Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Nowości w Bibliotece Kongresu Kobiet!

Dodano: 2 lipca 2018

"Chcemy całego życia" i "Stańmy się sobą"
 nowe pozycje w Bibliotece Kongresu Kobiet.

 


Jeśli chcesz poznać naszą herstorię, zobaczyć, co robiły nasze praprabaki, by uzyskać prawa dla kobiet jak się organizowały, jak walczyły, jak się uczyły i kłóciły kup i czytaj!
Lektura obowiązkowa dla wszystkich kongresowiczek i nie tylko!

 


"Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939", A. Górnicka-Boratyńska, Wyd. Czarna Owca, 2018

Są przynajmniej cztery powody, by tę książkę (…) uznać za godną polecenia, a nawet za lekturę obowiązkową.

Powód pierwszy, to wiedza o naszej historii, o historii kobiet, a właściwie herstorii. Trzeba ją znać, choć to terra incognita. Powód drugi, to nasza tożsamość, trudno ją budować bez wiedzy o korzeniach, o praprababkach, których aktywność ukształtowała naszą dzisiejszą pozycję, nasze możliwości, postrzeganie świata. Powód trzeci jest optymistyczny: czytając te prace, możemy się radować, że emancypacja i postęp rzeczywiście zdarzają się w historii. Powód czwarty jest pesymistyczny: zmiany emancypacyjne i progresywne nigdy nie są trwałe, o czym mogłyśmy się przekonać niejednokrotnie. Emancypacja przeplata się z backlaschem zwanym z polska „cofką”. Po czasach oświeconych – bywa – następują czasy mroczne. Po mrocznych – nie zawsze oświecone i postępowe. Tak w każdym razie niektórzy myślą dzisiaj.

Fragment wstępu prof. Magdaleny Środy

 

 

Antologia zawiera nieznane teksty słynnych pisarek – Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej, Narcyzy Żmichowskiej oraz Ireny Krzywickiej – a także rewolucyjne dzieła zapomnianych dziś autorek – Felicji Nossig, Izy Moszczeńskiej, Marii Dulębianki. Temat, który łączy je wszystkie, to kształtowanie się idei emancypacji kobiet w kulturze polskiej.

 

Wszystkich praw! Całego życia! to hasło X Kongresu Kobiet
świętującego 100-lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety.

 


"Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939)", A. Górnicka-Boratyńska, Wyd. Czarna Owca, 2018

Kolejne projekty emancypacji kobiet, które przedstawia książka na szerokim tle epoki, są niczym ślady pozostawione przez kamienie rzucone w wodę: rozchodzą się coraz dalej. W opisywanym tu okresie pomiędzy powstaniem styczniowym a wybuchem drugiej wojny światowej „sprawa kobieca” zataczała coraz szersze kręgi – nie tylko zdobywała nowe sojuszniczki, ale przede wszystkim obejmowała i definiowała na nowo, z perspektywy kobiecej, kolejne sfery życia. Praca i edukacja, o które walczyła Eliza Orzeszkowa, prawa wyborcze ważne dla Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, wreszcie prawo do wolności emocjonalnej i seksualnej, którym zajmowały się w swojej twórczości i działalności Zofia Nałkowska i Irena Krzywicka tworzą wielogłos postulatów. Ich cel jest wspólny i wyraża się w pełni w zawołaniu Nałkowskiej – aktualnym i wówczas, i dziś – „Chcemy całego życia”!

dr hab. Iwona Kurz,
Instytut Kultury Polskiej UW