Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kongres Kobiet obszarów wiejskich

Dodano: 21 września 2015

 

PATRONAT HONOROWY MINISTER ROLNCICTWA  ROZWOJU WSI – Marek Sawicki

PATRONAT HONOROWY WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO –Jarosław Rzepa

Program  spotkania 

REGIONALNEGO KONGRESU KOBIET

pn. "KOBIETY ZMIENIAJĄ POLSKĄ WIEŚ”

Gryfino 10 październik 2015 r

Miejsce: GRYFINO , ZS – AULA , Ul Iwaszkiewicza 70

GODZINA

ELEMENT PROGRAMU

8.00 – 9.30

 

Przyjazd i rejestracja uczestników, przydział miejsca wystawienniczego na prezentacje podmiotu ekonomii społecznej

 

9.30-10.30

 

OTWARCIE VI Kongresu Kobiet – Przedstawicielka Rady Programowej Kongresu Kobiet,

Teatr BOMBA BOMBA z Gryfina

WYSTĄPIENIE Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława  Rzepy,

 WYSTĄPIENIE Burmistrza Gryfina Mieczysława Sawaryna,

 WYSTĄPIENIE Anny Nowak –dyrektorki Wydziału Współpracy Społecznej

 Zespół Biesiada z Warnic , Złota Jesień z Dolic

 

10.30-11.00

  FILM VI KONGRES KOBIET

 

11.00– 11.45

  

 EDUKACJA NIEFORMALNA NA OBSZARACH WIEJSKICH -Moderacja: Beata Kurowska -udział: Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława  Rzepy ,Paweł Nikitiński / wiceburmistrz Gminy Gryfino /, Grażyna Hancz/ pedagog Centrum Rozwoju/, Katarzyna Klonowska /pädagogische Mitarbeiterin,/,Grzegorz Jastrowicz /naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych/,Ilona Szkularek -kierowniczka biura LGD Partnerstwo w Rozwoju

 

11.45-12.00

  Przerwa kawowa /    ZUMBA –podstawowe kroki cz.I

12.00 – 12.45  

InNOWatorki – Moderacja - MONIKA Pakuła/właścicielka firmy/,przedstawicielka KK udział Dorota Ekiert/zastępczyni dyrektora ARMiR/ Beata Maciejewska –doradczyni ds. działań związanych z zielonymi miejscami pracy Prezydenta Słupska  Elżbieta Kasprzyk-przewodnicząca Rady Gminnej w Gryfinie, Joanna Buerger/Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk/ Agnieszka Brodowska /dyrektorka LGD Powiatu Świdwińskiego/,  Bogna Czałczyńska  - pełnomocniczka  KK

 

 

12.45-13.15

 

Przerwa kawowa / ZUMBA –podstawowe kroki cz.II

13.15-14.00

  • Podmioty ekonomii społecznej na obszarach wiejskich- moderator  Katarzyna Kosno/ Skansen Jeziorak/-przedstawicielka KK, Anna Nowak /dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej/,Krzysztof Musiatowicz /właściciel firmy 4c/ , Barbara Lefik-Żarczyńska /kierowniczka Referatu Spraw Społecznych /Lucyna Wilgocka-/Spółdzielnia Socjalna Pod kasztanami/ Małgorzata Krysiak – kierowniczka biura LGD WIR, Ireneusz Kostka przedstawiciel  Zachodniopomorskiej Sieci LEDERA

 

14.00-15.00

 Profilaktyka  zdrowotna  moderacja Anna Skierkowska- dyrektorka Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, udział; przedstawiciki z SPWZOZ,, Bartosz Arłukowicz –Poseł RP. Przedstawicielka  Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, 

15.00- 15.30

 

WRĘCZENIE STATUETEK I PODZIEKOWAŃ DLA KOBIET AKTYWIZUJACYCH ŚRODOWSIKA WIEJSKIE –DYR. ARiMR i Burmistrz Gryfina –Mieczysław  Sawaryn

 

 

15.30-18.00

Poczęstunek .

TRADYCJA I KULTURA-PREZENTACJA REGIONALNA ZESPOŁOW Z OBSZARÓW WIEJSKICH Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WSPÓLNA BIESIADA

 

                          

                                      

                SERDECZNIE ZAPRASZAMY