Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kobiety 50+ na rynku pracy i uprawnienia związane z rodzicielstwem – przejawy dyskryminacji - Konferencja

Dodano: 21 kwietnia 2016

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne wydarzenie - podsumowujemy dwa kolejne raporty z naszego projektu! Zapraszamy na spotkanie i dyskusję nt. raportów naszych ekspertek z Centrum Analiz i Ekspertyz (koordynacja prof. Monika Płatek).


TEMAT SPOTKANIA: „Kobiety 50+ na rynku pracy i uprawnienia związane z rodzicielstwem – przejawy dyskryminacji.” 

MIEJSCE: WARSZTAT, Plac Konstytucji 4

CZAS: 28 kwietnia (czwartek), godz. 18:00

 


RAPORT „Kobiety 50+ na rynku pracy. Przejawy dyskryminacji ze względu na płeć.”, autorstwa Mec. Zuzanna Rosner i dr hab. prof. UW Moniki Płatek. 
Z badań GUS wynika, że w 2013 r. pomiędzy 50 a 54 rokiem życia aktywnych zawodowo było ok. 70% kobiet oraz 80% mężczyzn. Różnica ta znacząco pogłębia się wraz z wiekiem - tylko 31% kobiet w wieku 55-64 pracowało zawodowo a mężczyzn 51,3%. Dla porównania, odsetek aktywnych zawodowo kobiet w wieku 55-64 w Unii Europejskiej w 2014 r. wynosił 45,2% (58,9% wśród mężczyzn).
Raport wskazuje na przejawy dyskryminacji ze względu na płeć w przepisach prawa pracy na przykładzie sytuacji prawnej i praktyki wobec kobiet 50+ na rynku pracy. CAŁY RAPORT

RAPORT Uprawnienia związane z rodzicielstwem. Przejawy dyskryminacji ze względu na płeć.” autorstwa dr Małgorzaty Dziewanowskiej i dr hab. prof. UW Moniki Płatek.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wprowadzono zmiany prawne, które miały zachęcić i ułatwić rodzicielstwo kobiet i mężczyzn, a także zniwelować różnice na tym polu w zakresie obowiązków tradycyjnie przypisanych do konkretnej płci. W praktyce jednak kształtowały one przede wszystkim sytuację prawną kobiet, zarówno tych aktywnych na rynku pracy, jak i tych, które, w wyniku kulturowych i tradycyjnych wzorców postrzegania rodzicielstwa, pracowały na pełnym opiekuńczym etacie poza rynkiem pracy.
Raport prezentuje współczesne działania ustawodawcy w sferze realizacji polityki prorodzinnej z punktu widzenia przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn. Zwraca uwagę na obszary, w których w tym zakresie dochodzi do dyskryminacji kobiet ze względu na płeć. Opisuje przy tym zarówno to, co w naszej ocenie stanowi znaczące osiągnięcia, jak i porażki, czy obszary wymagające ulepszenia. CAŁY RAPORTW SPOTKANIU UDZIAŁ WEZMĄ: 
Dr hab. prof. Monika Płatek - Kierowniczka Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Współzałożycielka i członkini Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, członkini Rady Programowej Stowarzyszenia Kongresu Kobiet. W Gabinecie Cieni KK – Ministra Sprawiedliwości.

Dr Małgorzata Dziewanowska - doktora nauk prawnych, adiunkta w Zakładzie Kryminologii Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Współpracuje z sektorem pozarządowym przy projektach dot. praw człowieka (praw kobiet), przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zdrowia i praw osób małoletnich. Autorka publikacji z zakresu kryminologii, prawnej ochrony zdrowia kobiet i osób małoletnich oraz wykorzystywania seksualnego dzieci.

Mec. Zuzanna Rosner –prawniczka. Zawodowo zajmuje się wyłącznie prawem pracy i niemal wszystkimi aspektami tej dziedziny, w tym zatrudnianiem, restrukturyzacją, równym traktowaniem w zatrudnieniu, mobbingiem, relacjami pomiędzy pracodawcami a stroną społeczną. Od 2012 roku związana z kancelarią Raczkowski Paruch sp.k.


 

Raporty i informacje o projekcie "Silne Razem!"

Partnerem projektu jest islandzka organizacja Centre for Gender Equality.

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.