Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Manifest ,,Trójkąta Weimarskiego Kobiet''

Dodano: 14 listopada 2018

Na Gali 100-lecia praw wyborczych kobiet, która odbyła się w Gdańsku 10 listopada 2018 r. została zaprezentowana w panelu „Europejki chcą mieć wpływ! Trójkąt Weimarski Kobiet” inicjatywa zacieśnienia współpracy kobiet z trzech ważnych europejskich krajów Polski, Niemiec i Francji.

Cele Trójkąta Weimarskiego Kobiet zostały zdefiniowane w Deklaracji Gdańskiej (poniżej). Pod deklaracją zostały zebrane podpisy na konferencji, ale zachęcamy Panie do jej wsparcia poprzez wysyłanie maili akceptujących postulaty i strategię.

Deklaracja jest elementem otwierającym szersze działania, których kontynuacja przewidziana jest już na styczeń 2019 w Berlinie.

Drogie Polski zapraszamy do aktywnego udziału w tym międzynarodowym przedsięwzięciu, które będzie się opierało na istniejących już w krajach organizacjach takich jak Kongres Kobiet.

 

Trójkąt Weimarski Kobiet

Deklaracja Gdańska

 

Europa przeżywa obecnie kryzys tożsamości i stoi przed wielkimi wyzwaniami. My – zaangażowane obywatelki Polski, Francji i Niemiec – chcemy doprowadzić do tego, aby głosy kobiet zostały usłyszane.

Wywodzimy się z różnych sfer życia - z polityki, gospodarki, nauki i kultury, a także organizacji społecznych i instytucji państwowych. Jako sąsiadki w sercu Europy opowiadamy się za równouprawnieniem, chcemy uczyć się od siebie oraz pogłębić wzajemne zrozumienie dla naszych historii, aby móc kształtować pokojową przyszłość. Jest to szczególnie ważne w czasach, kiedy nurt prawicowego populizmu poddaje w wątpliwość zarówno utrzymanie wspólnoty europejskiej, jak i propaguje wsteczny obraz kobiety i rodziny. Nie ma na to naszej zgody. Feminizm to humanizm.

Europa czerpie swoją siłę z podzielanych wspólnie wartości: równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz uznanie praw kobiet za prawa człowieka przynależą do esencji tych wartości. Kobiety stanowią ponad połowę ludności oraz mają wielki potencjał talentu.

 • Dzisiejsze pokolenie młodych kobiet jest najlepiej wykształconym w historii; w Polsce studiuje więcej kobiet aniżeli mężczyzn (65% kobiet, 60% mężczyzn) i więcej uzyskuje dyplom ukończenia studiów wyższych. We Francji i w Niemczech kobiety stanowią około połowę absolwentów uczelni wyższych!
 • Co trzecia polska firma została założona przez kobietę. W Niemczech odsetek firm założonych przez kobiety wynosi 38%, a we Francji ponad 40%!
 • Maria Skłodowska-Curie jest jedyną osobą w dziejach świata, która otrzymała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach (chemii i fizyki).

Równoprawny udział kobiet we wszystkich obszarach życia społecznego jest warunkiem żywej demokracji, jak również gospodarczej prosperity i kulturowej różnorodności Europy.

 

„Trójkąt Weimarski”

„Trójkąt Weimarski” został powołany do życia w roku 1991 przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych Polski Krzysztofa Skubiszewskiego, Francji Rolanda Dumas oraz Niemiec Hansa-Dietricha Genschera. Jego celem było wspieranie demokratycznego rozwoju Polski oraz ułatwienie Polsce drogi do Unii Europejskiej. To, co rozpoczęło się na poziomie państw i rządów, chcemy my – Niemki, Francuzki i Polki – podjąć i wprowadzić w nową dynamikę.

 1. Oczekiwania wobec świata polityki

Sto lat temu Polki i Niemki uzyskały – po długiej walce – czynne i bierne prawo wyborcze. Francja dołączyła w 1944 r. Prawa wyborcze kobiet są kamieniem milowym w historii demokracji oraz fundamentem wszelkiego równouprawnienia.

Co prawda uzyskałyśmy nasze prawa, ale we wszystkich trzech krajach pozostaje wiele do zrobienia: gender pay gap wynosi w UE przeciętnie 16%; ciężar obowiązków rodzinnych jest daleki od modelu sprawiedliwego rozłożenia. W Parlamencie Europejskim odsetek posłanek wynosi 36,1%. Tylko dziewięć z 28 komisarzy europejskich jest kobietami. W parlamentach narodowych udział parlamentarzystek wynosi 38,7% we Francji, 30,7% w Niemczech i 27% w Polsce.

Tak długo, jak kobiety pozostaną niedoreprezentowane zarówno w parlamentach, jak i na stanowiskach kierowniczych, nic się nie zmieni. Dlatego zgłaszamy następujące postulaty do najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019:

 • Wzywamy partie polityczne, które wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, aby na swoich listach wyborczych wystawiły kandydatury kobiet i mężczyzn.
 • Wzywamy Radę Europejską, Parlament Europejski oraz Komisję Europejską, aby zaangażowały się na rzecz równomiernego obsadzenia europejskich stanowisk kierowniczych kobietami i mężczyznami.
 • Wzywamy Parlament i Komisję Europejską, aby aktywnie wspierały równouprawnione uczestnictwo kobiet na wszystkich polach polityki oraz przy realizacji wszystkich zamierzeń, aby usuwały istniejące przejawy dyskryminacji, aby efektywnie zwalczały uprzedzenia oraz stereotypowe wyobrażenia o rolach społecznych płci.

W tym celu powinny zostać udostępnione niezbędne środki i zasoby.

 1. Jaka jest rola Trójkąta Weimarskiego Kobiet?

Jesteśmy międzynarodową inicjatywą, siecią kobiet mającą na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz tworzenie przestrzeni wolności dla kobiet. Chcemy:

 • zachęcić kobiety, m.in. poprzez programy mentorskie, do doskonalenia oraz do świadomego dążenia do obejmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych w polityce, biznesie, nauce i kulturze,
 • uczynić bardziej widocznymi kobiece wzory do naśladowania i wspierać oraz popularyzować filmy, literaturę, sztukę tworzoną przez kobiety z naszych trzech krajów,
 • wspierać współpracę studentek i absolwentek, przykładowo poprzez wspólne fora dyskusyjne oraz kontakty uczelni wyższych i instytutów prowadzących badania o kobietach i o roli płci we wszystkich trzech krajach.

Apelujemy do instytucji politycznych, fundacji, a także przedsiębiorstw prywatnych i państwowych o wsparcie dla naszych zamierzeń, zarówno w formie ideowej, jak i materialnej.

Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności, 10 listopada 2018

Sygnatariuszki Deklaracji Gdańskiej:

Cornelia Pieper (inicjatorka)

Prof. Dr. Rita Süssmuth (BMa D. / BT-Präsidentin)

Krystyna Boczkowska

dr Ewa Labno-Falecka

Anna Chojnacka

Dr. Helga Lukoschat (Vorsitzende EAT Berlin

Marie Noelle

Ewelina Prawda