Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Magdalena Środa laureatką Super Okularów Równości 2018

Dodano: 13 kwietnia 2018

       

Okulary Równości 2018 zostały rozdane.

Gratulujemy wszystkim nominowanym i nagrodzonym!

"Okulary Równości" przyznano w następujących kategoriach:

- "Prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć" otrzymał ruch społeczny "Lekarze - Kobietom",

- "Prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji z przyczyn innych niż płeć" otrzymali: JCC Centrum Społeczności Żydowskiej, Dom Ukraiński oraz Parada Równości,

- "Sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa - Obrońcy Puszczy Białowieskiej

 
Super Okulary Równości 2018 prof. Magdalena Środa, zaś "Skierowanie do okulisty" za całkowitą ślepotę na problemy związane z łamaniem podstawowych praw człowieka w Polsce i doprowadzenie do obumarcia organu odpowiedzialnego za równe traktowanie - Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, minister Adam Lipiński.