Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

OKULARY RÓWNOŚCI - FUNDACJA IM. IZABELI JARUGI NOWACKIEJ WRĘCZA WYRÓŻNIENIA

Dodano: 19 marca 2013

 

„Okulary równości” to wyróżnienie przyznane po raz pierwszy w 2002r. przez Izabelę Jarugę-Nowacką, pełniąca wówczas funkcję Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W tym roku po raz kolejny zostaną przyznane wyróżnienia osobom i instytucjom, które sposób szczególny hołdują ideałom równości i równouprawnienia. 
 
Uroczystość odbędzie się 21 marca o godz. 18:30 w Domu Artysty Plastyka przy ul. Mazowieckiej 11A. Wstęp wolny. 
 
Galę po raz drugi, wraz z Tomaszem Raczkiem, poprowadzi Dorota Warakomska - rzeczniczka prasowa Kongresu Kobiet. 
 
 
 
NOMINACJE 2013:
 
W kategorii: Prawa Kobiet i zwalczanie dyskryminacji z powodu płci:
 
Sylwia Chutnik – za stworzenie Fundacji „Mama” pracującej na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn w rodzicielstwie, niesienie pomocy młodym kobietom matkom oraz opisywanie pomijanej historii kobiet polskich.
 
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” – za doroczną akcję „Dziewczyny na Politechniki” zachęcającą kobiety do podejmowania studiów technicznych, przyczyniająca się do przełamywania stereotypów płci i podziałów zainteresowań na obszary „typowo męskie” i „typowo kobiece”.
 
Magdalena Środa – za obronę kobiet przed dyskryminacją, budowanie kobiecego przywództwa i wytrwałe popularyzowanie problematyki praw kobiet oraz równego statusu płci.
 
Wanda Nowicka – za długoletnie niezłomne działanie na rzecz praw kobiet oraz  podjęcie działań politycznych na rzecz samodzielności i podmiotowości kobiet w sferze polityki. Za uświadomienie, że kobieta w polityce może być równie zmienna i nieprzewidywalna jak mężczyźni, a jeśli pozostaje – tak jak Wanda Nowicka – wierna idei, którą w sferze publicznej reprezentuje i nie waha się w jej imię sprzeciwić liderom politycznym – staje się wzorem do naśladowania dla kobiet walczących o podmiotowość na scenie politycznej.
 
W kategorii: Prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną
 
Piotr Guział – Burmistrz Dzielnicy Warszawa – Ursynów – za propagowanie zaangażowania na rzecz tolerancji i równości w samorządzie, organizowanie i wspieranie Ursynowskiego Tygodnia Równości.
 
Krzysztof Śmiszek i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – za przeprowadzenie wysokiej jakości projektów „Równość standardem dobrego samorządu”,  „Monitoring stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości przepisów prawa antydyskryminacyjnego”  oraz „Indeks Równości”. Utworzenie i koordynowanie  „Koalicji na rzecz równych szans” – porozumienia łączącego wspólne działania organizacji walczących o zniesienie dyskryminacji z różnych przyczyn.
 
Marek Sołtys – „Szalony Wózkowicz” – za powołanie fundacji Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza. Za monitorowanie przestrzeni miasta i wskazywanie pułapek zamykających dostęp niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie, przygotowanie przewodników po Warszawie dla osób niepełnosprawnych wskazujących miejsca dostępne dla ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz humor i optymizm w codziennej walce z absurdami.
 
Agnieszka Holland – Za pokazanie swoim przykładem innego modelu Matki Polki i i znakomity dowód, że można zmieniać i cywilizować debatę publiczną. Za argumenty i sposób ich prezentowania. Za wsparcie rodziców osób nieheteroseksualnych w ich walce o prawa i poszanowanie godności każdego dziecka.
W kategorii: Sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa
 
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Chung Hong Elektronics – za obronę praw pracowniczych w specjalnej strefie ekonomicznej. . Za opór i organizację strajku przeciw pogarszającym się stale warunkom pracy i zatrudnienia w fabryce, kontynuowany pomimo zwolnienia pracowników i zastosowania przez pracodawcę lokautu.  Kampania zwolnionych za strajk otworzyła debatę publiczną na głos pracowników i pokazała solidarne działanie przeciw wyzyskowi na rzecz sprawiedliwości społecznej.
 
Koalicja dla Mieszkańców Stolarskiej 2 (w Poznaniu) – za zorganizowanie społecznego wsparcia dla lokatorów bezprawnie wyrzucanych z mieszkań. Za zorganizowanie wspólnie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów, Stowarzyszeniem My-Poznaniacy, Federacją Anarchistyczną sekcja Poznań demonstracji lokatorskiej szlakiem gentryfikowanego Łazarza. Demonstracja unaoczniała skutki antyspołecznej polityki mieszkaniowej, której efektem jest zarówno wyłonienie się nowego standardu mieszkań – kontenerów socjalnych, jak też przyzwolenie władz miast na masowe eksmisje, “oczyszczanie” prywatnych kamienic z lokatorów, zanik budownictwa komunalnego, prywatyzacja zasobów lokalowych miasta i budownictwa mieszkaniowego.
 
Joanna Erbel – za działania na rzecz lokatorów zgodnie z zasadą „mieszkanie prawem – nie towarem”, otwieranie przestrzeni miasta dla ludzi, działanie ponad podziałami.
Maria Sadowska – za wyreżyserowanie filmu „Dzień kobiet” pokazującego walkę o prawa kobiet zatrudnionych w supermarketach, i pokazanie, że kino może i powinno angażować się w zmianę rzeczywistości a nie wyłącznie służyć ogłupiającej ludzi tabloidowej rozrywce.
 
Kapituła przyznała też cztery „Skierowania do okulisty”.