Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Łódź z Kartą Różnorodności!

Dodano: 23 kwietnia 2018

Łódź z Kartą Różnorodności, bo różnorodność to prawdziwa wartość

 

Kongres Kobiet od początku wspiera inicjatywę Karty Różnorodności. Cieszymy się, że Łódź dołączyła do miast, które wspierają różnorodność, budują wzajemne zrozumienie ludzi o różnym pochodzeniu, różnej płci, religii, kulturze, które budują tolerancję, solidarność i współpracę w każdej dziedzinie.

 

23 kwietnia 2018 r. Pani Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska w imieniu Miasta Łodź podpisała Kartę Różnorodności. Kartę podpisał też prof. dr hab. Antoni Różalski – w imieniu Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas spotkania i konferencji prasowej głos zabrali: Prezydentka Hanna Zdanowska, prof. dr hab. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego i Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W imieniu Kongresu Kobiet mówiła dr Ewa Rumińska-Zimny, członkini Zarządu Stowarzyszenia Kongresu Kobiet, i dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, członkini Rady Stowarzyszenia i Rady Programowej Kongresu Kobiet. Spotkanie z udziałem mediów, prowadzone przez Agnieszkę Łuczak, Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta ds. Równego Traktowania a zarazem Łódzką Pełnomocniczkę Kongresu Kobiet, odbyło się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana (ul. Wojska Polskiego 83).

Karta Różnorodności to milowy krok w kierunku w kierunku realnej, społecznej odpowiedzialności zarówno w biznesie, w samorządach, jak i w instytucjach życia publicznego. To warunek społeczeństwa egalitarnego, którego jednym z ważniejszych celów powinna być systematyczna eliminacja krzywdy związanej z dyskryminacją. Niezależnie od płci, religii, przekonań, zdrowia, wieku – ludzie są równi i powinni być jako równi traktowani. To obowiązek każdej władzy, każdego autorytetu, każdego samorządu. Wszyscy ludzie powinni mieć równe szanse w realizacji swoich możliwości, swojego potencjału, ambicji, życiowych planów. Karta Różnorodności wspiera tę powinność. Stanowi więc jeden z fundamentów sprawiedliwości społecznej.

Karta Różnorodności to jednak nie tylko sprzeciw wobec dyskryminacji i otwarcie szans dla innych. To również wspieranie różnic. Bo różnice wzbogacają. Społeczeństwo (biznes, miasto) jednorodne ma znacznie mniejszy potencjał niż społeczeństwo (biznes, miasto) zróżnicowane. Różnorodność to prawdziwa wartość. Rozwój i postęp rodzą się tam, gdzie ścierają się różne poglądy, różne racje, gdzie spotykają się różne punkty widzenia związane z odmiennością płciową, kulturową, religijną, przekonaniową. Wspierajmy więc różnorodność, wspierajmy równość w różnorodności, podpisujmy Karty Różnorodności, deklarując nie tylko walkę z dyskryminacją ale – wspieranie heteronomicznych stylów bycia, myślenia, kultury, negocjacji. To jest sprawiedliwe, to również wzbogaca.

Kongres Kobiet od początku wspiera inicjatywę Karty Różnorodności. Pragniemy, by cała Polska, wszystkie jej instytucje, władze, rynki pracy, samorządy uznawały równość w różnorodności – by przeciwdziałały dyskryminacji i wzmacniały innowacyjne, twórcze różnice. Dlatego cieszymy się, że Łódź dołączy do miast, które wspierają różnorodność, budują wzajemne zrozumienie ludzi o różnym pochodzeniu, różnej płci, religii, kulturze, które budują tolerancję, solidarność i współpracę w każdej dziedzinie.

Karta Różnorodności to stempel nowoczesności, postępu, humanizmu. Gratulujemy Pani Prezydentce Hannie Zdanowskiej, że dzięki jej decyzji, wspaniałe miasto, którym zarządza, będzie miało ten stempel. To wizytówka przyszłości i rękojmia pamięci o przeszłości: Łódź była, jest i będzie różnorodna, będzie szanowała równość w owej różnorodności.

 

I w takiej Łodzi – mieście kobiet, wielu kultur, buntu i pracy u podstaw – mieście, które ma wielkie perspektywy, i które jest przyjazne otwartej dyskusji, inicjatywom kulturowym, biznesowym i politycznym, spotkamy się na X ogólnopolskim Kongresie Kobiet. 16-17 czerwca będziemy obchodzić nasz jubileusz, 100-lecie praw wyborczych kobiet. Bądźmy wtedy razem!

Rejestracja na wydarzenie – www.kongreskobiet.pl

Zapraszamy!

 

           

 

X OGÓLNOPOLSKI KONGRES KOBIET - 16-17.2018 CZERWCA W ŁODZI  -  ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Patronat honorowy:

   
                            

 

 

Współpraca: