Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

"Kobieta z energią" - wyniki konkursu

Dodano: 11 maja 2018

ZNAMY WYNIKI KONKURSU

"KOBIETA Z ENERGIĄ"!

 

Kobieta z energią – pełną parą ruszył projekt Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Fundacji Veolia Polska!


Komu dostarczymy energii? Kobietom, które potrzebują jej najbardziej. Tym, które angażują się w rozwój swoich społeczności, ale też są zagrożone wykluczeniem – bibliotekarkom, nauczycielkom, kobietom 50+ i seniorkom. Nasz cel – integracja środowisk przez wymianę opinii i doświadczeń, ale też podniesienie ekologicznej świadomości uczestniczek projektu.

 

Konkurs na mini granty był jednym z etapów projektu. Do wygrania było dofinansowanie na działania lokalne w wysokości do 5 tys. zł brutto.

 

Trzy najwyżej ocenione wnioski zostały złożone przez:

Małgorzatę Prosińską-Bryłę - projekt Energia solidarności. Dziewczynki - kobietom, Kobiety - dziewczynkom;

Katarzynę Mikielewicz - projekt Rowerowy Poznań;

Hannę Czekanowicz - projekt Ekoludy w Głuszynie.

 

GRATULUJEMY!

 

W związku z kierowanymi do nas zapytaniami, umieszczamy listę rankingową z punktacją z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku. Pełna lista rankingowa dostępna jest pod tym ADRESEM.


Kto mógł otrzymać dofinansowanie:
- lokalne organizacje pozarządowe działające na terenie Poznania;
- kobiety - osoby fizyczne, aktywne na rzecz lokalnych społeczności w Poznaniu (wymagana 1 rekomendacja wystawiona przez Pełnomocniczkę Stowarzyszenia Kongres Kobiet lub organizację pozarządową, której cele są zbieżne z celami projektu, potwierdzająca aktywność i zaangażowanie społeczne);
- obywatelska grupa nieformalna – grupa nieformalna składająca się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób fizycznych, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego.

Czego miały dotyczyć projekty:
- aktywizacji społecznej, zawodowej, kulturalnej kobiet, zwłaszcza: kobiet 50+, matek, kobiet z niepełnosprawnościami;
- podnoszenia świadomości społecznej, kulturalnej, ekologicznej wyżej wymienionych grup;
- działań na rzecz społeczności lokalnych.

Zwyciężczynie będą zobowiązane do sprawozdania się z wykorzystania dotacji do 31 grudnia 2018 r.

Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Poznania.

 

Regulamin konkursu dostępny jest pod tym adresem.
 


 

Partner projektu

 

Patronat honorowy: