Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Oświadczenie Kongresu Kobiet

Dodano: 27 czerwca 2018

Warszawa, dn. 27 czerwca 2018 r.

 

 

Oświadczenie Kongresu Kobiet

 

W związku z publiczną dyskusją na temat organizacji X ogólnopolskiego Kongresu Kobiet wyrażamy ubolewanie wobec sytuacji, w jakiej znalazły się pracownice firmy ochroniarskiej, i postanawiamy, że kolejne Kongresy będą staranniej weryfikowane pod kątem przestrzegania praw pracowniczych osób, które pracują w miejscu, gdzie odbywa się Kongres. Przestrzeganie praw pracowniczych powinno obowiązywać w czasie wszystkich publicznych zgromadzeń i w całym świecie pracy. Będzie to – tak jak było dotychczas – postulatem Kongresu Kobiet i wskazówką dla jego realnego działania. 

 

Jednocześnie ubolewamy nad eskalacją dyskusji dotyczącej organizacji naszego Wydarzenia. Niektóre opinie pozostają w sprzeczności z wyjaśnieniami, jakie uzyskałyśmy od podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie hali, w której odbył się X ogólnopolski Kongres Kobiet, i jej ochronę. Atak na Kongres Kobiet uderza w bezinteresowną pracę społeczną tysięcy kobiet zaangażowanych w prodemokratyczny, emancypacyjny ruch społeczny, jakim jesteśmy. Cieszymy się jednak, że dyskusja wokół praw pracowniczych daje Kongresowi mocne wsparcie do dalszej walki o zmianę sytuacji kobiet na rynku pracy.

 

Poza tym pragniemy przypomnieć o tym, że:

– Kongres Kobiet jest platformą na której spotykają się różne osoby, opinie i organizacje. Wszystkich łączy wola realizacji egalitarnych i sprawiedliwościowych postulatów Kongresu, dotyczących rynków pracy, zdrowia, edukacji, kultury, mediów etc.

– Kongres Kobiet co roku zaprasza do współpracy około sto organizacji pozarządowych, których przedstawicielki zabierają głos w dyskusji, prowadzą swoje panele oraz maja stoiska promocyjne (bezpłatnie).

– Kongres Kobiet jest inicjatywą samorządną, gdzie wszystkie bierzemy odpowiedzialność za jego merytoryczny kształt oraz przestrzeganie standardów prawnych, etycznych i solidarnościowych. Wszystkie jesteśmy współgospodyniami Kongresu. Nasz Kodeks mówi: „Dbajmy o wspólną przestrzeń, nie czekajmy aż ktoś zrobi to za nas!”

– Kongres Kobiet jest Wydarzeniem, w którym nie ma podziału na elity i masy. Tak zwany VIP-room służy panelistkom do omówienia swojej pracy, a organizatorkom do omówienia scenariusza całości Wydarzenia.

– Doroczny Kongres Kobiet nie jest imprezą masową. (Jest spotkaniem zamkniętym – trzeba się zarejestrować poprzez stronę internetową.) Mimo to co roku zgłaszamy fakt odbywania się Kongresu do policji i straży miejskiej. Przechodzimy kontrolę przeciwpożarową oraz zapewniamy opiekę medyczną. Mamy też wykupione dodatkowe ubezpieczenie. Tak było też w tym roku w Łodzi (dyżur patrolu policyjnego, karetka z dwoma ratownikami dostępnymi w punkcie medycznym i dyżur dwóch strażaków – w obydwa dni Kongresu). 

 

Kongres Kobiet to wysiłek tysięcy osób, działających społecznie na rzecz innych kobiet i egalitarnej demokracji. Doceniajmy ich poświęcenie, zaangażowanie, wytrwałość, pomysłowość, solidarność i odpowiedzialność. Dziękujemy, że byłyście z nami! 

 

 

Kongres Kobiet