Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kongresowe obchody Stulecia Praw Kobiet

Dodano: 12 marca 2018

Kongresowe obchody Stulecia Praw Kobiet
Kongres świętuje stulecie praw kobiet, budując pamięć o kobietach, które przyczyniły się do naszej wolności. Jesteśmy świadome tego, co jeszcze trzeba zrobić, by równe prawa przekładały się na równe możliwości i równe szanse w zróżnicowanym, demokratycznym społeczeństwie. Stowarzyszenie Kongres Kobiet i regionalne Kongresy przygotowują z okazji Stulecia Praw Kobiet wiele wydarzeń w całej Polsce.

Główne kongresowe obchody Stulecia Praw Kobiet odbędą się w listopadzie w Gdańsku.

Wielkie jubileuszowe koalicje ponad podziałami
Regionalne Pełnomocniczki Kongresu Kobiet współtworzą i inicjują lokalne koalicje na rzecz obchodów Stulecia Praw Kobiet. Zarówno w dużych ośrodkach miejskich, jak i sieciując działania powiatowe, gminne, w obszarach metropolitarnych lub wojewódzkich. Najbardziej spektakularne przykłady współpracy to platforma trójmiejska i projekt lubelski.
Trójmiasto

„Polki nie składają parasolek od wielu, wielu miesięcy. Znamienne, że w roku, w którym obchodzimy Stulecie Praw Wyborczych Kobiet, ponownie przychodzi nam stanąć do walki o wolność, godność i sprawiedliwość społeczną.” – Napisano na stronie Trójmiejskiej Akcji Kobiecej  w łonie której przy współpracy Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście w listopadzie 2017 roku powstała wielka koalicja na rzecz  obchodów Stulecia Praw Wyborczych Kobiet w Trójmieście. Regionalny Kongres Kobiet jest partnerem platformy, w której działa kilkanaście trójmiejskich organizacji, instytucji i aktywistek, w tym m.in. Urząd Miasta Gdańska, regionalna pełnomocniczka Kongresu Kobiet, Instytut Kultury Miejskiej, Europejskie Centrum Solidarności, inkubator przedsiębiorczości z Gdyni, Kongres Ruchów Miejskich, gdańska reprezentantka Sieci Herstorycznej, Centrum Praw Kobiet. „Świętujemy w hołdzie naszym prababkom, które 100 lat temu niezłomną postawą wywalczyły nam czynny i bierny udział w wyborach. Czujemy wobec nich dług wdzięczności, dlatego walczymy dzisiaj dla nas samych, naszych córek i wnuczek o godność kobiet, zwalczanie przemocy, o rzetelną, równościową edukację, o prawo do aborcji, równe płace, równość małżeństw.” – Napisały trójmiejskie działaczki.

Lublin
W Lublinie obchody Stulecia praw kobiet obejmie program zainicjowany m.in. przez pełnomocniczki Kongresu pod hasłem: „100-lecie GŁOSU POLEK. LUBELSZCZYZNA 2018”. Inicjatywę tworzą: Lubelska Koalicja na Rzecz Kobiet, INNA Fundacja - IFKA, Fundacja HerStory, .Nowoczesna, Partia Razem, Kongres  Kobiet, Stowarzyszenie Klub XXI wieku, Stowarzyszenie Dobrych Praktyk Społecznych "Zmiana", Wydziału Politologii UMCS. Współpraca: Homo Faber, Lubelski OSK, patronat medialny objął Tygodnik Polityka. Organizatorzy wychodzą z założenie, że kobiety mają zasługi i osiągnięcia w każdej dziedzinie, są równoprawnymi uczestniczkami życia społecznego, publicznego i politycznego, o czym chcą mówić przy pomocy wykładów, debat, spotkań, wystaw i rekonstrukcji przez cały rok.X Jubileuszowy Kongres w Łodzi i kilkadziesiąt kongresów regionalnych w Polsce i za granicą
X ogólnopolski Kongres Kobiet – jubileuszowy – będzie szczególnie uroczysty i różnorodny. Odbędzie się w Łodzi w dniach 16-17 czerwca pod hasłem: Wszystkich praw. Całego życia!

Kongresy Kobiet, regionalne, odbędą się ponadto w: Koszalinie, Słupsku, Koninie, Darłowie, Poznaniu, Kołobrzegu, Sosnowcu, w Tomaszowie Mazowieckim, Pile, Jastrzębiu Zdroju, Szczecinie, Krakowie i Kielcach oraz po raz pierwszy w maju – I Regionalny Kujawsko-Pomorski Kongres Kobiet w Toruniu pod hasłem Kobiety Aktywne i I Regionalny Kujawsko-Pomorski Kongres Kobiet w Bydgoszczy. A w październiku kolejne Kongresy zagoszczą w Wiedniu i Brukseli.

Regionalne Kongresy podejmą temat 100-lecia, pokazując, a niejednokrotnie wydobywając z niepamięci dawne lokalne bohaterki.  V Śląsko-Załębiowski Kongres Kobiet Województwa Śląskiego pod hasłem: Niepodległe! Byłyśmy! Jesteśmy! Będziemy! przypomni postaci Heleny Modrzejewskiej, Janiny Omańkowskiej i Poli Negri. Z kolei VII Kongres Kobiet z obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego  pod hasłem Rola kobiety, matki, liderki, bohaterki i orędowniczki walki o niepodległość, tradycje i rozwój na obszarach wiejskich w XXI wieku odwoła się do żywej pamięci kobiet różnych pokoleń.  A IV Kongres Kobiet w Tomaszowie przypomni Sto Tomaszowianek na Stulecie!

N 28., debaty i zajęcia w szkołach
Program ciekawych debat zaprezentuje Słupsk, gdzie przygotowany został cykl comiesięcznych prezentacji w szkołach. 45-minutowe zajęcia będą prowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych. Wykłady przeprowadzą działaczki Rady Kobiet, w tym regionalna pełnomocniczka Kongresu Kobiet. Zajęcia pokażą, jak odmienił się los kobiet po przyznaniu im praw wyborczych, o pierwszych kobietach w parlamencie, o kobietach podczas II wojny światowej, a także w okresie PRL i pierwszej „Solidarności”. Lekcje skończą się w listopadzie, przed rocznicą przyznania kobietom praw wyborczych. Są częścią miejskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w Słupsku pod patronatem Prezydenta Roberta Biedronia.

We Wrocławiu zaplanowano cykl N 28., czyli 12. miesięcznic w 28. dniu każdego miesiąca (w nawiązaniu do 28 listopada 1918 roku, gdy Polki uzyskały prawa wyborcze). Pierwsza odbyła się 28 stycznia nt. przemocy i światowego buntu kobiet (OBR, Me Too, MSK i OSK). Planowane tematy pozostałych Miesięcznic to m.in.: Polka na rynku pracy, Polka – opiekunka, seniorka, Polka zakochana (różne związki), Polka – obywatelka czy Polki i ich wzajemne relacje. Odbędzie się także cykl pokazów filmów w 4-5 mniejszych miejscowościach Dolnego Śląska, połączonych z dyskusją.

Pod hasłem N.28. co miesiąc także biuro Stowarzyszenia Kongres Kobiet rozpisuje mini konkurs herstoryczny, w którym nagrody ufundowała firma Bosch. Pytania dotyczą dziejów kobiet w Polsce na przestrzeni ostatniego stulecia.

Spacery herstoryczne, rekonstrukcje
Spacery herstoryczne współorganizują regionalne pełnomocniczki w Lublinie, w Katowicach, Gliwicach, Białymstoku, Tychach, Kielcach, Szczecinie, Chorzowie oraz Pile.
W Kielcach zaplanowano również herstoryczny piknik miejski.

W ramach rekonstrukcji planowany jest wyjazd w strojach z epoki na Woodstock do Kostrzyna nad Odrą oraz przejazd pociągiem z Katowic do Sosnowca podczas V Kongresu na Górnym Śląsku.
Planowana jest też wieczornica-rekonstrukcja sylwetek ośmiu  pierwszych posłanek Sejmu Ustawodawczego w listopadzie w Warszawie.

 

Manify, mównice feministyczne i spotkania kobiece

Dzięki działaniom pełnomocniczki w Rzeszowie w tym roku odbyła się w tym mieście pierwsza Manifa z herstorycznymi akcentami. Wieczornice i mównice feministyczne wejdą na stałe do repertuaru wydarzeń jubileuszu Stulecia w Łodzi i w Warszawie.

Mównice Feministyczne to cykle spotkań poświęcone problemom współczesnych kobiet. Mają one charakter otwartej dyskusji. Niezwykle ważny jest wymiar edukacyjny przedsięwzięcia, ponieważ istotną częścią tych wydarzeń są wystąpienia prelegentek (ok. 15 minut na jedno wystąpienie), które na co dzień zajmują się działaniem na rzecz szeroko rozumianych praw kobiet. Po części, w której głos zabierają zaproszone gościnie, odbywa się Hyde Park, gdzie mogą podzielić się przemyśleniami uczestniczki Mównic. Często dzielą się doświadczeniami, pomysłami, rozwiązaniami problemów, a także życiowymi historiami. Sukcesem Mównic Feministycznych jest łączenie różnych pokoleń i pokazywanie wielości stanowisk środowisk kobiecych – akademickiego, aktywistycznego, teoretycznego, praktycznego, politycznego itd.


Berlińskie wieczory po polsku organizowane przez  Berliński Kongres Kobiet to cykl spotkań z serii #100leciePrawWyborczychKobiet #ChcemyCałegoŻycia, gdzie Polki na emigracji porozmawiają o roli kobiety w polskim społeczeństwie, stereotypach, feminizmie. Planowane są rozmowy o rolach  kobiet, dziewcząt, żon, matek, córek.
 

Rajdy automobilowe i  stylowy rejs retro
We wrześniu planowany jest Automobilowy Rajd Stulecia z Warszawy do Pułtuska szlakiem pierwszego Rajdu Pań w Polsce, który odbył się 17 czerwca 1926 roku. Startowało w nim 7 kobiet. Trasa prowadziła z Warszawy do Pułtuska przez Zambrów i z powrotem do Warszawy; łącznie 305 kilometrów w jeden dzień. W tym roku, III Zlot Miłośniczek Zabytkowych Mercedesów w Polsce She’s Mercedes odbędzie się na początku września.

Nawigracje Herstoryczne – na przełomie sierpnia i września odbędzie się rejs na trasie: Szczecin – Świnoujście – Kamień Pomorski – Sierosław; Festyn Sołtysek – Międzyzdroje – Szczecin. W każdym z tych miejsc odbędzie się Korowód HERstoryczny, wystawy i debaty.

Film herstoryczny
Kongres Kobiet stał się partnerem powstającego filmu pt: „Siłaczki” w reżyserii Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego. Uczestniczki IX Kongresu Kobiet w Poznaniu wzięły licznie udział w kręceniu tego fabularyzowanego dokumentu, odgrywając role prababek, których wysiłek, upór i konsekwencja doprowadziły do podpisania przez Józefa Piłsudskiego dekretu o prawach wyborczych kobiet 28 listopada 1918 roku. Premiera filmu planowana jest na listopad, także podczas kongresowych obchodów Stulecia w Gdańsku.


Książka o herstorii
„Chcemy całego życia. Stulecie Praw Kobiet” – broszura Kongresu Kobiet dedykowana pełnomocniczkom regionalnym, autorstwa Magdaleny Środy i Małgorzaty Tkacz-Janik wydana przez ODHIR, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie ma mieć charakter edukacyjny i popularyzatorski. Broszura ma służyć upowszechnieniu pojęcia herstoria, zebraniu w jednym tekście sylwetek znaczących bohaterek sprzed stu lat, przedstawienie herstorii dochodzenia do praw wyborczych w Polsce. Celem jest stworzenie mini-kompendium wiedzy, które będzie punktem wyjścia do dalszej samoedukacji herstorycznej

Konferencje i wystawy
W Wałbrzychu z inicjatywy regionalnej pełnomocniczki Kongresu odbyła się w lutym konferencja pt: „Bohaterki drugiego planu. Walka Polek na przełomie XIX i XX w.”
W kwietniu w Szczecinie Kongres regionalny podejmie współpracę wokół konferencji naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt: „Kobiety w wyborach. Wybory kobiet”.
 Przy okazji IV Tomaszowskiego Kongresu Kobiet odbędzie się debata na temat "Nieznane losy nieznanych kobiet, które tworzyły historię Tomaszowa”. Wystawa prezentowana będzie w pomieszczeniach pracowni artystycznej „Sploty”, a następnie przekazana Miejskiej Bibliotece Publicznej.
W maju w Elblągu pt: 100 lecie praw kobiet – historia” odbędzie się wspólna konferencja z  Uniwersytetem III Wieku.

Logo Stulecia i matronaty
W drodze konkursu, w którym wzięło udział kilkunastu autorów i autorek wyłoniono znak graficzny, który uznałyśmy za symbol świętowania i budowania pamięci herstorycznej pod matronatem Kongresu Kobiet na czas obchodów Stulecia Praw Kobiet (2018-2022).

Matronatem Kongresu została objęta m.in. „Polka niepodległa” Fundacji Przestrzenie Dialogu, czyli cykl debat organizowany z okazji stulecia niepodległości Polski oraz stulecia uzyskania praw wyborczych przez Polki. Do prelekcji zaproszono wybitne kobiety związane z różnorodnymi dziedzinami nauki, kultury, polityki itd. Cyklowi debat towarzyszyć będzie także publikacja z zaprezentowanymi wykładami.

Stowarzyszenie Kongres Kobiet udziela matronatu produkcji „Boski Porządek” w reżyserii Petry Biondiny Volpe. Film opowiada o walce Szwajcarek o prawa wyborcze kobiet (nadano im je dopiero w 1971 r.).

 

Wydarzenia opisała

Małgorzata Tkacz-Janik

 

#ChcemyCałegoŻycia #100lecieprawkobiet

 

Pełne KALENDARIUM