach podstawowych w Zagórzu.

 

JUSTYNA SYROKA - dr n. hum., prezeska Klubu XXI wieku. Działa społecznie na rzecz poprawy sytuacji kobiet oraz równości Kobiet i Mężczyzn. Wice pełnomocniczka Kongresu Kobiet w regionie lubelskim, Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, pracowała nad dokumentami strategicznymi Województwa Lubelskiego i programu POWER. Wykładowczyni akademicka. Prowadzi zajęcia i szkolenia dotyczące doradztwa zawodowego, autoprezentacji i komunikacji w biznesie, polityce.

 

 

DOROTA TUŁODZIECKA-ADAMS -potomkini sióstr Anieli i Zofii Tułodzieckich, Wielkopolanek o wielkich zasługach dla początków ruchu kobiecego 100 lat temu w Poznaniu. Demokratka, na stałe mieszka w USA, członkini AAUW (American Association of University Women) organizacji od 130 lat walczącej o prawa kobiet, krzewi polską kulturę w Stanach, w Polsce kandydowała na stanowisko wójta w Dusznikach, porównywana do Lucy z serialu „Ranczo”. (Raleigh, Płn. Karolina).

 

„NIEGODNE HISTORIE? SKAZANE NA OPRESJĘ? NIE! HERSTORIA, DODAJ DO SŁOWNIKA” – LABORATORIUM HERSTORYCZNE / godz. 15:40 / moderatorka: Małgorzata Tkacz-Janik / udziałAnna Dzierzgowska, Edyta Głowacka-Sobiech, Natalia Mikrut, Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Dorota Obidniak, Joanna Ostruch-Kamińska, Maria Reut, Izabela Skórzyńska, Agnieszka Zembrzuska

 

ANNA DZIERZGOWSKA - nauczycielka, feministka. Współzałożycielka Społecznego Monitora Edukacji: www.monitor.edu.pl. Uczy historii w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. J. Kuronia w Warszawie. Współautorka raportów dotyczących edukacji i materiałów edukacyjnych, przygotowywanych przez Społeczny Monitor Edukacji i Feminotekę, w tym: A. Dzierzgowska, E. Rutkowska, „Ślepa na płeć. Edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny”, A. Dzierzgowska, „Edukacja i płeć: ostatnie 20 lat”, w: „Raport: kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji: 1989-2009”, A. Dzierzgowska, „Białe plamy w edukacji”, w: „Białe plamy na mapie równości płci”.

 

EDYTA GŁOWACKA-SOBIECH - dr hab. prof. UAM. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół metodologii historii, historii wychowania XIX i XX wieku, charyzmatycznych wychowawców oraz pedagogów, dziejów organizacji dziecięco – młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem historii polskiego skautingu, dziejów i edukacji kobiet oraz szeroko pojętej tematyce genderowej w historii. Autorka wielu publikacji, między innymi książek: Twórcy polskiego skautingu – Olga i Andrzej Małkowscy (Poznań 2003), Harcerstwo w Polsce w latach 1944-1990 (Poznań 2013) oraz współautorka monografii (z I. Chmurą – Rutkowską i I. Skórzyńską) Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum (Poznań 2015). Redaktorka (wspólnie z J. Gulczyńską) tomu Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej (Poznań 2010) i współredaktorka (z I. Chmurą – Rutkowską i I. Skórzyńską) pracy: Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej (Kraków 2013). Członkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM. Studentka romanistyki w Uniwersytecie Szczecińskim. 

 

NATALIA MIKRUT - Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pedagożka, doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych tej Uczelni. Pod opieką dr hab. Prof. DSW Mirosławy Nowak- Dziemianowicz przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problemu spostrzegania kobiecości i społeczno- kulturowych uwarunkowań tego procesu. Bada kulturowe źródła opresji wobec kobiet.

 

MIROSŁAWA NOWAK-DZIEMIANOWICZ - profesora i Dziekanka Wydziału Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, specjalistka w zakresie pedagogiki rodziny, pedagogiki szkoły i pedagogiki ogólnej. Najbardziej interesuje ją problematyka współczesnej rodziny, relacje społeczne i edukacyjne konteksty budowania tożsamości człowieka współczesnego. Jest autorką wielu prac monograficznych, m.in.: „Małżeństwo wobec rozwodu” (1994), „Oblicza szkoły, oblicza nauczyciela” (2001), „Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń” (2002, 2006). Zdeklarowana feministka, wierzy w kobiety, chętnie je wspiera.

 

DOROTA OBIDNIAK - Nauczycielka, edukatorka dorosłych, autorka podręczników szkolnych, programów nauczania, materiałów dla nauczycieli, współautorka programu „Nowa Szkoła”, koordynatorka projektu przygotowującego koncepcję i pilotaż egzaminu z języka obcego dla gimnazjów. W Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 1999-2000 kierowała wydziałem systemu doskonalenia i doradztwa nauczycieli. Działaczka społeczna, założycielka i wieloletnia prezeska Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Pomysłodawczyni, redaktorka i współautorka wydawanej przez ZNP serii „Czytanki o edukacji” traktującej o wyzwaniach stojących przed współczesną edukacją. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Koordynatorka współpracy międzynarodowej i projektów edukacyjnych w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego. Reprezentuje polskie związki nauczycielskie w Europejskim Komitecie Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE), będących europejską strukturą Międzynarodówki Edukacyjnej, w Komitecie Równych Szans ETUCE jest odpowiedzialna za problematykę LGBT. Jest również członkinią Zespołu Doradczego przy Sekretariacie ETUCE i członkinią Komitetu Kobiet ETUCE.

 

JOANNA OSTRUCH-KAMIŃSKA - profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierowniczką Pracowni Badań nad Rodziną i Nierównościami Społecznymi na Wydziale Nauk Społecznych UWM; jest w Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz przewodniczącą Network on Gender and Adult Learning w European Society for Research on the Education of Adults (ESREA). Bada problemy nierówności społecznych i roli edukacji (zwłaszcza szkoły i rodziny) w ich konstruowaniu, procesy konstruowania biografii kobiet i mężczyzn, również w relacji pomiędzy sferą prywatną a rynkiem pracy, a także zmiany w funkcjonowaniu współczesnych rodzin jako środowiska wychowawczego, przestrzeni uczenia się i relacji oraz sposobów pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich.

 

MARIA REUT - prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa) filozof, pedagog. Zajmuje się m.in. filozofią edukacji, filozofią kultury, estetyką, filozofią sztuki, zagadnieniami interpretacji, hermeneutyką, koncepcjami narracji. Jest autorką tekstów i wystąpień konferencyjnych m.in. z dziedziny filozofii humanistyki, pedagogiki krytycznej i hermeneutycznej, dotyczących problematyki rozumienia, tożsamości, dramatu, koncepcji tragizmu, filozofii literatury.

 

IZABELA SKÓRZYŃSKA - dr hab. prof. UAM; Instytut Historii UAM; staż postdoc. (2004-2005), Chaire de recherche du Canada en Histoire comparée de la mémoire (Uni. Laval, Quebec). W pracy naukowej koncentruje się na: (1) kulturze historycznej, w tym edukacji historycznej i obywatelskiej oraz pamięci performatywnej; (2) edukacji wielo- i międzykulturowej; (3) historii i pamięci kobiet okresu komunizmu. Autorka, współautorka i współredaktorka monografii, w tym: Poznańskie teatry studenckie 1953-1989. Historie. Konteksty. Interpretacje (2002); Inscenizacje pamięci (2007) (red. z C. Pepin, Ch. Lavrence); Widowiska przeszłości. Alternatywne polityki pamięci (1989-2009) (2010); Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku (2012) (red. z W. Olejniczakiem); Performing of the Past (2014) (red. z Ch. Lavrence), "Niegodne historii?". O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum, (2015) (z I. Chmurą – Rutkowską, E. Głowacką – Sobiech). 

 

AGNIESZKA ZEMBRZUSKA - Dolnośląska Szkoła Wyższa – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister filozofii. Interesują Ją filozoficzne aspekty poradnictwa, teorie poradnictwa, etyczny wymiar poradnictwa, problematyka władzy i wolności w edukacji oraz w poradnictwie, uczenie się i rozwój człowieka, koncepcja całożyciowego uczenia się metodą tutoringu w edukacji, społeczne i ideologiczne aspekty edukacji, zagadnienia międzykulturowości i gender w edukacji.

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM LGBTQIA - sala 1D

Opiekunka CENTRUM:

ANETA DEKOWSKA - ekonomistka, absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zawodowo prowadzi licencjonowane biuro rachunkowe. Od 2012 roku zaangażowana społecznie. Jest współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Akceptacja, które jest pierwszym w Polsce Stowarzyszeniem zrzeszającym rodziny i przyjaciół osób LGBT. Wizją Akceptacji jest otwarte społeczeństwo, w którym osoby LGBT i ich rodziny są akceptowane oraz cieszą się pełnią praw obywatelskich. Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, wspiera rodziny i przyjaciół osób LGBT w budowaniu pozytywnych relacji. Inicjuje i wspiera działalność na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Członkini i współzałożycielka stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. 

 

MOWA NIENAWIŚCI – ŹRÓDŁA I SKUTKI / godz. 18:30 / moderatorki: Aneta Dekowska, Monika Płatek / udziałKarolina Kędziora,Paweł Knut, Ewelina Paczuska, Remigiusz Ryziński, Paula Sawicka, Ewa Woydyłło-Osiatyńska

 

EWA WOYDYŁŁO-OSIATYŃSKA - psycholożka i terapeutka uzależnień. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowe studium dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Wykształcenie psychologiczne zdobyła w Antioch University w Los Angeles, doktorat z psychologii uzyskała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autorka wielu książek w tym m. in: „Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień”, „Zaproszenie do życia”, „Podnieś głowę”, „Buty szczęścia”, „Sekrety kobiet”, „My – rodzice dorosłych dzieci”, „W zgodzie ze sobą”, „Rak duszy. O alkoholizmie”, „Poprawka z matury”. Spopularyzowała w Polsce leczenie oparte na modelu Minnesota, bazującego na filozofii Anonimowych Alkoholików. Otrzymała wiele odznaczeń za osiągnięcia w dziedzinie terapii i profilaktyki i uzależnień: Medal św. Jerzego przyznawany przez „Tygodnik Powszechny”, odznaczenie  Ministra Sprawiedliwości za pracę z uzależnionymi w więzieniach oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadawany przez Prezydenta RP.

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM #MAMY GŁOS - sala 1C

Opiekunka CENTRUM: LUCYNA MARZEC

 

ZAPROGRAMUJ SIĘ! DZIEWCZYNY I KODOWANIE / godz. 14:30 / moderatorka: Aleksandra Sobiech / udziałEwelina Muc, Beata Sztumerska, Weronika Zimna

 

LET GIRL POWER BE YOUR SUPER POWER! CZYLI DZIEWCZYNY DZIAŁAJĄ! / godz. 15:45 / moderatorka: Kamila Pietrażycka / udziałMonika Chrustek, Aleksandra Kamińska, Anna Prendke

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM MATEK - sala 1C

Opiekunki CENTRUM: ANNA FURMANIUK, ALICJA NOWACZYK

 

RODZĘ, JAK CHCĘ – O ZMIANACH W STANDARDACH OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ / godz. 17:00 / moderatorki: Anna Furmaniuk, Alicja Nowaczyk / udziałAgata Aleksandrowicz, Iwona Marczak, Joanna Pietrusiewicz

 

ANNA FURMANIUK - wiceprezeska Zarządu Fundacji Matecznik z Poznania. Instruktorka szkoły rodzenia i masażu shantala, doradczyni noszenia ClauWi®. Jedna z założycielek Stowarzyszenia "Poznań w chuście", pomysłodawczyni "bliskościowej" szkoły rodzenia Gaja. Autorka projektu MAMY PRAWA!. Entuzjastka naturalnego porodu i naturalnego rodzicielstwa.

 

 

ALICJA NOWACZYK - prezeska Zarządu Fundacji Matecznik z Poznania, Doula, doradczyni noszenia ClauWi®, Promotorka Karmienia Piersią. Prowadzi zajęcia dla przyszłych i obecnych rodziców i towarzyszy przy porodach. Propaguje świadome przygotowanie do porodu i rodzicielstwa, bliski jest jej również temat przestrzegania prawa na salach porodowych.

 

 

 

AGATA ALEKSANDROWICZ - absolwentka studiów z dziedziny Komunikacji Społecznej. PRowiec z wykształcenia – pasjonatka karmienia naturalnego z zamiłowania. Jest Fundatorką i Wiceprezeską Fundacji Promocji Karmienia Piersią. Pełni rolę rzecznika prasowego oraz odpowiada za kontakty z kobietami. Dyplomowana promotorka karmienia piersią, redaktor naczelna Kwartalnika Laktacyjnego. Mama 6 letniego chłopca.

 

IWONA MARCZAK - Jestem położną od 20 lat. Pracuję w jednym z poznańskich szpitali na oddziale porodowym. Chciałabym, aby również w szpitalu można było fascynować się całkowicie naturalnymi porodami. Od pewnego już czasu, odkryłam i zachwycam się inną stroną położnictwa dzięki kobietom, które przekonały mnie do narodzin w domu, takich narodzin, w których chcę uczestniczyć i pomagać rodzącym się dzieciom. Od wielu lat kibicuję akcjom na rzecz naturalnych narodzin i chętnie biorę w nich udział. Popieram działalność Fundacji Rodzić po Ludzku. Prowadzę Indywidualną Praktykę Położniczą. Zajmuję się edukacją rodziców, wprowadzając ich w tajniki narodzin. Zajęcia odbywają się w Malinowej Szkole Rodzenia RUBUS w mojej rodzinnej miejscowości Kórnik koło Poznania. Jestem członkinią Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni.

JOANNA PIETRUSIEWICZ - prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, instruktorka w szkole rodzenia, doula. Od lat zaangażowana w walkę o godność kobiet w opiece okołoporodowej, propagatorka idei opieki okołoporodowej opartej na szacunku i potrzebach kobiet.

 

 

 

 

ZACHODZĘ W CIĄŻĘ KIEDY CHCĘ – ZAGROŻENIA DLA PRAW REPRODUKCYJNYCH W PRAWIE I PRAKTYCE / godz. 18:30 / moderatorka: Krystyna Kacpura / udziałKamila Ferenc, Antonina Lewandowska, Marta Szostak

 

KAMILA FERENC - prawniczka i aktywistka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i studentka socjologii. Prawniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, koordynatorka Zespołu Prawnego Federacji. Autorka analiz prawnych dla „Watchdog.edu.pl”. Ambasadorka Rzecznika Praw Obywatelskich (2014-2016). Ukończyła Klinikę Prawa UW. Zaangażowana w liczne projekty społeczne. Specjalizuje się w prawach kobiet, szeroko rozumianych prawach reprodukcyjnych, prawie antydyskryminacyjnym, prawie konstytucyjnym, orzecznictwie ETPCz i zagadnieniach niwelowania nierówności społecznych.

 

KRYSTYNA KACPURA - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów w Instytucie Spraw Zagranicznych. Od ponad 20 lat związana z Federacją. Obecnie dyrektorka wykonawcza. Członkini Europejskiego Towarzystwa Antykoncepcji i Zdrowia Reprodukcyjnego. Autorka i współautorka artykułów i publikacji na temat praw i zdrowia reprodukcyjnego.

 

ANTONINA LEWANDOWSKA - Młodzieżowa ekspertka do spraw praw seksualnych i reprodukcyjnych, edukatorka seksualna, feministka, aktywistka. Współzałożycielka i w latach 2014-2017 członkini grupy edukatorskiej Te Tematy, od 2015 roku członkini Grupy Ponton. Reprezentowała Polskę i sieć ASTRA Youth na międzynarodowych konferencjach, m. in. podczas konferencji eksperckiej WHO, UNESCO i IPPF na temat stanu edukacji seksualnej w Europie i Azji Środkowej w Berlinie w maju 2017 roku. W swojej działalności skupia się głównie na edukacji seksualnej młodzieży i młodych dorosłych oraz walce o prawa reprodukcyjne w Polsce. Studentka socjologii, zajmuje się również badaniami kontrkultury i kultury alternatywnej.

 

MARTA SZOSTAK - Koordynatorka ASTRA Network, koalicji organizacji pozarządowych z regionu Europy Wschodniej i Centralnej działających na rzecz zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych na poziomie regionalnym, Unii Europejskiej, Rady Europy oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Brała udział w pracach grup roboczych międzynarodowych konferencji dotyczących praw człowieka w kontekście zdrowia, równości płci i praw młodzieży oraz współtworzyła kampanie o zdrowiu i prawach reprodukcyjnych i seksualnych o zasięgu regionalnym i globalnym. W Federacji, gdzie ASTRA Network ma swój sekretariat, pracuje od 2010 roku. Początkowo koordynowała młodzieżową sieć ASTRA Youth zajmując się przede wszystkim edukacją seksualną i dostępem młodzieży do usług z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Europe Wschodniej i Centralnej.

 

 

NIEDZIELA, 10.09.2017

 

CENTRUM UCHODŹCZYŃ I UCHODŹCÓW - sala 1D

Opiekunka CENTRUM: BOGNA CZAŁCZYŃSKA

 

UCHODŹCY SĄ WŚRÓD NAS – PRAWDY, PÓŁPRAWDY I MITY / godz. 9:00 / moderatorka: Bogna Czałczyńska / udziałAgnieszka Hreczuk, Nidal Kalboneh, Urszula Ptak, Ewa Maria Slaska, Ewa Wanat

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM MEDIALNE - sala 1D

Opiekunki CENTRUM: Agata Jankowska, Dorota Warakomska

 

OBECNE, NIEOBECNE – KOBIETY W MEDIACH, DOBRE PRAKTYKI / godz. 10:45 / moderatorka: Dorota Warakomska / udziałAgata Diduszko-Zyglewska, Renata Kim, Agata Komosa, Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Agata Szczęśniak, Monika Tutak-Goll

 

AGATA DIDUSZKO-ZYGLEWSKA - dziennikarka, aktywistka, publicystka, promotorka książek; członkini zespołu Krytyki Politycznej; współpracuje także z "Gazetą Wyborczą"; współautorka dokumentu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”; członkini grupy organizującej Kongres Kultury 2016 i Inicjatywy Chlebem i Solą; pisze o prawach kobiet, relacjach państwo-kościół, kulturze, czytelnictwie i innych sprawach społecznych.

 

AGATA KOMOSA - skończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim na specjalizacji edytorsko-wydawniczej. W latach 2009-2010 współpracowała z tygodnikiem "Przekrój". Od 2010 do 2013 roku związana była z wydawnictwem Ginza Media Group. Wprowadzała na rynek magazyn "Stuff" w którym pełniła m.in. funkcję sekretarz redakcji i zastępczyni redaktora naczelnego. W 2013 roku związała się z wydawnictwem Murator i ich działem content marketingu Metrio Publishing. Tam przygotowywała magazyny dla klientów takich jak Play czy Mercedes-Benz. W naTemat od 2014 roku, najpierw jako redaktorka, następnie wydawczyni strony głównej, dyrektorka ds. new businessu, od listopada 2016 jest redaktorką naczelną grupy naTemat.

 

PAULINA SMASZCZ-KURZAJEWSKA  dyrektorka PR i Komunikacji platformy nc+ . Zarządza zespołem public relations oraz pełni funkcję Rzeczniczki Prasowej. Na polskim rynku pracuje w dużych korporacjach od 23 lat pełniąc stanowiska top menedżera public relations budując międzynarodowe projekty strategiczne. W swojej karierze poza nadzorowaniem projektów Public Relations jest również trenerką autoprezentacji i mówczynią motywacyjną specjalizującą  się w personal brandingu i rozwoju osobistym. Pracowała jako dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Z wykształcenia filolog polski. Jest doktorantką Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS na kierunku socjologia. Zaangażowana w pracę z kobietami poprzez badania własne, projekty oraz działalność na rzecz fundacji, stowarzyszeń, zrzeszeń kobiet przedsiębiorczych. Aktywnie wspiera Stowarzyszenie Kongres Kobiet, jest jurorem Loży Ekspertów konkursu Sukces Pisany Szminką, współpracuje z Siecią Przedsiębiorczych Kobiet, Lożą Kobiet Biznesu, organizacją Vial Voices. Mama, żona, przyjaciółka, szefowa i właścicielka dwóch psów. Zawsze uśmiechnięta, pozytywna i z ogromną energią idąca przez kobiecy świat.

 

AGATA SZCZĘŚNIAK - redaktorka, publicystka. Współzałożycielka Krytyki Politycznej, członkini zespołu redaktorów OKO.press - największego portalu fact-checkingowego w Polsce. Przez 11 lat była wicenaczelną Krytyki Politycznej i członkinią zarządu Stowarzyszenia Stanisława Brzozowskiego. Redagowała kwartalnik, książki, portal i współkoordynowała Kluby Krytyki Politycznej. Stale publikuje w „Gazecie Wyborczej”. Studiowała socjologię, filozofię i stosunki międzynarodowe. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Należała do ruchu Obywatele Kultury i sygnatariuszy Paktu dla Kultury. Współpracuje z instytucjami kultury, współtworzyła spektakl taneczny „Europa. Śledztwo” (komuna warszawa).

 

MONIKA TUTAK-GOLL - zastępczyni redaktorki naczelnej "Wysokich Obcasów". Reporterka, redaktorka, od ośmiu lat związana z "Wysokimi Obcasami". Publikuje też w "Dużym Formacie" i "Gazecie Wyborczej". Wcześniej redaktorka w redakcji multimedialnej Infor-u, dziennikarka w Radiu Infor. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, Gender Studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Szkoły Reportażu. Zajmuje się tematyką równości płci. Matka feministka.

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM ALIMENTÓW I DZIAŁAŃ ANTYPRZEMOCOWYCH - 1E

Opiekunka CENTRUM: DOROTA WAWROWSKA

 

NIEALIMENTACJA JAKO CYWILIZACYJNY PROBLEM NASZEGO KRAJU / godz. 9:00 / moderatorka: Danuta Wawrowska / udziałMonika Janus, Joanna Łukaszewicz, Magdalena Milewska, Urszula Nowakowska, Izabella Orzechowska, Marta Tomkiewicz, Jolanta Tryszkiewicz, Kamila Zagórska

 

AGATA CHEŁSTOWSKA - antropolożka kultury, badaczka, publicystka. Przez dwa lata członkini zespołu projektowego „Obserwatorium Równości Płci” Instytutu Spraw Publicznych, w którym realizowała badania między innymi na temat przemocy ekonomicznej, ekonomii feministycznej i równości płci w życiu politycznym. Pisze pracę o kobietach w związkach zawodowych, w sektorze sklepów wielkopowierzchniowych – w ramach doktoratu w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Studiowała w New School for Social Research w Nowym Jorku, wykładała na Uniwersytecie w Kopenhadze i na warszawskich Gender Studies UW. Specjalizuje się w antropologii krajów postsocjalistycznych i antropologii gender. Niegdyś członkini nieformalnych grup feministycznych: UFA i Żelbeton.

 

MONIKA JANUS - Komorniczka sądowa przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Komorniczej. Uczestniczka prac, konferencji i debat w zespołach pozarządowych, dotyczących zmiany procedur w celu zwiększenia skuteczności w ściganiu dłużników alimentacyjnych, przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w wymiarze ekonomicznym oraz dot. edukacji kobiet. Uczestniczka i panelistka Dolnośląskiego Kongresu Kobiet we Wrocławiu (2015), Kongresu Kobiet w Warszawie (2016). Współpracuje z Fundacją na Rzecz Równości.

 

JOANNA ŁUKASZEWICZ - członkini Stowarzyszenia Dla Naszych Dzieci Warszawa, współorganizatorka i koordynatorka akcji "Mikołajek", uczestniczka grudniowego spotkania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Elżbietą Rafalską. Uczestniczka wielu programów radiowych i telewizyjnych, dotyczących problemów niealimentacji i matek „spoza kryterium”, uczestniczka dwóch spotkań w Sejmie RP dotyczących wysłuchania w sprawach alimentacyjnych. Prywatnie mama 18 letniej Julii.

 

MAGDALENA MILEWSKA - psycholożka, pedagożka, trenerka, coach. W latach 2012-2014 pracowniczka Biura Kongresu Kobiet w Warszawie odpowiedzialna m.in. za budowanie struktur regionalnych Kongresu. Członkini zespołu organizacyjnego IV, V i VI Kongresu Kobiet. Razem z Trójmiejską Akcją Kobiecą zorganizowała Kongres Kobiet Pomorza 2014 r. oraz warsztaty „TAK, odważę się” – będących kontynuacją dobrej energii kongresowej. Zainspirowana słowami Marii Skłodowskiej-Curie „Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć” - uczy, wykłada, szkoli, odkrywa nowe perspektywy, pyta i zaprasza do refleksji – nad sobą i otaczającym nas światem.

 

PREWENCJA, INTERWENCJA, OMNIPOTENCJA, CZYLI KOBIETY POMAGAJĄ KOBIETOM / godz. 11:00 / moderatorki: Anita Kucharska-Dziedzic, Joanna Piotrowska / udziałRenata Durda, Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Grzegorz Hamera, Anna Mazurczak, Ilona Motyka

 

ANITA KUCHARSKA-DZIEDZIC – doktora nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka akademicka. Autorka publikacji z zakresu literatury współczesnej oraz kwestii kobiecych, społecznych i praw człowieka. Współzałożycielka i od 17 lat Prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze, organizacji pożytku publicznego świadczącej pomoc i wsparcie osobom pokrzywdzonym przemocą seksualną, domową i dyskryminacją. Nagrodzona przez Radio Zachód tytułem „Homini bono” w 2008 r., odznaczona w 2011 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi na działalność społeczną na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, członkini Lubuskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji, przewodniczącą Rady drugiej kadencji. Członkini Komitetu Rozwoju
Ekonomii Społecznej województwa lubuskiego. Laureatka w 2016 r. Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „działalność społeczna”. Wyróżniona odznaką: „Zasłużona dla Województwa Lubuskiego” w 2016 r. Mama Antka, żona Piotra.

 

 

JOANNA PIOTROWSKA - założycielka i Prezeska Fundacji Feminoteka – organizacji od 11 lat działającej na rzecz kobiet. Pedagożka, trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka i ekspertka antydyskryminacyjna, równościowa, ale przede wszystkim antyprzemocowa. Autorka, współautorka i redaktorka wielu publikacji poświęconych przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Laureatka „Złotego Telefonu” – nagrody przyznawanej przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP osobom szczególnie zaangażowanym
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM MIĘDZYNARODOWE - sala 1F

Opiekunka CENTRUM: AGATA SIEDLACZEK

 

RÓWNOŚĆ PŁCI – TO SIĘ OPŁACA!godz. 9:00 / moderatorka: Ewa Rumińska-Zimny / udziałKarin Anderman, J.E. Anna Azari, Anna Berczyńska, Jacek Jaśkowiak, Katalin Keveházi, J.E. Ole Egberg Mikkelsen

 
EWA RUMIŃSKA-ZIMNY - ekonomistka, ekspertka ONZ, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, wykładowczyni Gender Studies IBL PAN, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej. Zajmuje się rolą kobiet w nowoczesnej gospodarce promując tezę, że równość "opłaca się" firmom i gospodarce. Była członkinią zespołu przygotowującego Human Development Reports (UNDP) oraz Gender Focal Point w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, gdzie kierowała programem Women and Economy. Inicjatorka pan-Europejskich konferencji Kobiet Biznesu, autorka publikacji m.in. Gender Gap and Economic Policy (www.unece.org/pub). Doktorat w SGH po stażu naukowym na Sorbonne-Paris I. Praca akademicka w SGH i Georgetown University, Washington D.C (visiting professor). Członkini Zarządu Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
 

KARIN ANDERMAN - sprawuje obecnie funkcję chargée d’affaires w Ambasadzie Szwecji w Polsce. Od 20 lat jest zatrudniona w szwedzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zajmowała się zagadnieniami związanymi z Europą Wschodnią i Środkową, europejską polityką bezpieczeństwa, a także Bałkanami Zachodnimi. Wcześniej przebywała na placówce w Zagrzebiu. W 2017 roku, po trzech latach spędzonych w Sankt Petersburgu, rozpoczęła pracę w Warszawie, gdzie obecnie mieszka wraz z mężem i dwoma córkami.

 

J. E. ANNA AZARI - urodzona  w 1959 w Wilnie. W 1972 wraz z rodzicami wyemigrowała do Izraela. Absolwentka Uniwersytetu w Hajfie oraz Uniwersytetu ebrajskiego w Jerozolimie. Od 1983 pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1989–1992 była konsulem w San Francisco, a następnie pracowała w Ambasadzie Izraela w Moskwie (1995–1997). W latach 1999–2003 była ambasadorem Izraela na Ukrainie i w Mołdowie, w latach 2006–2010 ambasadorem Izraela w Rosji. Od września 2014 pełni funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Izraela w Polsce. Zna język hebrajski, angielski, rosyjski. Jest zamężna z rabinen Meirem Azarim, mają dwoje dzieci.

 

ANNA BERCZYŃSKA - dyrektorka Globalnego Centrum Usług Wspólnych, Magister Wydziału Zarządzania, Zarządzanie Przedsiębiorstwami, Finanse i Rachunkowość, MBA. Posiada 16-letnie doświadczenie w usługach wsparcia biznesu, konsultingu i procesach ciągłego doskonalenia. Prowadziła też swoją firmę przez ponad 6 lat. Posiada szerokie doświadczenie w zakładaniu Centrum Usług Wspólnych dla korporacji europejskich i amerykańskich z lokalizacjami na obszarze Ameryki Północnej, Australii i Europy. Doświadczenie zdobywała m.in. tworząc długofalową strategię zarządzania personelem, Jest ekspertką w zakresie motywowania personelu w celu osiągnięcia wysokiego poziomu usług dla klientek i klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

 

JACEK JAŚKOWIAK - prezydent Miasta Poznania, społecznik, działacz sportowy, były przedsiębiorca. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków. Był stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech. Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 90. w firmach handlowych. Pracował m.in. dla dra Jana Kulczyka w Kulczyk Tradex. Wraz z inwestorami biznesowymi uczestniczył w tworzeniu tysięcy miejsc pracy w Polsce. Dzięki aktywności publicznej w roku 2010 został kandydatem ruchu miejskiego My-Poznaniacy na stanowisko prezydenta Poznania, a funkcję tę objął w roku 2014 startując z ramienia Platformy Obywatelskiej. Jako pierwszy w historii polski prezydent miasta brał udział w Marszu Równości, a w 2017 r. przyjął Kartę Różnorodności.

 

KATALIN KEVEHAZI - założycielka Fundacji JOL-LET, która od początku swej działalności osiąga sukcesy w zakresie m.in. promowania równości płci, podwójnego rodzicielstwa, zatrudnienia przyjaznego rodzinie. Jest ekspertką Hungarian Women's Lobby, była członkinią Zarządu European Women's Lobby. Ukończyła studia magisterskie w zakresie ekonomii oraz studia podyplomowe z zarządzania. Obecnie jest słuchaczką studiów doktoranckich na Obuda University w Budapeszcie.

 

J.E. OLE EGBERG MIKKELSEN - Ambasador Królestwa Danii w Polsce. Od 29 lat służy w Duńskiej Służbie Zagranicznej. Przed objęciem stanowiska w Polsce był ambasadorem w Turcji i Syrii, a także pracował w placówkach w Wiedniu, Pradze i Genewie. Ambasador Mikkelsen ukończył wydział nauk politycznych. Od zakończenia studiów nieustannie angażuje się w życie akademickie jako wykładowca zewnętrzny na Uniwersytecie w Kopenhadze (na niepełny etat). Ambasador Mikkelsen jest żonaty i ma troje dorosłych dzieci.

 

 

 

 

BYĆ ALBO NIE BYĆ W POLITYCE / godz. 10:30 / moderatorka: Tiina Kukkamaa-Bah / udziałAleksandra Jerkov,  Bożena Szydłowska

 

MALE CHAMPIONS OF CHANGE – MĘŻCZYŹNI ZA RÓWNOŚCIĄ / godz. 11:45 / moderatorka: Ewa Rogala / udział: Jerzy Buzek, Marcin Walecki, Paul Wojciechowski

 

JERZY BUZEK - Premier RP  w latach 1997-2001. Od 2004 roku nieprzerwanie zasiada w Parlamencie Europejskim, był jego pierwszym przewodniczącym z Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie przewodniczy pracom parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jest m.in. odpowiedzialny za pracami nad rozporządzeniem o bezpieczeństwie dostaw gazu do Europy. Uznany przez ekspertów VoteWatch Europe za najbardziej wpływowego europosła ds. energetyki. Odznaczony Orderem Orła Białego za wkład w demokratyczną transformację Polski, osiągnięcia naukowe i dokonania polityczne w Polsce i na arenie międzynarodowej.  W 2015 r. został laureatem nagrody różnorodności Kongresu Kobiet.

 

 

MARCIN WALECKI - szef Działu Demokratyzacji w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OBWE/ODIHR). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie wspierania demokracji i rządów dzięki pracy w 30 krajach na całym świecie. Jest stałym uczestnikiem konferencji międzynarodowych, seminariów, pisze artykuły na temat: demokratyzacji, korupcji politycznej, wyborów, partii politycznych, równości płci. Uzyskał stopień naukowy doktora filozofii na St. Antony’s College, Oxford University oraz tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

J.E. PAUL WOJCIECHOWSKI - został wybrany Ambasadorem Australii w Polsce, z akredytacją na Czechy oraz Litwę, w listopadzie 2015 r. Do Polski przybył 13 stycznia. Wcześniej Paul Wojciechowski kierował programem rządowej dyplomacji gospodarczej w Canberrze. Służył także w Korei Południowej (1995-98), Indonezji (2001-2004) i Belgii/UE (2007-2010).

 

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM ZIELONE - sala 1G

Opiekunka CENTRUM: EWA SUFIN-JACQUEMART

 

EKO-NISZCZYCIELE I NISZCZYCIELKI CZY EKO-NAPRAWIACZE I NAPRAWIACZKI? / godz. 9:00 / moderatorka: Ewa Sufin-Jacquemart / udziałJoanna Bojczewska, Dobrosława Gołgoza, Karolina Kuszlewicz, Ewa Lieder, Julia Patorska, Małgorzata Tracz

 

 

KAROLINA KUSZLEWICZ - członkini Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Zajmuje się m.in. doradztwem prawnym na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie ochrony środowiska. Prowadzi szereg spraw sądowych, których przedmiotem jest ochrona zwierząt. Autorka książek o tematyce prawniczej. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
w ramach projektu „Dziennikarstwo ekologiczne”.

 

EWA LIEDER - ekonomistka, posłanka na Sejm RP z ramienia Nowoczesnej. Feministka. Organizatorka konsultacji eksperckich w Sejmie na temat polityki alimentacyjnej. Aktywna działaczka społeczna.
W 2010 roku została przewodniczącą zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny w Gdańsku, gdzie zainicjowała pierwszy budżet partycypacyjny na poziomie dzielnicy. Została też jedną z regionalnych liderek Porozumienia Ruchów Miejskich. Współtworzyła inicjatywę Gdańsk Obywatelski, z jej ramienia ubiegała się o urząd prezydent Gdańska w wyborach 2014.

 

MAŁGORZATA TRACZ - absolwentka polonistyki i stosunków międzynarodowych, zawodowo zajmuje się prowadzeniem i organizacją szkoleń. Miejska aktywistka, współautorka publikacji "Jak tworzyć Wrocław? Ruchów miejskich strategia dla Wrocławia", współzałożycielka Stowarzyszenia „Trampolina”, członkini Stowarzyszenia Eko-Unia. Od 2015 roku Współprzewodnicząca Partii Zieloni, w wyborach parlamentarnych 2015 r. była jedynką listy Zjednoczonej Lewicy we Wrocławiu.

 

LEX SZYSZKO, CZYLI CZYJE SĄ DRZEWA – DEBATA PARLAMENTARNA / godz. 10:15 / moderacja : Anna Piecul / udział: Klub Debat UAM

 

MOŻNA ZLIKWIDOWAĆ BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT. PRZYJDŹ, DOWIEDZ SIĘ JAK, DZIAŁAJ! / godz. 11:30 / moderatorka: Małgorzata Pietkiewicz / udziałAndrzej Aleksandrowicz, Beata Krupianik, Krzysztof Kwiatkowski, Dorota Sumińska

 

BEATA KRUPIANIK - w roku 2009 założyła fundację „KARUNA – Ludzie dla Zwierząt” by zmienić na lepszy los polskich zwierząt. Od niedawna prowadzi blog o nazwie Pieskiem po oczach (www.pieskiempooczach.pl ), w którym z bolesną szczerością rozprawia się z ludzkimi „grzechami” wobec zwierząt. Jest Współwiceprzewodniczącą Rady ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt przy Najwyższej Izbie Kontroli.

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM SAMORZĄD I POLITYKA - sala 1A

Opiekunka CENTRUM: MARTA MAZUREK

 

KOBIETA ZAANGAŻOWANA / godz. 9:00 / moderatorka: Kalina Olejniczak / udziałEwa Gałka, Aleksandra Kowalska, Edyta Naskręt, Marta Szymborska

 

KALINA OLEJNICZAK, dziennikarka radiowa, lubi rozmawiać z ludźmi z pasją. Jej pasją natomiast jest ekologia. Sprawom środowiska oddaje się zarówno na antenie jak i w codziennym życiu. Nie wyobraża sobie życia bez sztuki, książek, kina i teatru.

 

 

 

 

EWA GAŁKA – liderka organizacji pozarządowych, prezeska Stowarzyszenia Centrum PISOP, przedstawicielka Polski w Sieci ds. Partnerstwa przy Komisji Europejskiej, od prawie 20 lat zaangażowana w inicjowanie i wspieranie kilkuset inicjatyw lokalnych, obecnie współpracuje z ok. 70 liderami (60 liderkami) lokalnymi z Wielkopolski.

 

 

 

ALEKSANDRA KOWALSKA – dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zaangażowana od wielu lat w kreowanie polityki społecznej w Wielkopolsce, ale też we wspierania inicjatyw lokalnych.

 

 

 

 

MARTA SZYMBORSKA – przedstawicielka biznesu (obecnie GS1, wcześniej Grupa Raben), od lat zaangażowana społecznie, wspierająca firmy ale też przedsiębiorstwa społeczne w lokalnych działaniach w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej.

 

 

EDYTA NASKRĘT – liderka lokalna ze wsi Łaszczyn, gmina Rawicz, zainicjowała działania w swojej wsi związane z wsią tematyczną – Wieś Lawendy, utworzyła sprawnie działające centrum wolontariatu, integruje mieszkańców wokół tradycji wsi.

 

 

 

 

MIASTO RÓWNYCH SZANS / godz. 10:00 / moderatorki: Lidia Makowska, Małgorzata Tkacz-Janik / udział: Anna Adamowicz, Ewa Całus, Agnieszka Filipkowska, Hanna Gill-Piątek, Sylwia Kowalska, Katarzyna Kuczyńska-Budka, Katarzyna Lubiniecka-Różyło, Beata Maciejewska, Marta Mazurek, Piotr Olech, Anna Strzałkowska, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak,Beata Szeszuła, Agata Wierny, Sylwia Widzisz-Pronobis

 

LIDIA MAKOWSKA – menedżerka kultury, zawodowo zajmuje się komunikacją zaangażowaną. Ekspertka ds. polityk samorządowych i równościowych. Współpracowała przy wdrażaniu programów unijnych, członkini Zarządu Culture Action Europe w Brukseli (2004-2007). Przez 12 lat koordynowała współpracę międzynarodową w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Przez 5 lat kierowała Sekretariatem ARS BALTICA (siecią ministerstw kultury krajów nadbałtyckich). Współinicjatorka Trójmiejskiej Akcji Kobiecej (TAK), Kongresu Kobiet Pomorza, grupy Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom, śpiewa w Chórze TAK. Współzałożycielka Kongresu Ruchów Miejskich, aktywistka lokalnego Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk oraz Radna Dzielnicy Wrzeszcz Górny. Laureatka wyróżnień za działalność społeczną w w/w organizacjach m.in.  Nagrody „Pomorskie Sztormy” Gazety Wyborczej i Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

ANNA ADAMOWICZ - z wykształcenia humanistka, z wyboru pracuje w IT. Od 2 lat aktywnie działa na rzecz osób LGBT+ w poznańskiej Grupie Stonewall, gdzie współtworzy grupę poznańskich Tęczowych Rodzin. Prywatnie: żona Agnieszki, matka Poli, córka Danieli. 

 

 

 

 

EWA CAŁUS - prawniczka. Jest nazywana „najmłodszą wiceburmistrzynią w Polsce”. Członkini Wadowickiej Rady Kobiet, w której koncentruje się wokół tematów edukacji, partycypacji, zrównoważonego rozwoju miasta, transparentności i ochrony zieleni miejskiej. Podjęła w Wadowicach działania na rzecz promocji rozwiązań równościowych, walki z mową nienawiści i negatywnymi stereotypami.

 

 

 

AGNIESZKA FILIPKOWSKAdoktora nauk humanistycznych, Ślązaczka, germanistka, tłumaczka, poczytna blogerka, działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnością. Jeździ na wózku inwalidzkim i choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Laureatka wielu nagród, m.in.  Lodołamacza Specjalnego 2015 oraz śląskiej Lady D w kategorii życie zawodowe. Mimo licznych barier logistycznych i architektonicznych kocha podróżować i zwiedzać.  Największą jej pasją od dwóch lat jest Koka – jej pies asystujący.

 

HANNA GILL-PIĄTEK - ekspertka w zakresie rewitalizacji, działaczka społeczna i polityczna, publicystka. Związana z partią Zieloni, członkini Kongresu Ruchów Miejskich. W latach 2011-2014 prowadziła Świetlicę Krytyki Politycznej w Łodzi. Do 2016 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi, przygotowując Łódź do procesu rewitalizacji, następnie objęła stanowisko Dyrektorki Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Obecnie współpracuje z samorządami w ramach programów ministerialnych. Autorka, wraz z Henryką Krzywonos, książki „Bieda. Przewodnik dla dzieci” (2010).

 

SYLWIA KOWALSKA - torunianka, społeczniczka, aktywistka, współzałożycielka ruchu miejskiego „Czas Mieszkańców”, z ramienia którego  została Radną miejską. Od 2017 r. członkini zarządu Kongresu Ruchów Miejskich. Feministka, założycielka grupy Dziewuchy Dziewuchom Toruń, organizatorka Strajku Kobiet w Toruniu, współorganizatorka akcji „Nazywam się Miliard”, koordynatorka „Ratujmy Kobiety”. Działaczka na rzecz ograniczenia marnowania żywności, współzałożycielka toruńskich jadłodzielni. Absolwentka Politycznej Szkoły Liderów. Pełniła funkcję dyrektora w agencji reklamowej, jako menedżerka pracowała dla międzynarodowej korporacji, była również menedżerką sieci restauracji. Organizatorka i producentka imprez masowych, teledysków, sztuki teatralnej.

 

KATARZYNA KUCZYŃSKA-BUDKA - dyrektorka Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z pasją organizuje prace Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, nadzorowała powstanie Śląskiej Rady ds. Seniorów, a obecnie zajmuje się powołaniem Sejmiku Młodzieżowego Województwa Śląskiego.
Od lat przekonuje, że administracja z ludzką twarzą jest możliwa. Była dziennikarką radiową, telewizyjną i prasową. Od roku 2003 związana jest z administracją samorządową i rządową, gdzie wiele lat zajmowała się komunikacją, a w szczególności komunikacją kryzysową. Oprócz komunikacji i administracji jej pasją jest polityka. Na tym polu stara się zaszczepiać bliskie jej idee. Ma dwie córki, jej mężem jest polityk i samorządowiec.

 

KATARZYNA LUBINIECKA-RÓŻYŁO - koordynatorka ds. równego traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez ponad 20 lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka we wrocławskim oddziale „Gazety Wyborczej”. Zajmowała się również promowaniem funduszy europejskich. Jest Wicepełnomoczniczką Kongresu Kobiet we Wrocławiu. Działa w Stowarzyszeniu Dolnośląski Kongres Kobiet. Współorganizuje III Dolnośląski Kongres Kobiet, który odbędzie się w stolicy Dolnego Śląska, w listopadzie. W czerwcu, dzięki jej staraniom, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jako pierwszy samorząd wojewódzki w Polsce, przyjął Kartę Różnorodności.

 

BEATA MACIEJEWSKA - szefowa gabinetu Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia i pełnomocniczka ds. zrównoważonego rozwoju. Odpowiada za kwestie strategiczne, w tym także za politykę dot. kwestii równości kobiet i mężczyzn. Współtwórczyni Sieci Równości, która gromadzi pełnomocniczki pracujące w samorządach w całe Polsce. Od kilkunastu lat pracuje jako edukatorka i animatorka społeczna. Jest autorką i redaktorką książek, m.in. o Izabeli Jarudze-Nowackiej oraz serii warsztatów równościowych m.in. dla samorządów, policji, lokalnych liderów i liderek. Założyła Fundację Przestrzenie Dialogu (2004 r.), która ma swoją siedzibę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Jest także jedną z fundatorek  Zielonego Instytutu. 

 

MARTA MAZUREK - ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2006 obroniła pracę doktorską na temat sposobów konstruowania tożsamości w amerykańskiej literaturze gejowskiej lat 80. i 90. Obecnie zajmuje się krytyką feministyczną, interesuje ją zwłaszcza feminizm Afroamerykanek oraz krytyka postkolonialna. Na studiach podyplomowych zdobyła uprawnienia tłumaczki z zakresu tłumaczenia pisemnego i konferencyjnego. Bierze udział w wartościowych dla swojego rozwoju i zainteresowań projektach tłumaczeniowych, wykonując tłumaczenia tekstów
z dziedziny studiów z zakresu gender i feminizmu. Od 2011 roku prowadzi zajęcia Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi też wykłady
na poznańskich Gender Studies UAM. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. Badaczka i współkoordynatorka projektu badawczego „Gender w podręcznikach" i współredaktorka raportu o takim samym tytule. Współinicjatorka sieci Miast Równych Szans. Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom.

 

PIOTR OLECH - zastępca Dyrektora ds. integracji społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przewodniczący międzysektorowego i interdyscyplinarnego Zespołu ds. Modelu Integracji Imigrantów. W latach 2001 do 2014 roku Sekretarz Zarządu oraz Dyrektor Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, socjolog, ekspert w zakresie instrumentów i narzędzi integracji osób wykluczonych społecznie. Szkoleniowiec, autor artykułów i raportów na temat bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Koordynator ogólnopolskiego partnerstwa największych polskich organizacji działających w obszarze bezdomności.

 

ANNA STRZAŁKOWSKA - z zawodu psycholożka i socjolożka, z zamiłowania trenerka antydyskryminacyjna i aktywna działaczka na rzecz praw człowieka. Nauczycielka akademicka zatrudniona na Uniwersytecie Gdańskim. Założycielka Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT „Tolerado”, współinicjatorka Trójmiejskiego Marszu Równości i Festiwalu Tęczowych Rodzin. Od 2016 roku współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. 

 

ALEKSANDRA-SOŁTYSIAK-ŁUCZAK - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach: historia, administracja europejska, gender studies oraz public relations. Prezeska zarządu Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA w Poznaniu, działającego od 1999 i realizującego liczne kampanie, akcje i projekty na rzecz równości kobiet i mężczyzn, zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, upowszechniania wiedzy na temat praw kobiet. Współorganizuje poznańskie Dni Równości i Tolerancji, członkini Rady programowej Kongresu Kobiet. Współkoordynatorka zbierania podpisów pod ustawą parytetową. Inicjatorka „Porozumienia żłobkowego” w Poznaniu, które wywalczyło dodatkowe 3 mln zł na żłobki poznańskie. Koordynatorka akcji „Nazywam się Miliard” w Poznaniu. Aktywistka ruchów miejskich, członkini Stowarzyszenia „Prawo do Miasta”. Autorka artykułów, a także publikacji „Działania administracji samorządowej realizujące idee równości płci”, która powstała w ramach Obserwatorium Równości Płci – projektu realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych. Współkoordynatorka projektu „Gender w podręcznikach”. Radna Osiedla Jeżycie
w kadencji 2015-2019. Chórzystka w Chórze Czarownic.

 

BEATA SZESZUŁA - uczennica V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, członkini Zarządu Samorządu Uczniowskiego, Radna Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Organizowała projekt edukacyjny "Poznaj Poznań, tej!" którego celem była edukacja młodych Poznaniaków oraz wytwarzanie w nich postaw obywatelskich. W swojej działalności w młodzieżowej radzie skupia się na edukacji młodzieży z zakresu funkcjonowania miasta oraz partycypacji w życiu miasta. Marzy, by Poznań wprowadził kompleksową politykę młodzieżową i wykorzystał uśpiony potencjał młodych ludzi.

 

AGATA WIERNY - pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans. Kieruje Referatem Partycypacji i Konsultacji Społecznych, odpowiada za tworzenie strategii, polityk i aktów prawnych metodami partycypacyjnymi. Wspiera aktywność mieszkańców, budowanie partnerstw działających na rzecz wspólnoty, tworzenie budżetu obywatelskiego, upowszechnianie praw człowieka. Trenerka antydyskryminacyjna, prowadzi działania na rzecz równości i różnorodności.

 

SYLWIA WIDZISZ-PRONOBIS - architektka i urbanistka, absolwentka Politechniki Śląskiej. Animatorka kultury, animatorka społeczna, wraz z mężem prowadzi firmę projektową Pronobis Studio, której specjalnością jest projektowanie partycypacyjne z lokalnymi społecznościami. Jest zaangażowana w projekty Wolnego Stowarzyszenia Zielonych Artystów, Fundacji Laboratorium Architektury 60+, Stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców Bytom, Medialab Katowice i Fundacji Napraw Sobie Miasto, a także Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Prowadzi warsztaty i konsultacje społeczne na temat rozwiązań przestrzennych, działań rewitalizacyjnych i Budżetu Obywatelskiego w całej Polsce.  Współorganizatorka dwóch pierwszych edycji Kongresu Kobiet Województwa Śląskiego. Organizatorka V Kongresu Ruchów Miejskich na Śląsku i w Zagłębiu. W ramach Fundacji LAB 60+ zajmuje się przede wszystkim angażowaniem środowiska senioralnego do projektowania i opiniowania przestrzeni publicznej z elementami prototypowania i eksperymentowania.

 

 

RYWALIZACJA CZY WSPÓŁPRACA? PREZYDENT JACEK JAŚKOWIAK ZAPRASZA NA DEBATĘ / godz. 11:15 / moderatorka: Eliza Michalik / udziałJacek Jaśkowiak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Sylwia Kowalska, Katarzyna Lubnauer, Krzysztof Łoziński, Krystyna Łybacka, Barbara Nowacka, Julia Zimmermann

 

 

ELIZA MICHALIK - publicystka, autorka książki pt. "Szpile". Prowadzi w Telewizji Superstacja trzy programy autorskie, w tym jeden - "Szpile", do którego zaprasza tylko kobiety.

 
 
 
 
 

JACEK JAŚKOWIAK - Prezydenta Miasta Poznania, poznaniak, społecznik, działacz sportowy, były przedsiębiorca. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech. Dzięki aktywności publicznej w roku 2010 został kandydatem ruchu miejskiego My-Poznaniacy na urząd prezydenta Poznania, a funkcję tę objął w roku 2014 startując z ramienia Platformy Obywatelskiej.

 

MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA - Wicemarszałkini Sejmu VIII kadencji; była wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej oraz członkinią Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, rzeczniczka prasowa kampanii prezydenckiej B. Komorowskiego, Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP oraz  rządów – Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

 

 

SYLWIA KOWALSKA - Członkini zarządu Kongresu Ruchów Miejskich, torunianka, radna miejska, feministka, zaangażowana w działania na rzecz miasta, jego mieszkanek i mieszkańców, współzałożycielką ruchu miejskiego Czas Mieszkańców, założycielką grupy Dziewuchy Dziewuchom Toruń, organizatorką Strajku Kobiet w Toruniu, współorganizatorką akcji „Nazywam się Miliard” i koordynatorką akcji „Ratujmy Kobiety”. Współzałożycielka toruńskich Jadłodzielni, działa na rzecz ograniczenia marnowania żywności.

 

 

KATARZYNA LUBNAUER - Przewodnicząca Klubu Poselskiego Nowoczesna, Dr matematyki, nauczycielka akademicka Uniwersytetu Łódzkiego, członkini Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi; blogerka i publicystka magazynu Liberte, współzałożycielka inicjatywy „Świecka szkoła”, członkini stowarzyszenia Instytut Tolerancji.

 

 

 

KRZYSZTOF ŁOZIŃSKI - Przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji; polski pisarz, publicysta, alpinista, mistrz i instruktor wschodnich sztuk walki, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji prasowych i kilku książek. Od 1989 był współpracownikiem Amnesty International. Współzałożyciel i redaktor naczelny dwutygodnika internetowego „Kontrateksty”.

 

 

 

KRYSTYNA ŁYBACKA - Posłanka do Parlamentu Europejskiego, pracuje w Komisji Kultury i Edukacji (CULT) oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE); nauczycielka akademicka. Pełniła funkcję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, inicjatorka rozbudowanych programów pomocy materialnej dla uczniów m. in. programu „wyprawka szkolna”.

 

 

BARBARA NOWACKA - Polityczka i feministka. Kanclerz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, MBA. Szefowa progresywnego stowarzyszenia “Inicjatywa Polska”, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Za działania na rzecz praw kobiet w Polsce w 2016 została uznana przez magazyn Foreign Policy za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie (Global Thinkers 2016).

 

 

 

JULIA ZIMMERMANN - Członkini Zarządu Krajowego Partii Razem. Warszawianka, antropolożka społeczna, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Feministka, specjalistka od organizacji pozarządowych i warunków uprawiania nauki. W Razem zajmuje się m. in. samorządami, polityką społeczną oraz nauką i szkolnictwem wyższym.

 

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM GRRL-POWER - sala 1B

Opiekunki CENTRUM: AGATA ARASZKIEWICZLUCYNA MARZEC

 

DZIEWCZYŃSTWO W KULTURZE: MOC I OPRESJA. KOBIECA AUTOAFIRMACJA W PUŁAPCE EDUKACJI / godz. 9:00 / moderatorka: Agata Araszkiewicz / udziałIwona Chmura-Rutkowska, Marta Konarzewska, Zofia Krawiec, Sylwia Szwed, Joanna Piotrowska

 

MARTA KONARZEWSKA - polonistka, redaktorka, scenarzystka. Autorka słynnego comingoutowego artykułu "Jestem nauczycielką i jestem lesbijką". Współautorka (z Piotrem Pacewiczem) książki "Zakazane miłości" i scenariusza filmu "Nina" w reżyserii Olgi Chajdas. Dziennikarsko i literacko współpracuje m.in. z „Krytyką Polityczną” i „Repliką”. W badaniu kultury szczególnie zainteresowana jest perspektywą queer i psychoanalizą.

 

ZOFIA KRAWIEC - krytyczka sztuki, kuratorka, dziennikarka kulturalna i artystka. Prowadzi feministyczny projekt instagramowy pt. „Nuerotic Girl”. Chce w ten sposób „przenieść na polski grunt dyskusję dotyczącą zjawiska selfie-feminizmu i związanej z nim teorii. Ta ostatnia dostarcza narzędzi do opisania procesu, w którym młode kobiety używają nowych mediów jako instrumentów w walce o swoją podmiotowość. Robią sobie samym zdjęcia i opowiadają swoje historie, publikując je w Internecie”. Autorka książki "Miłosny Performans". Urodziła się w Poznaniu, mieszka i pracuje w Warszawie.

 

JOANNA PIOTROWSKA - założycielka i Prezeska Fundacji Feminoteka – organizacji od 11 lat działającej na rzecz kobiet. Pedagożka, trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka i ekspertka antydyskryminacyjna, równościowa, ale przede wszystkim antyprzemocowa. Autorka, współautorka i redaktorka wielu publikacji poświęconych przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Laureatka „Złotego Telefonu” – nagrody przyznawanej przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP osobom szczególnie zaangażowanym
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

SYLWIA SZWED - dziennikarka, reporterka. Od wielu lat opisuje rzeczywistość polskich kobiet m.in. na łamach Wysokich Obcasów. Autorka książki reporterskiej o polskich położnych pt. "Mundra" (wyd. Czarne 2014). Redaktor naczelna magazynu "Kosmos dla dziewczynek", dostarczającego dziewczynkom autorskich i wzmacniających treści. Jedna z założycielek Fundacji Kosmos dla Dziewczynek.

 

PIPPI I SOKRATES, CZYLI DZIEWCZYNKI-FILOZOFKI, ALBO CO TO JEST FILOZOFIA FEMINISTYCZNA? / godz. 10:15 / moderacja: Joanna Bednarek / udziałAleksandra Derra, Ewa Hyży, Renata Ziemińska

 

JOANNA BEDNAREK – filozofka, pisarka, tłumaczka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej” i współpracowniczka Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, publikowała m.in. w „Krytyce Politycznej” i „Czasie Kultury”. Autorka książek: „Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki” (Wydawnictwo Poznańskie, 2012) i „Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?” (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2016) i „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta” (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2017). Teksty literackie publikowała w „Czasie Kultury”, „Wakacie” i „FA-arcie”. Jej debiutancka powieść „O pochodzeniu rodziny” ukaże się w poznańskim Wydawnictwie WPBiCAK. Członkini Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.

 

ALEKSANDRA DERRA - dr hab., prof. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Filozofka, filolożka, tłumaczka. Pracuje w Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii UMK w Toruniu. Współzałożycielka i kierowniczka podyplomowych studiów z zakresu gender na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Zajmuje się krytyczną feministyczną, analizą nauki (zwłaszcza nauk biologicznych), problemem płci w nauce i kulturze, fenomenem kobiecej podmiotowości i cielesności w filozofii współczesnej. Autorka książek: „Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej”, „Studia nad nauką oraz technologią. Wybór tekstów” (współredakcja) i „Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość” (współredakcja). Publikuje między innymi w „Kulturze współczesnej”, „Tekstach Drugich”, „Czasie Kultury”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Avancie. Piśmie Awangardy Filozoficzno-Naukowej”, „Studiach Semiotycznych”, „Zadrze”.

 

EWA HYŻY - doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii. W latach 1990-2005 pracowała w kilku uczelniach amerykańskich. Współpracuje z Gifted Development Center, jest recenzentką pisma „Advanced Development: Journal on Adult Giftedness” wydawanego w Denver, Colorado. Współtworzy łódzkie Interdyscyplinarne Seminarium Gender. Jest autorką książki „Kobieta, ciało, tożsamość” (Kraków 2003), kilku monografii (ostatnia:Feministyczne konteksty. Multidyscyplinarnie”, 2017) i licznych artykułów z zakresu teorii feministycznych.

 

RENATA ZIEMIŃSKA - profesora nauk humanistycznych, prof. zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, pracuje w Instytucie Filozofii , Kierowniczka Zakładu Epistemologii, członkini Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Jest założycielką i redaktorką naczelną kwartalnika „Analiza i Egzystencja”. W roku 1994 była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, na przełomie lat 1997-1998 odbyła staż na Uniwersytecie w Oksfordzie, prowadziła badania jako visiting research fellow pod kierunkiem Sally Hines w Centre for Interdisciplinary Gender Studies, University of Leeds (2016) oraz jako visiting scholar pod kierunkiem Marthy Nussbaum w Center for the Study of Gender and Sexuality,  University of Chicago (2017). Realizuje grant NCN „Czym jest płeć? Filozoficzna analiza na bazie informacji biologicznych i społecznych” (2015-2018). Opublikowała książki: Epistemologia Rodericka M. Chisholma (Bydgoszcz 1998), Eksternalizm we współczesnej epistemologii (Szczecin 2002), Historia sceptycyzmu (Toruń 2013), The History of Skepticism. In Search of Consistency (Frankfurt am Main 2017).

 

DZIEWCZYNY ZA STERY! O DZIEWCZYŃSKIEJ SOLIDARNOŚCI TRANSGRANICZNEJ / godz. 11:30 / moderacja: Magdalena Reichardt / udziałMargarida da Costa Gaspar,  Iga Czyńska, Gabriela Depa, Julita Felczak, Merle Fuhr, Hong Ahn Nguyen, Emma Roguska, Vera Spatz

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM SENIORALNE - sala 1C

Opiekunka CENTRUM: JOANNA CIECHANOWSKA-BANUŚ

 

EMERYTURA – CZAS ROZWOJU I AKTYWNOŚCI / godz. 9:00 / moderatorka: Anna Stuligrosz-Biedak / udziałJoanna Ciechanowska-Barnuś, Agata Grenda, Anna Krenz

 

ANNA STULIGROSZ-BIEDAK – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziennikarka telewizyjna, bibliotekarka, realizatorka projektów promujących śpiewanie, także jako arteterapię. Lubi książki (zwłaszcza reportaże), muzykę klasyczną, operową oraz jazz. Poznanianka.

 

JOANNA CIECHANOWSKA-BARNUŚ - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Zarządu Fundacji „OBYWATELKI.PL” , prowadzącej działania  na rzecz zwiększenia aktywności oraz pozycji kobiet w sferze publicznej. Drogą do tak wytyczonego celu jest konsekwentne upowszechnianie nowego wizerunku aktywnej obywatelki – kompetentnej liderki, menedżerki, animatorki podejmującej się realizacji zadań na rzecz całego społeczeństwa i aktywnie uczestniczącej w procesie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Aktywistka społeczna, blogerka: www.senioralki.blogspot.pl,  realizatorka wielu projektów społecznych i edukacyjnych.

 

AGATA GRENDA - absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją dziennikarską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez ponad 10 lat urzędniczka (samorządowa i państwowa: 2006-2017) wysokiego szczebla, od ponad 15 lat inicjatorka i promotorka projektów kulturalno-społecznych, przez ponad 7 lat pracowała w Nowym Jorku (w randze Konsula oraz Wicedyrektora, a następnie Dyrektora Instytutu Kultury Polskiej.

 

ANNA KRENZ - absolwentka architektury na Politechnice Poznańskiej oraz Architectural Association w Londynie. Od 2001 roku współpracuje z duńskim centrum energii odnawialnych Folkecenter for Renewable Energy przy projektach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Od wielu lat prowadzi wykłady na całym świecie na tematy poświęcone zagadnieniom architektury, aspektów społeczno-kulturowych miast i ekologii.

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM KULTURY: Wojna o kobiety, polityka w kulturze - sala 1C

Opiekunki CENTRUM: AGATA ARASZKIEWICZ, LUCYNA MARZEC

 

ŻYCIE LITERACKIE: CENTRA I PERYFERIE / godz. 11:15 / moderatorki: Agnieszka Gajewska, Lucyna Marzec / udziałInga Iwasiów,  Kira Pietrek, Joanna Przygońska, Katarzyna Skalska

 

INGA IWASIÓW - pisarka, krytyczka literacka, profesorka literaturoznawstwa, przez kilkanaście lat redaktor naczelna dwumiesięcznika „Pogranicza”, felietonistka „Tygodnika Powszechnego” i „Magazynu Szczecińskiego” Gazety Wyborczej. Autorka monografii „Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna” (1994) i  „Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda” (2000), rozprawy „Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj” (2002) i zbioru wykładów o płci kulturowej "Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie" (2004). W 2013 roku ukazał się zbiór jej felietonów "Blogotony". Debiutowała jako pisarka tomem prozy "Miasto-ja-miasto"
w 1998 roku. Szerszej publiczności zaprezentowała się tomem prozy "Smaki i dotyki" (2006). Inne jej książki to: „Bambino” (2008), „Ku słońcu” (2010), „Na krótko” (2012), „W powietrzu (2014). Najnowsza: „Pięćdziesiątka” to opowieść o przełomie w życiu kobiety, która wyszła z uzależnienia. Pomysłodawczyni Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki "Gryfia", której celem jest promowanie twórczości kobiet. W 2010 roku została uhonorowana tytułem ambasadorki Szczecina. 

 

KIRA PIETREK - Poetka, ilustratorka, graficzka. Autorka książek poetyckich: „Język korzyści” (2010) oraz „Statystyki” (2013). Za pierwszy z tomów otrzymała Wrocławską Nagrodę Poetycką „Silesius” w kategorii debiut roku. W 2015 otrzymała Nagrodę-Stypendium im. Stanisława Barańczaka w ramach przyznawanej po raz pierwszy Poznańskiej Nagrody Literackiej. Wielokrotnie nagradzana za działalność reklamową, zdobyła m.in. Srebrną Chimerę 2009 w kategorii wydawnictwa firmowe zewnętrzne, Grand Prix Złote Orły 2010, Złotego Orła 2010 w kategorii art director roku, Nagrodę KTR 2011 – srebro w kategorii marketing miejsc oraz nagrodę Media Trendy 2011 w kategorii innowacyjne akcje specjalne i eventy.

 

JOANNA PRZYGOŃSKA - Kierowniczka Zespołu ds. Literatury w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowego dziennikarstwa (UAM) i Studium Public Relations (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, dziś Uniwersytet Ekonomiczny). Od 1997 roku rzeczniczka prasowa, w latach 1999-2013 – także kierowniczka Działu Promocji CK „Zamek”. W „Zamku” od wielu lat odpowiada za organizację wydarzeń literackich. Od pierwszej edycji w zespole programowym „Poznania Poetów”, od 2009 roku – koordynatorka programu festiwalu. Koordynator programowy „Festiwalu Fabuły”. Kuratorka programu „Zamek z Książek”.

 

--------------------------------------------------------

WARSZTATY

 

CENTRUM DUCHOWE EWY WOYDYŁŁO-OSIATYŃSKIEJ - sala 3.3 (niedziela)

 

ROZWÓJ DUCHOWY godz. 09:00 / prowadząca: Ewa Woydyłło-Osiatyńska

 

EWA WOYDYŁŁO-OSIATYŃSKA - psycholożka, psychoterapeutka, autorka artykułów i książek chętnie czytanych przez kobiety. Jako dyrektorka programu o leczeniu uzależnień w Fundacji Batorego od ponad 20 lat organizuje szkolenia dla specjalistów w Europie Wschodniej, Azji Centralnej i w środowiskach polonijnych w wielu miastach w Europie Zachodniej. Wierzy w humanizm i moc ludzkiego ducha. Skutecznie pomaga odnaleźć drogę do własnego szczęścia.

 

WARTO SŁUCHAĆ BAJEK, CZYLI KRÓTKA HISTORIA O MYŚLENIU MAGICZNYM godz. 09:30 / prowadzącaKrystyna Adamczak

 

KRYSTYNA ADAMCZAK - dziewczyna, kobieta, matka, babcia... Polonistka, księgarka, od 26 lat prowadzi w Poznaniu Księgarnię "Z Bajki", bo wie ile bogactwa w nasze życie wnoszą książki. Opowiada bajki dzieciom, kobietom, mężczyznom, gdyż ufa mocy metafory

 
 
 
 
 
UWOLNIJ SIĘ OD TRAUMYgodz. 10:30 / prowadząca: Dagna Ślepowrońska
 

DAGNA ŚLEPOWROŃSKA - Pisarka i psychoterapeutka. Wydała cztery tomiki poezji i ok. trzydziestu książek dla dzieci.  Ważną część jej twórczości stanowią sztuki teatralne. Jej debiut dramaturgiczny publikował dialog. Sztuka czytana była w Dusseldorfie w 2000 roku, w Teatrze Polskim w Poznaniu w 2001 roku oraz w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w 2002 roku. W języku niemieckim została wydana w „Antologie Polnischer Dramen der Gegenwart” w 2000 r. Światowa prapremiera sztuki odbyła się w Teatro Caprile w Wiedniu w 2004 roku.   Jej sztuki wystawiane były w warszawskim teatrze „Lalka” i Teatrze Polskim w Bydgoszczy.  W latach 90-tych współpracowała z Teatrem Polskiego Radia. Integruje psychoterapię i sztukę, prowadząc, od 2005 teatr terapeutyczny przy Centrum Praw Kobiet w Warszawie. Stworzyła metodę Teatru Obrzędowego, która polega na  9-miesięcznej terapii grupowej, prowadzonej z wykorzystaniem treningu aktora, zakończonej spektaklem- obrzędem przejścia. Do tej pory powstało 9 spektakli metodą TO. Brały w nich udział kobiety, które zgłosiły się do Centrum Praw Kobiet z powodu doświadczanej przemocy.  Efektem terapii była znaczna poprawa funkcjonowania społecznego oraz – co podkreślały wszystkie uczestniczki – przywrócenie poczucia godności i szacunku do siebie. 

 
KRĘGI KOBIET: PRAWDA WOLNOŚĆ I MIŁOŚĆ / godz. 11.30 / prowadząca: Tanna Jakubowicz-Mount
 

TANNA JAKUBOWICZ MOUNT - Psychoterapeutka z 45 letnim doświadczeniem. Od 30 lat pracuje z kobietami w kraju i za granicą, zasiada w Kręgu Starszyzny Kobiet.  Od 2016 r prowadzi w Polsce Akcję 'Obejmiemy Polskę Kręgiem Kobiet", której celem jest odzyskanie przez kobiety poczucia siły, godności, świadomości wyboru i mocy sprawczej w działaniu na rzecz obrony przed opresjami bezdusznego systemu. Aktywnie wspiera opozycję OSK, Dziewuchy Dziewuchom i Obywateli RP.

 

--------------------------------------------------------

 

CENTRUM SPOŁECZNE - sala 2.2.2 (sobota)

 

CENTRUM SAMORZĄD I POLITYKA: JAK ZOSTAĆ RADNĄ godz. 18:15 / moderatorkaMaria Lisiecka-Pawełczak / udziałMonika Danelska, Sebastian Drobczyński, Małgorzata Dudzic-Biskupska, Tatiana Sokołowska

 

MARIA LISIECKA-PAWEŁCZAK - Radna miasta Poznania, wiceprzewodnicząca komisji kultury i nauki, zaangażowana w komisje rodziny. Współtwórczyni miejskiego programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”. Politolożka, specjalistka ds. PR. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz zwiększania udziału kobiet w życiu publicznym: w biznesie, w polityce, w mediach, w administracji. Koordynatorka projektów społecznych m.in. „Aktywna zawodowo mama - szczęśliwe dziecko”.

 

 

MONIKA DANELSKA - Radna Miasta Poznania, zaangażowana w fundusze unijne oraz komisje samorządową. Politolożka, specjalistka ds. administracji samorządowej. Absolwentka Podyplomowego Studium Administracji Publicznej. Aktywna mama zawodowo oraz społecznie. Wieloletnia radna osiedlowa.

 

 

 

SEBASTIAN DROBCZYŃSKI - Ekspert ds. marketingu politycznego. Wykładowca akademicki. Twórca wielu zwycięskich kampanii wyborczych i politycznych. Od 1997 czynnie uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu zwycięskich kampanii wyborczych i politycznych; między innymi jako szef sztabu, rzecznik prasowy, doradca polityczny.

 

 

 

 

MAŁGORZATA DUDZIC-BISKUPSKA- Radna miasta Poznania. Z wykształcenia ekonomistka, specjalistka ds. finansów i bankowości. Zaangażowana w komisje budżetu i finansów, gospodarki komunalnej i polityki mieszkaniowej oraz komisji rodziny. W Radzie Miasta zajmuje się polityką społeczną. Mama trójki dzieci, doskonale łączy macierzyństwo z obowiązkami radnej.

 

 

TATIANA SOKOŁOWSKA - Radna Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca: Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyplomowana trenerka biznesu, absolwentka historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trenerka najwyższej kadry menedżerskiej polskich przedsiębiorstw. Realizuje projekty doradcze w kreowaniu biznesowego wizerunku kobiet i mężczyzn. Szkolenia prowadzi wyłącznie w oparciu o autorskie koncepcje i programy, zapewniając unikatową ofertę oraz najwyższy poziom skuteczności. Założycielka i CEO Firmy Business Dress Code.

 

--------------------------------------------------------

CENTRUM ZDROWIA I EDUKACJI SEKSUALNEJ - sala 1.2 do 1.7, sobota

 

KOBIECA KOMISJA SEKSUALNA sobota godz. 14.30 prowadzące: Joanna Keszka

 

JOANNA KESZKA - zajmuje się promowaniem kobiecej perspektywy w polskich rozmowach na temat seksu. Ekspertka w dziedzinie kobiecej seksualności, edukatorka, redaktorka naczelna Barbarella.pl - „Najseksowniejszy portal dla kobiet”, prowadzi pierwszy w Polsce butik z gadżetami erotycznymi dla kobiet i dla par, ul. Hoża 57 lok. 1B, Warszawa. Autorka najodważniejszej polskiej książki o seksie pt. „Grzeczna to już byłam czyli kobiecy przewodnik po seksie”. Prowadziła program „Szkoła Seksu Joanny Keszka” na kanale Planete+. 

--------------------------------------------------------

 

CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO - sala 2.3.2, sobota-niedziela

 

OSWÓJ SWOJE UPRZEDZENIA / sobota godz. 17.30 i niedziela godz. 09:00 / prowadząceMagdalena Rozengart- Grzelczak, Liliana Major- Machnacka

 

MAGDALENA ROZENGART-GRZELCZAK - z-ca Dyrektora ds. Zarzadzania Zasobami Ludzkimi w IKEA Retail, Ambasadorka globalnej Sieci Różnorodności i Kultury Przynależności w Polsce. Absolwentka wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim. W IKEA od 2002 roku, była Dyrektorką sklepów IKEA w Gdańsku oraz w Łodzi, obecnie odpowiada za rozwój kompetencji pracowników oraz wspiera budowanie zgodnego z wizją IKEA miejsca pracy.

 

 

 

STEREOTYPOM MÓWIMY NIE! CZY PRASA KOBIECA JEST DLA KOBIET? / godz. 11.15 / prowadzącaElżbieta Kopińska, Dorota Romanowska

 

ELŻBIETA KOPIŃSKA - Magistra nauk politycznych i dziennikarstwa, magistra prawa. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie Marketingu i Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz podyplomowe studia w zakresie Public Relations na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Obecnie ma otwarty przewód doktorski : „Prawo farmaceutyczne w systemach prawnych”. Jej działalność zawodowa obejmuje: prowadzenie własnej firmy consultingowej, obsługującej branżę farmaceutyczną, w tym firmy: Abbot, Astellas, Pfizer, Ewofarma, Solvay, Roche, Galderma, Schering; dyrektor zarządzający Synthe Polska sp. z o.o. dla marki „Ogrody Natury”. Jest wydawcą i redaktorem naczelnym wydawnictwa INNOWACJE powiązanego ze Stowarzyszeniem Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych oraz redaktorem naczelnym portalu „Interwencje Poznańskie”. Dziennikarka w mediach: „Ekspres Poznański”, „Dziennik Poznański” (kierownik działu Zdrowie), „Miliarder”, „Wprost”, „Polityka”, „Fakty”, „Business Forum”, „Żyjmy dłużej”. Jest także autorką książek: „Prawnoetyczne uwarunkowania zabiegów medycznych. Błąd w sztuce i niepowodzenie medyczne w polskim systemie prawnym” oraz „Wzorce osobowe w prasie kobiecej II Rzeczypospolitej”.

 

DOROTA ROMANOWSKA - szefowa działu Nauka Newsweek Polska. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Geologii). Swoja przygodę z dziennikarstwem rozpoczęła w 1990 roku, w telewizyjnym dzienniku „Obserwator”, który był alternatywą dla „spaczonych komunizmem” „Wiadomości”. Po zdjęciu programu z anteny pracowała w gazecie codziennej „Obserwator Codzienny”, gdzie była zastępcą szefa działu Kraj. Zajmowała się tematyką ekologiczną i obserwowała działania prezydenta Lecha Wałęsy. W 1992r. rozpoczęła współpracę z działem Zdrowie tygodnika „Wprost”. Pracowała tam do 2001 r. jako zastępca działu Zdrowie-Nauka. W 2001 r. przeszła do tworzącego się właśnie tygodnika „Newsweek Polska”. Najpierw pracowała jako dziennikarz, zajmujący się głównie tematami medycznymi, potem została zastępcą szefa działu Nauka, a od 2003 r. samodzielnie kieruje tym działem. Od 2007 r. jest członkiem  Rady Upowszechniania Nauki przy Polskiej Akademii Nauk. Autorka książki „Ludzie Klony. Kopiowanie życia”. Laureatka Nagrody Głównej im. św. Kamila, Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”, Nagrody Termedii w kategorii Lider roku 2006 w ochronie zdrowia – media – dziennikarstwo informacyjne i edukacyjno-społeczne; oraz 4-krotna zdobywczyni  „Kryształowego Pióra”. W 2015 r. otrzymała tytuł Dziennikarza medycznego roku.