Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kongres Kobiet na Manifestacji KOD

Dodano: 21 grudnia 2015

Jak pisałyśmy w naszym Stanowisku, z niepokojem obserwujemy działania partii rządzącej, które zdają się zmierzać w kierunku przeprowadzenia zmian ustrojowych. Niepokoi nas podważanie Konstytucji, negowanie trójpodziału władzy i destabilizowania państwa prawa. Deklarowałyśmy, że przyłączymy się do protestów obywatelskich w obronie demokracji i tak zrobiłyśmy.

Członkinie Stowarzyszenia Kongres Kobiet i osoby należące do licznego, ogólnopolskiego ruchu społecznego Kongres Kobiet uczestniczyły w demonstracjach KOD 19 grudnia w Warszawie, a także w innych miastach Polski. Byłyśmy w Kielcach, Katowicach, Koszalinie, Szczecinie, Lublinie, Krakowie… Byłyśmy widoczne!

Kolejnym krokiem, do którego się zobowiązałyśmy, jest powołanie  grup eksperckich, które właśnie się tworzą. Powstają, by zająć się analizą reform i projektów rządowych pod kątem ich zgodności z konstytucyjną zasadą równości płci. Obawa przed ograniczeniem praw kobiet i degradacją ich społecznej roli oraz egzystencjalnych możliwości każe nam działać. Zdecydowanie nie godzimy się na ograniczenia autonomii, pozycji i wolności kobiet!