Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kongresowe spotkania z Herstorią. Spotkanie V Zakopane

Dodano: 25 października 2018

„Kongresowe Spotkania z Herstorią” odbywają się z okazji Roku Praw Kobiet ogłoszonego w 2017 roku przez Sejm Rzeczpospolitej. Realizowane są w ramach obchodów Stulecia Praw Kobiet zainicjowanego przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet przy wsparciu:  Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) oraz Fundacji imHeinricha Bölla. Medialnie cykl spotkań wspierają: Wysokie Obcasy (dodatek Gazety Wyborczej skierowany do kobiet) oraz Onet - Kobieta.

Spotkania odbywać się będą w miejscach herstoryczne nieoczywistych, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z wielką historią, a tym bardziej ze śladem udziału w niej kobiet. Spotkania odbędą się m.in. w Łomży, Wąchocku, Wąbrzeźnie, Żarnowcu, Bytomiu, Sulejówku, Otwocku, Gnieźnie i w Zakopanem. 

Więcej informacji znajdziesz na HERSTORIADA

PIĄTE SPOTKANIE - 27 października, Zakopane

Zakopane. Miasto kobiet? (Nieoczywiste herstorie miast)

Spotkanie V w ramach Kongresowych Spotkań z Herstorią
27 października, Zakopane, 
Galeria „Dom Doktora”, ul. Witkiewicza 19, początek 18.00

 

Nie rozmawiamy o założycielkach miast, tak jak nie rozmawiamy zbyt często w stulecie odzyskania przez Polskę suwerenności o wybitnych Matkach Niepodległości. Jubileuszowe wystrzały armatnie grzmią na cześć ojców, matki, a szerzej kobiety są schowane za odnotowanymi grubą kreską męskimi postaciami . Kobiety pozostają bez wyraźnego konturu w masie tych, którzy walczyli, oddawali życie, tworzyli Polskę w zaborowej codzienności lub formowali początki miast, lokalnych społeczności małych ojczyzn. Właśnie a co z matczyznami, wszak istnieje słowo motherland? Nasze rodzime słowo ojczyzna wiedzie nas jednak ku męskiemu rozszerzeniu, ale już śląska „domowina”, czy bardziej uniwersalne „Habitat” lub „Heimat” każą dokładniej przyjrzeć się temu, kto i jaką pracę włożył w powstanie miasta, państwa, świata. Jaki był koszt tego działania? I jaka nagroda? Upamiętnienie kobiet wydaje się trudniejsze, gdyż ranga, jaką nadajemy tzw. „kobiecym sprawom i działaniom” nie zyskuje w zdominowanej przez oświeceniowe „szkiełko i oko” kulturze wystarczającego zrozumienia ani równej wobec choćby militarnych, wojennych, czy powstańczych czynów oceny. Tymczasem „bez czystych koszul nie odbyłoby się żadne powstanie”, a na tym nie koniec, bo znowu ograniczylibyśmy się do stereotypowego podziału ról.
 
Czy zatem Zakopane jest miastem kobiet? Czy możemy zaryzykować twierdzenie, że bez ich udziału nie byłoby ono najpierw swoistą „zaborową stolicą Polski”, a i niejednokrotnie później tzw. miękkie elementy rzeczywistości społecznej, jak sztuka, kultura i edukacja oraz nauka nie stałyby się tu fundamentalnymi odniesieniami rozwoju Zakopanego. Nie tylko przysłowiowy Salon był tu domeną kobiet, ale budowanie sieci, wspieranie wykluczonych, rozwój więzi społecznych, edukowanie, sztuka i kultura, sport, samopomoc, niwelowanie różnic klasowych – czy nie był to  więc  wyjątkowy projekt realizowany na różne sposoby przez kobiety w Zakopanem od ponad stu lat po dziś dzień? Fundacja "Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości " organizując wystawę  ‘”Zakopane. Miasto kobiet” już 
w zeszłym roku zadała społeczności podhalańskiej takie pytanie, lecz nadal jest to zadanie do odrobienia, obszar do odkrycia. W poczuciu obowiązku w Roku Stulecia Praw Kobiet zarządzonego przez Sejm, pragniemy zaproponować Państwu powrót do tej refleksji i ponownie rozpocząć debatę na ten temat w Zakopanem i w Polsce w miarę rozwoju projektu. 
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt: „Zakopane. Miasto kobiet?” (Nieoczywiste herstorie miast)”. Podczas spotkania odbędzie się – wprowadzający do sugerowanej w tytule tematyki -  wykład dr Małgorzaty Tkacz-Janik oraz dyskusja z udziałem publiczności.

V Kongresowe Spotkanie z Herstorią odbędzie się 27 października 2018 roku w „Domu Doktora”
w Zakopanem przy ul. Witkiewicza 19. Początek spotkania godzina 18.00. Wstęp wolny.