Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

"Kobieta z energią" w Poznaniu!

Dodano: 26 marca 2018

Kobieta z energią – ruszył projekt Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Fundacji Veolia Polska 


 
23 marca 2018 r. w poznańskim Centrum Kultury Zamek, odbyła się konferencja pod hasłem „Kobieta z Energią”. Jej uczestniczki to kobiety, które angażują się w rozwój swoich społeczności, ale też te zagrożone wykluczeniem – bibliotekarki, nauczycielki, kobiety 50+ i seniorki.


W ramach kilkugodzinnego zjazdu uczestniczyły one w interaktywnej części panelowej „Moc kobiet” oraz w warsztatach. Wspólnie szukały odpowiedzi na pytania: Skąd kobiety biorą moc? Jakie bariery muszą pokonać? Co firmy, organizacje, instytucje robią, aby wspierać kobiety? Co robią kobiety, aby wspierać siebie nawzajem? Dlaczego należy obalać stereotypy i być aktywną – także społecznie – o tym wszystkim dyskutowały uczestniczki panelu, prowadzonego przez Dorotę Warakomską, dziennikarkę, prezeskę Stowarzyszenia Kongres Kobiet. 

 


Wśród panelistek były: Joanna Jaśkowiak – notariuszka, Marta Mazurek – pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania do spraw przeciwdziałania wykluczeniom, Violetta Ratajczak – specjalistka marketingu i sprzedaży, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak – przewodnicząca Rady Osiedla Jeżyce, aktywistka ruchów miejskich, a także Jowita Mytnik-Skała – prezeska Fundacji Veolia Polska. 


Jak uwierzyć, że mamy moc i możemy z niej czerpać? Skąd mają ją panelistki? Kiedy zmieniły myślenie o sobie i swoich możliwościach, czyli kiedy nastąpiło u nich to tzw. kliknięcie – moment, po którym zaczęły myśleć, że mogą, potrafią, mają siłę? – O to podczas panelu pytała Dorota Warakomska. Panelistki mówiły też o swoich najwiekszych wyzwaniach i godzeniu ról w codziennym życiu zawodowo-prywatnym. 
Prezeska Fundacji Veolia Polska zaprosiła wszystkie panie do angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnych, zwłaszcza w związku z konkursem dla aktywnych kobiet z Poznania i okolic, który Fundacja Veolia Polska organizuje we współpracy ze Stowarzyszeniem Kongres Kobiet. – Gorąco zachęcam do zgłaszania swoich inicjatyw w ramach konkursu Kobieta z Energią (LINK). Trzy zwycięskie projekty otrzymają granty w wysokości 5 tys. zł. na ich realizację, ufundowane przez Fundację Veolia Polska. Wnioskować mogą wszystkie Panie, które chcą mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nich, w ich najbliższym otoczeniu, w którym żyją – mówiła Jowita Mytnik-Skała.

 


Podczas warsztatu „Edukacja dla równości, jak przełamywać stereotypy płciowe”, prowadzonego przez Iwonę Chmurę-Rutkowską – pedagożkę, socjolożkę, edukatorkę równościową, uczestniczki miały możliwość zdobycia podstawowej wiedzy na temat źródeł, mechanizmów oraz skutków działania stereotypów i uprzedzeń związanych z płcią, w różnych obszarach życia. Wspólnie szukały sposobów na to, jak skutecznie działać w swoim otoczeniu i środowisku na rzecz równego traktowania oraz równocześnie: dostrzegania, akceptowania i doceniania różnorodności ludzkich osobowości, zachowań, wyglądu, stylów życia i wartości.

 


Uczestniczki warsztatu „Zielona energia, jak ekologia poprawia jakość życia” pod inspirującym przewodnictwem Ewy Sufin-Jacquemart – socjolożki, związanej z Fundacją Strefa Zieleni, poszukiwały odpowiedzi na pytania, dlaczego i w jaki sposób wprowadzać ekologię i troskę o środowisko i przyrodę do codziennego życia, aktywności społecznej i politycznej.
Uczestniczki spotkania – jak same mówiły – wzmocniły się, „doładowały baterie”, wymieniły doświadczenia i doenergetyzowały się.
 
Projekt Kobieta z energią ma patronat honorowy Prezydenta Miasta Poznania. Poznań miastem kobiet z energią!

 

#kobietazenergią

Zgłoś swój projekt TU

Regulamin konkursu dostępny pod tym adresem.
 


Partner projektu

 

Patronat honorowy: