Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

LIST OTWARTY GABINETU CIENI KONGRESU KOBIET DO JANUSZA PALIKOTA I PREZYDIUM KLUBU PARLAMENTARNEGO RUCHU PALIKOTA

Dodano: 17 lutego 2013

 

LIST OTWARTY GABINETU CIENI KONGRESU KOBIET DO JANUSZA PALIKOTA I PREZYDIUM KLUBU PARLAMENTARNEGO RUCHU PALIKOTA

 

 
Gabinet Cieni Kongresu Kobiet stanowczo protestuje przeciwko cofnięciu rekomendacji Marszałkini Wandzie Nowickiej i zwraca się do władz oraz członkiń i członków Ruchu Palikota o szybką zmianę decyzji w tej sprawie. Uważamy, że uprawianie populizmu i przedkładanie interesów partyjnych nad interes publiczny związany z aktywnością Wandy Nowickiej podważa wiarygodność tej partii. 
 
Wanda Nowicka jest nie tylko wyjątkowo aktywną posłanką, ale też, co dla nas szczególnie ważne, jedną z bardzo niewielu, która zajmowała się równością płci i prawami kobiet.  Liczne projekty ustaw, które wniosła do sejmu poświęcone były właśnie tej problematyce, co jest ewenementem w polskim Sejmie. Do projektów tych należą m.in. wprowadzenie parytetu płci i tzw. suwaka na listach wyborczych, projekt przewidujący wydłużenie urlopu ojcowskiego, projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, ustawy o in vitro, ustawy o edukacji seksualnej. Jej aktywność jako posłanki wnoszącej projekty ustaw jest trzykrotnie większa niż przeciętnego posła i posłanki obecnej kadencji. Do szczególnie cenionych przez nas inicjatyw Wandy Nowickiej należy program „Sejm przyjazny kobietom”, w ramach którego odbyło się wiele wysłuchań publicznych oraz debat z udziałem kobiet  i mężczyzn z różnych środowisk, w tym związków zawodowych, organizacji pozarządowych, przedstawicielek nauki, m.in. dotyczących równości na rynku pracy, wieku emerytalnego, parytetu płci w polityce, sytuacji uchodźczyń, imigrantek, problematyki handlu ludźmi, stereotypów płci w edukacji i prawie, problemów osób niepełnosprawnych i ich opiekunek i opiekunów.  Podobnej problematyki dotyczyły zapytania poselskie i interpelacje zgłaszane przez Wandę Nowicką. Jej szczególne osiągnięcie na rzecz równości płci to także praca nad przezwyciężaniem stereotypów językowych poprzez wprowadzanie form żeńskoosobowych  do wypowiedzi publicznych. Trudno wskazać w parlamencie osobę, która wykonałaby równą jej pracę w sprawach równości i praw kobiet.
 
Wanda Nowicka także w partii pracowała nad wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań, które prowadzić mogły do przezwyciężania dyskryminacji kobiet i lepszej ich reprezentacji 
w polityce po przyszłych wyborach, do czego zaliczyć trzeba  aktywność w tworzeniu sekcji kobiet Ruchu Palikota oraz wprowadzenie parytetu płci wewnątrz partii. Wobec jej ponadprzeciętnej pracy w Sejmie, a zwłaszcza wyjątkowej pracy na rzecz praw kobiet i równości płci, cofnięcie jej rekomendacji odbieramy jako wyraz lekceważenia nie tylko dla niej, ale też dla problematyki, którą się zajmowała, na rzecz której także my pracujemy.   
 
Gabinet Cieni Kongresu Kobiet