Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Nasz Apel przed II turą wyborów samorządowych

Dodano: 31 października 2018

Kongres Kobiet zwraca się z apelem do wszystkich obywatelek i obywateli RP o czynny i rozważny udział w II turze wyborów!

Apelujemy o czynny udział w wyborach, bo decydujemy o ostatecznym kształcie naszych samorządów na najbliższe lata – o tym, kto będzie podejmował decyzje, jakie one będą, jakie będą samorządowe priorytety. Dobrobyt, bezpieczeństwo i sprawiedliwość naszych wspólnot są w naszych rękach. Nie bądźmy bierne/-i. Głosowanie to nasze prawo i obowiązek!

Apelujemy o rozsądny głos – o głos przemyślany, zgodny z dobrem wspólnoty, w której żyjemy. Pamiętajmy, że połowa jej mieszkańców to kobiety. Władza, która ma być demokratyczną reprezentacją, musi je uwzględniać, troszczyć się o ich prawa. Zbyt długo kobiety były ich pozbawione, zbyt długo były na marginesie społeczeństwa. Dlatego apelujemy: głosuj na kobiety lub tych, którzy uznają równość kobiet i mężczyzn, tych, które/-rzy w swojej polityce będą dążyć do zrealizowania równych szans i możliwości i kobiet i mężczyzn (a nie drugich kosztem pierwszych).

Nie głosuj na tych, dla których przemoc wobec kobiet, ich gorsze położenie nie jest problemem społecznym. Nie głosuj na tych, którzy stosowali przemoc wobec kobiet a ekonomiczne, polityczne, społeczne nierówności uważają za coś naturalnego.

Niechaj głosowanie odzwierciedla naszą wolę życia w społeczności sprawiedliwej, równej i bez przemocy!