Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

„O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku” Timothy Snyder - recenzja

Dodano: 12 grudnia 2017

Kolejna książka, którą polecamy na prezent - niezbędna w dobie erozji demokracji i dewaluacji podstawowych wartości w Polsce, Europie i na świecie: „O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku” Timothy Snydera.

 

Obecnie, kiedy na naszych oczach Sejm, Senat, Trybunał Konstytucyjny i sądy przekształcane są w atrapy, z tej książki dowiemy się, dlaczego należy bronić niezależności instytucji: „To instytucje pomagają nam zachować przyzwoitość. One też potrzebują jednak naszej pomocy. Instytucje nie obronią się same. Jeżeli nie będziemy chronić każdej z nich od samego początku, runą jedna po drugiej”. Niestety, bardzo często zamiarem tyranów, rewolucjonistów i autokratów jest niszczenie wszystkich instytucji, lub przynajmniej pozbawienie ich żywotności i funkcji.

 

Autor wyjaśnia, że ustanawiając trójpodział władzy, konstytucje państw starają się zapobiec tyranii, rozumianej jako „uzurpacja władzy przez jednostkę lub grupę, bądź obchodzenie prawa przez rządzących dla własnej korzyści”. Naruszenie zasady trójpodziału władzy jest zatem bezpośrednim zagrożeniem demokracji i otwarciem wrót dla tyranii.

 

Wśród rad, które udziela nam autor jest jedna, szczególnie ważne w tej chwili w Polsce: „Wspieraj słuszne sprawy”. Wspierając organizacje pozarządowe, idąc w obronie wolnych sądów, wolnych wyborów i wolnej Polski, protestując przeciw projektom niezgodnym z konstytucją, pamiętajmy, że „Aktywność społeczeństwa obywatelskiego stanowi przejaw wolności i ją zabezpiecza”. W XX wieku, ale też w XXI wieku, jak wskazuje przykład Rosji i Turcji: „Wszyscy najważniejsi wrogowie wolności atakowali organizacje pozarządowe, instytucje charytatywne.”

 

W tej niepozornej, ale jakże mądrej książce znajdziemy także celne rozróżnienie między postawami patrioty i nacjonalisty: „Nacjonalista zachęca nas do ulegania najgorszym instynktom, a następnie mówi nam, że jesteśmy najlepsi.[...] Nacjonalizm jest relatywistyczny, gdyż jego jedyną prawdą jest niechęć, jaką odczuwamy gdy patrzymy na innych”. Natomiast patriotyzm to coś zupełnie innego: „Patriota wyznaje uniwersalne wartości i standardy, według których mierzy swój naród, zawsze życząc mu dobrze, a zarazem pragnąc, aby stawał się jeszcze lepszy”.

 

Czytajcie, kupujcie dla innych na prezent, bo ta książka jest ostrzeżeniem, co się stanie jeśli konstytucja nie będzie przestrzegana i do władzy dojdzie tyrania.

 

„O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku”, autor:  Timothy Snyder, wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2017