Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Oświadczenie ws. działań policji w siedzibach organizacji kobiecych

Dodano: 6 października 2017

OŚWIADCZENIE KONGRESU KOBIET WS. DZIAŁAŃ POLICJI W SIEDZIBACH ORGANIZACJI KOBIECYCH

 

Byłyśmy razem w Czarny Wtorek. Wraz z tysiącami kobiet w całej Polsce manifestowałyśmy przeciw zawłaszczaniu przez państwo kobiecego ciała w obszarze praw reprodukcyjnych i wolności kobiet.

W odpowiedzi na manifestacje kobiet, w środę do siedzib organizacji pozarządowych zajmujących się walką z przemocą wobec kobiet weszła policja w celu zabezpieczenia komputerów i dokumentów. Interwencja policji odbyła się na zlecenie Ministra Sprawiedliwości i dotyczy organizacji pozarządowych zajmujących się najsłabszymi: kobietami w ciężkich życiowych sytuacjach, doświadczających przemocy w środowisku rodzinnym, zmuszonych uciekać z domu, w którym pozostaje sprawca przemocy.

Po tym, jak w 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło finansowania dla Centrum Praw Kobiet, wejście policji do siedziby CPK w Warszawie, do biur w Gdańsku i Łodzi oraz do siedziby lubuskiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA ma cechy eskalacji i zastraszania pracowników tych organizacji. 

Kongres Kobiet protestuje przeciwko takim działaniom policji. Działalność organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy jest szczególnie potrzebna w kraju, gdzie przemoc pozostaje tematem tabu, a konwencja Rady Europy nie jest wprowadzana w życie. Centrum Praw kobiet ma szczególne zasługi w dziedzinie obrony praw kobiet przed przemocą i udzielania pomocy ofiarom. Działania policji traktujemy jako akcję polityczną wymierzoną w prawa kobiet i domagamy się natychmiastowego zaprzestania prześladowań organizacji kobiecych. 

W kontekście przygotowywanego przez Rząd nowego prawa o finansowaniu organizacji pozarządowych oraz w kontekście ostatnich ataków na Rzecznika Praw Obywatelskich obawiamy się, że akcja policji wpisuje się w szerszy zamysł polityczny wobec organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego.

Obawiamy się, że planowana reforma finansowania NGO’sów będzie oznaczała destrukcję istniejącego systemu i zniszczenie dorobku ludzi pracujących w tym sektorze. 

Przeciwko takiej postawie państwa protestujemy, gdyż chcemy bronić instytucji i organizacji, których prawa są obecnie zagrożone.

Jak pisze Timothy Snyder w swej książce "O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku", w rozdziale 2. Broń instytucji: To instytucje pomagają nam zachować przyzwoitość. One też potrzebują jednak naszej pomocy. Instytucje nie obronią się same. Jeżeli nie będziemy chronić każdej z nich od samego początku, runą jedna po drugiej. 

I jeszcze: Błąd polega na założeniu, że rządzący, który doszli do władzy dzięki instytucjom, nie mogą ich zmienić ani zniszczyć – nawet jeżeli zapowiedzieli, że właśnie to zrobią. Zamiarem rewolucjonistów bywa czasem likwidacja wszystkich instytucji naraz [...] W innych przypadkach zostają one (Instytucje) pozbawione żywotności i funkcji, stając się zaledwie cieniem swojej dawnej świetności – w ten sposób umacniają nowy porządek, zamiast mu się sprzeciwić.