Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

List otwarty i debata na temat opieki instytucjonalnej dla najmłodszych w Warszawie

Dodano: 23 maja 2014

Instytut Spraw Publicznych wraz z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi z Warszawy wystosował list do Tomasza Pactwy, Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy, w związku z doniesieniami prasowymi o zamknięciu prawie 600 miejsc dla niemowląt od piątego miesiąca do roku życia w żłobkach na terenie Warszawy. Likwidacja części oddziałów żłobkowych nasuwa pytanie o priorytety warszawskiego samorządu: koszt ich prowadzenia nie da się porównać na przykład z wielomilionowymi kosztami licznych stołecznych projektów infrastrukturalnych.
 
 
 
 
Warszawa, 22.05.2014
Szanowny Pan Tomasz Pactwa
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 
 
List otwarty
 do Tomasza Pactwy
Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy
 
 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
Z niepokojem przyjęliśmy informacje o zamknięciu prawie 600 miejsc dla niemowląt od piątego miesiąca do roku życia w żłobkach na terenie Warszawy. Uważamy, że w ten sposób samorząd przenosi koszty opieki nad dziećmi z instytucji państwowych na rodzinę, a przede wszystkim na kobiety – matki i babcie. 
 
Sytuacja ta rodzi w efekcie przymus wykorzystania w pełni rocznego urlopu rodzicielskiego, przysługującego od zeszłego roku. Przymus ten dotyczy w przeważającej mierze kobiet: w sytuacji braku dostępu do instytucji opieki, to one zwykle rezygnują z pracy zarobkowej na rzecz pracy opiekuńczej. Dzieje się tak ze względów ekonomicznych - statystycznie kobiety zarabiają mniej od mężczyzn. W efekcie, całość urlopu, z którego żadna część nie jest ustawowo zarezerwowana dla ojców, z reguły wykorzystują kobiety. 
 
Działania stołecznego Ratusza są próbą szukania oszczędności kosztem kobiet. Ograniczając opiekę żłobkową dla dzieci od 5 do 12 miesiąca życia samorząd warszawski nie wywiązuje się z części swoich zadań, wykorzystując jako pretekst ustawowe wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Takie działanie zmniejsza szanse kobiet na rynku pracy i szkodzi konstytucyjnej zasadzie równości płci. Co więcej, umacnia przekonanie pracodawców o kobiecie jako potencjalnie ryzykownym pracowniku, którego zatrudnienie może wiązać się z ponad roczną przerwą w pracy. 
 
Należy przy tym zauważyć, że - wbrew deklaracjom urzędników ratusza – działania te uderzą także w rodziców, którzy planują w pełni wykorzystać urlop rodzicielski, o ile we wrześniu tego roku ich dziecko nie skończy pierwszego roku życia. Likwidacja grup niemowlęcych spowoduje, że ich dzieci nie będą wzięte pod uwagę w majowej rekrutacji, co przekreśli szanse na umieszczenie dziecka w żłobku w wrześniu, kiedy to zwalnia się w żłobkach najwięcej miejsc. 
 
Dodatkowo, należy pamiętać, że nie wszystkie kobiety samotnie wychowujące dzieci mają pracę. Rodzice bezrobotni, pozbawieni możliwości skorzystania ze żłobka, będą mieli mniejsze szanse na poszukiwanie pracy. 
Zależy nam na tym, aby jak najwięcej rodziców godziło życie zawodowe z rodzinnym, aby jak najwięcej mężczyzn korzystało z urlopów rodzicielskich, aby rozwijały się kluby malucha i instytucje opiekunów dziennych, co mogłoby pociągnąć za sobą zmniejszenie zainteresowania miejscami w żłobkach. Na razie jednak kolejki rodziców warszawskich maluchów od 5 miesiąca do roku życia do miejsca w żłobku są ogromne. Informacje o braku zainteresowania rodziców takim wymiarem opieki są nieprawdziwe. 
 
Likwidacja części oddziałów żłobkowych nasuwa pytanie o priorytety warszawskiego samorządu: koszt ich prowadzenia nie da się porównać na przykład z wielomilionowymi kosztami licznych stołecznych projektów infrastrukturalnych. Liczymy na to, że nasz list zostanie wzięty pod uwagę przez władze samorządowe, a Warszawa nie będzie miastem zmniejszającym szanse kobiet na rynku pracy. 
 
Z poważaniem,  
Fundacja Instytut Spraw Publicznych  
Fabryka Równości 
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 
Fundacja Feminoteka 
Fundacja MaMa 
Fundacja „Rodzić po ludzku” 
Kampania Przeciwko Homofobii 
Krytyka Polityczna 
Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania 
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego  
Pro Humanum, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
Stowarzyszenie Kongres Kobiet 
Stowarzyszenie Lambda Warszawa 
Stowarzyszenie Nasz Bocian  
List do wiadomości: 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania 
Gabinet Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania 
Dziennik Metro 
Polska Agencja Prasowa