Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kongres Kobiet pomaga Piszkowicom

Dodano: 10 maja 2014

 

Gazeta Wyborcza (09.05.2014) pisała o zbiórce pieniędzy na życie dla dzieci z Piszkowic, która odbyła się na VI Kongresie Kobiet 9-10 maja) w Warszawie.

 

Kongres Kobiet pomaga Piszkowicom

Agnieszka Kublik

09.05.2014 

Kongres Kobiet, który obraduje w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dziś i jutro, będzie zbierał pieniądze dla dzieci głęboko upośledzonych, które mieszkają w Piszkowicach, w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym. ZLO prowadzi Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej. Siostra Łucja rządzi tu od trzydziestu dwóch lat.

 

O tragicznej sytuacji Piszkowic - z powodu luki prawnej, chore dzieci nie dostają pieniędzy na życie, tylko na część wydatków medycznych - pisaliśmy w Magazynie Świątecznym w tekście "Małe cuda siostry Łucji". Państwo finansuje opiekę nad dziećmi zdrowymi, które żyją w rodzinach zastępczych i domach dziecka, ale nie finansuje opieki nad dziećmi chorymi, które żyją w zakładach leczniczo-opiekuńczych, bo ustawa nie traktuje tych domów jako "pieczy zastępczej", choć faktycznie nimi są.

Siostra Łucja daje sobie radę od pierwszego do pierwszego dzięki życzliwości sąsiadów oraz swoich ogromnych umiejętnościach żebrania.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz na początku kwietnia obiecał siostrze Łucji, że na pierwszym majowym posiedzeniu Sejmu pojawi się projekt nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej. Ustawa ma zostać poprawiona tak, by ZLO mogły sprawować pieczę zastępczą nad dziećmi (w całej Polsce chodzi o ok. 300 dzieci). Dzięki tej zmianie każde dziecko dostawałoby na utrzymanie 1688 zł (dwie najniższe emerytury) od przyszłego roku.

Tak się jednak nie stało. Opiekująca się tą nowelizacją posłanka Magdalena Kochan (PO), wiceszefowa sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, zapewnia "Wyborczą", że projekt jest gotowy. Nie chce go jednak pokazać, twierdzi, że to na razie nieoficjalny dokument. Nie wiadomo więc, czy ta nowelizacja faktycznie naprawi sytuację dzieci chorych, które mieszkają w Piszkowicach i wszystkich innych ZLO.

Bo dla 48 dzieci głęboko upośledzonych Piszkowice to ich dom. Jedyny. Piszkowice przyjmują dzieci niepełnosprawne z całej Polski. Na co dzień maluchy wymagają fachowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej. Dla nich to kwestia życia i śmierci.

Siostry od lat walczą z luką. Pisały do marszałka województwa dolnośląskiego, ministra zdrowia i opieki społecznej, starostwa powiatu kłodzkiego, rzecznika praw dzieci, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, rzecznika praw obywatelskich. Wszystko na nic.

W piątek i sobotę podczas Kongresu Kobiet trwa zbiórka pieniędzy na życie dla dzieci z Piszkowic. 

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,15930458,Kongres_Kobiet_pomaga_Piszkowicom.html#ixzz31JqORsVx