Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Konsultacje RPO dr Adama Bodnara w woj. lubuskim

Dodano: 6 czerwca 2016

dr Adam Bodnar
zaprasza
organizacje społeczne
na spotkania konsultacyjne w województwie lubuskim
w dniach 6 – 9 czerwca 2016 r.

Spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich będą okazją do przedstawienia najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka, tematów istotnych dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w województwie lubuskim, a także do wspólnego poszukania najlepszych rozwiązań.
Konsultacje będą odbywały się według kolejności w: Międzyrzeczu, Gorzowie Wielkopolskim, Słubicach, Zielonej Górze, Żaganiu i Wschowie.


oraz wszystkich zainteresowanych zaprasza na debatę:
Prawo do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP*
która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 r. w Zielonej Górze, Aula nr 205 (II piętro) na Uniwersytecie Zielonogórskim, ul. Licealna 9

 

Szczegółowy program konsultacji Rzecznika Praw Obywatelskich:
6 czerwca 2016 r.
Gorzów Wlkp. Sala nr 8 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta, ul. Sikorskiego 107
15.30 – 17.30 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.
Zgłoszenie udziału: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl, mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl
lub telefonicznie: (22) 55 17 985.

 

7 czerwca 2016 r.
Słubice Mała Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1
15.00 – 17.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.
Zgłoszenie udziału: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl, mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl
lub telefonicznie: (22) 55 17 985.

 

8 czerwca 2016 r.
Zielona Góra Aula nr 205 (II piętro) na Uniwersytecie Zielonogórskim, ul. Licealna 9
10.00 – 12.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.
12.30 – 13.00 Podpisanie Partnerstwa dla Wolontariatu pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich
13.00 – 13.30 Przerwa kawowa
13.30 – 15.30 Debata nt. Prawo do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP*

 

Podczas debaty zostanie podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania:
? Jak należy rozumieć zapis pkt 1 art. 68 Konstytucji RP? Co ogranicza korzystanie z tego prawa? W jakich przypadkach można uznać, że prawo to jest naruszane?
? Czy równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w pkt. 2 art. 68 Konstytucji RP jest zapewniany?
? Czy, w kontekście pkt. 3 art. 68 Konstytucji RP, szczególna opieka jest zapewniana wszystkim wymienionym grupom (dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku) z uwzględnieniem ich potrzeb?

 

Do udziału w debacie zapraszamy przedstawicieli świata nauki, środowiska lekarskiego, organizacji pozarządowych, prawników, dziennikarzy, studentów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych tematem.
 

Zgłoszenie udziału: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl, mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl
lub telefonicznie: (22) 55 17 985.

 

Międzyrzecz Sala w Starostwie Powiatowym, ul. Przemysłowa 2
18.00 – 20.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.

 

Zgłoszenie udziału: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl, mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl
lub telefonicznie: (22) 55 17 985.

 

9 czerwca 2016 r.
Żagań Sala Konferencyjna nr 130 wschodnie skrzydło Pałacu Książęcego, ul. Szprotawska 4
10.00 – 12.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.

 

Zgłoszenie udziału: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl, mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl
lub telefonicznie: (22) 55 17 985.

 

Wschowa Sala w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy, Pl. Farny 3
14.30 – 16.30 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.

 

Zgłoszenie udziału: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl, mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl
lub telefonicznie: (22) 55 17 985.

 

*Art. 68 Konstytucji RP:
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

Zgłoszenie udziału w wybranych spotkaniach (można uczestniczyć w więcej niż jednym) należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl,
mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl
lub telefonicznie: (22) 55 17 985.
Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego lub mailowo jest równoznaczne z zarejestrowaniem uczestnika.
Nie wysyłamy potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: spotkaniaregionalne@brp
o.gov.pl