Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Konkurs na Pełnomocnika / Pełnomocniczkę ds. Kobiet

Dodano: 19 marca 2019

Prezydent miasta stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy

Główny specjalista ds. polityki społecznej (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet) w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Termin składania dokumentów: 1 kwietnia 2019 r.

Zakres zadań to m.in.:

- Prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki społecznej Miasta, w tym realizacja zadań zdrowia publicznego, a w szczególności identyfikowanie problemów z zakresu zdrowia publicznego i podejmowanie działań w celu ich rozwiązywania.

- Prowadzenie okresowych, systematycznych analiz sytuacji społecznej i zdrowotnej mieszkanek m.st. Warszawy. Monitorowanie dostępu do usług oraz jakości usług publicznych z zakresu polityki społecznej i zdrowia. Prowadzenie współpracy finansowej i pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi.

- Realizacja zadań związanych ze Strategią Społeczną m.st. Warszawy. 

CAŁE OGLOSZENIE O KONKURSIE na stronie  erekrutacje-bip.um.warszawa.pl

 

Kobiety, ekspertki, działaczki, fachowczynie, organizatorki zgłaszajcie się!