Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Obejmijmy Polskę Kręgiem kobiet

Dodano: 16 listopada 2017

NASZA AKCJA: „OBEJMIEMY POLSKĘ KRĘGIEM KOBIET”, pod hasłem KOCHAJ I ŁĄCZ!

W naszej akcji chcemy przywrócić światu kobiecą świadomość i wartości takie jak troska o życie, intuicja, inteligencja emocjonalna, miłość, współodczuwanie, wrażliwość, empatia, szacunek, uważność, zdolność do współdziałania. Od 25 lat bierzemy udział w kobiecych kręgach w kraju i na świecie. To jest proces budzenia się mocy kobiet, abyśmy mogły stanąć razem w naszej prawdzie  z otwartym sercem.

Krąg Kobiet oparty na rdzennej tradycji duchowej, teraz jest aktem politycznym!

Krąg jest prowadzony metodą głębokiej demokracji. W Kręgu wszystkie są różne i równe. Dzielimy się sobą, wspieramy, rozbudzamy wiarę w siebie, poczucie godności i sprawczej mocy. Inspirujemy się nawzajem do działania dla dobra swojej rodziny i społeczności.

Angażujemy się po to, aby moc naszej jednoczącej i uzdrawiającej miłości przezwyciężyła podziały, nienawiść, pogardę i przemoc. Ucieleśniamy najgłębsze pragnienie wolności, rozwoju, godności, empatii, więzi i wspólnoty. Wiemy, że nie wystarczy jednoczyć się przeciwko wspólnemu wrogowi i demontować bezduszny system.

Społeczeństwu potrzeba też pozytywnej narracji i twórczego, alternatywnego modelu rzeczywistości. Konieczna jest rewolucja miłości. Więc zamiast hasła:

„Dziel i Rządź", my proponujemy : „Kochaj i Łącz!"

Jesteśmy po jasnej stronie mocy. Działamy z serca, ducha i brzucha, sprzyjając siłom życia, rozkwitu, twórczości, ekspresji, radości i wolności ! Tylko razem możemy poruszyć i zmienić świat!

 

WARSZTAT W CENTRUM DUCHOWYM IX Kongresu Kobiet, Poznań 2017

Warsztat trwał 1,5 godziny i zawierał kilka części spójnego programu: wprowadzenie, ćwiczenia na pobudzenie ducha w ciele, wizualizacja „Twój Krąg Kobiet w Twojej Przestrzeni Wolności” i ostatni etap to Krąg Kobiet, w którym  uczestniczki dzieliły się swoimi  wizjami i pragnieniami: Wypowiedzi ponad 50 uczestniczek w z różnych części Polski, w różnym wieku, były bardzo szczere, głębokie i poruszające.

Zapraszam do akcji: tanna@mandala.waw.pl, 501257710, pozdrowienia, Tanna