Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kongres Kobiet wobec polityki PiS

Dodano: 17 grudnia 2015

Członkinie i członkowie Kongresu Kobiet z wielkim niepokojem obserwują działania partii rządzącej wskazujące na wolę zmian ustrojowych. Wprawdzie rządząca partia wygrała wybory, ale nikt jej nie dał mandatu do podważania Konstytucji, negowania trójpodziału władzy, ograniczania swobód obywatelskich i destabilizowania państwa prawa. Kongres Kobiet przyłącza się więc do obywatelskich protestów mających na celu obronę demokracji (najbliższa manifestacja KOD, na której będziemy aktywnie obecne – 19 grudnia, sobota, godz. 12 w Warszawie pod Sejmem).

Jednocześnie Kongres Kobiet powołuje grupy eksperckie, których celem będzie analiza reform i projektów rządowych pod kątem ich zgodności z konstytucyjną zasadą równości płci. Obawiamy się bowiem, że efektem planowanych reform, związanych zarówno z polityką socjalną, jak i demograficzną, będzie ograniczenie praw kobiet i degradacja ich społecznej roli oraz egzystencjalnych możliwości. Rządząca partia, przywołując stereotyp tradycyjnej roli kobiet, dąży wyraźnie do ograniczenia autonomii, pozycji i wolności kobiet, na co nie ma naszej zgody.

Celem Kongresu Kobiet – od samego początku – była i jest obrona oraz wzmacnianie praw kobiet, tak, by kobiety były traktowane jak wszyscy inni członkowie społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa. Nie zachęcamy kobiet do porzucenia ich tradycyjnych ról. Chcemy jedynie, by role te były  przedmiotem wyboru a nie ideologicznego czy politycznego przymusu. Rządząca partia dąży tymczasem do narzucenia kobietom ról osób podporządkowanych i zależnych od Natury, względnie, od łaskawości władzy. Rząd „wygasza” finansowanie in vitro, zapowiada ograniczenie praw kobiet do decydowania o własnym macierzyństwie, zamyka programy żłobkowe, a zapowiadane 500 zł na dziecko, przy bliższej analizie wydaje się bardziej wiązać z ograniczeniem innych zasiłków niż być motywacyjnym dodatkiem prokreacyjno-wychowawczym.

Chcemy wszystkie projekty PiS poddać analizie z punktu widzenia praw człowieka, a przede wszystkim praw kobiet. Nasze wyniki będziemy publikowały i omawiały na konferencjach prasowych. Będziemy patrzyły władzy na ręce, będziemy analizowały decyzje rządu i projekty sejmowe, będziemy wspierały, gdy rząd będzie promował prawa kobiet i protestowały tam, gdzie rząd będzie je łamał.

Nasze hasło „Czas na kobiety!” ma dziś nieco inne znaczenie niż dawniej. Nawet w mrocznych czasach musimy mieć głos! Nikt go nam nie odbierze! Nic o nas, bez nas! Nie po to walczyłyśmy o prawa, by je dziś oddać za enigmatyczną obietnicę 500 zł na dziecko.

Stowarzyszenie Kongres Kobiet