Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Oświadczenie Kongresu dot. kontrowersji wokół wystawców na IX Kongresie (Park Kobiet)

Dodano: 11 września 2017

Wobec pojawiających się w mediach i mediach społecznościowych informacji, jakoby Kongres Kobiet w sposób planowy wspierał działalność firm oferujących produkty i usługi w obszarze tzw. medycyny alternatywnej, organizatorki IX Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Poznaniu (9-10 września) pragną zapewnić, że promowanie praktyk paramedycznych, które są dyskwalifikowane przez środowisko naukowe, jest niezgodne z misją, wartościami i celami Kongresu Kobiet. Organizatorki są przeciwne wszelkim przejawom medycznego hochsztaplerstwa oraz innych praktyk nie mających podłoża w nauce i praktyce klinicznej. Rzetelna edukacja, respektowanie praw pacjentek_ów oraz powszechna dostępność bezpiecznych i nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia są priorytetowymi postulatami Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Jednocześnie chcemy zauważyć, że organizacja przedsięwzięcia, które jest platformą swobodnej dyskusji i wymiany doświadczeń, wymaga elementarnego zaufania do osób i instytucji pragnących współtworzyć to wydarzenie. Wyrażamy ubolewanie, iż wśród osób i firm, które wykupiły możliwość promocji swoich produktów i usług w ramach IX Kongresu Kobiet, znalazły się takie, których oferta nie jest zgodna z ideą i zasadami Kongresu.

Mimo że według regulaminu Kongresu Kobiet organizatorki nie ponoszą odpowiedzialności za produkty oferowane w ramach stoisk komercyjnych, w przyszłości dołożymy wszelkich starań, aby skuteczniej weryfikować profile wystawców oraz treści prezentowane podczas wydarzeń towarzyszących głównym panelom eksperckim Kongresu Kobiet.