Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Oświadczenie VIII Kongresu Kobiet

Dodano: 16 maja 2016

Oświadczenie Kongresu Kobiet

 

Celem Kongresu Kobiet, od samego początku, było wzmocnienie demokracji, uczynienie jej bardziej równościową, bardziej wrażliwą na dyskryminacje, na problemy kobiet. Uważałyśmy, że społeczeństwo zrównoważone, sprawiedliwe i praworządne będzie lepsze i dla obywateli i dla obywatelek. Nasze ideały przekułyśmy w postulaty, domagając się od rządu ich realizacji. Czasem odnosiłyśmy zwycięstwa, czasem miałyśmy poczucie porażki, zawsze – konieczności uporczywej walki.

Dziś czas jakby się cofnął. Musimy troszczyć się nie tylko o równość i prawa kobiet, ale i o fundamenty samej demokracji, o jej podstawowe instytucje, o elementarne zasady wolności obywatelskiej. Obecna władza łamie zasady Konstytucji, pogłębia klerykalizację życia publicznego, ideologizuje edukację, upartyjnia media, inwigiluje obywateli, akceptuje język nienawiści, izoluje Polskę od Europy i wreszcie – podważa podmiotowość kobiet i ich prawo do podejmowania decyzji o macierzyństwie.

Nie godzimy się na to! Dlatego Kongres Kobiet będzie wspierał wszelkie inicjatywy obywatelskie na rzecz wolności, demokracji, swobodnego rozwoju społeczeństwa otwartego, praw indywidualnych obywateli i obywatelek. Jesteśmy i będziemy po stronie demokracji, praworządności, równości i europejskości.