Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

"Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy" - nowy RPO

Dodano: 1 lutego 2016

W Polsce "tematyka tzw. „work-life balance” pojawia się głównie w kontekście wspierania dzietności Polek i Polaków, w debacie na poziomie Unii Europejskiej zwraca się natomiast uwagę na kwestię równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy i podejmowanie aktywności zawodowej w równym stopniu przez przedstawicieli obu płci." – Warto zapoznać się z nowo wydanym Raportem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Adama Bodnara, pt. "Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy" (Analiza i zalecenia)

Z wprowadzenia:

"We wszystkich krajach europejskich problem zachowania równowagi miedzy życiem zawodowym a sferą rodzinną w szczególności dotyka kobiety. W rodzinie to one znacznie czesciej wypełniaja role opiekuńcze w stosunku do dzieci i osób starszych, będąc obarczonymi pracą o charakterze nieodpłatnym równolegle z pracą zawodową. Niski poziom zatrudnienia kobiet przekłada się z kolei na zwiększone ryzyko ubóstwa, a takze niewykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabywanych w toku edukacji i rozwoju zawodowego przez kobiety. W świetle tego stanu rzeczy niezbedne jest więc urzeczywistnienie równego podziału obowiązków rodzinnych i domowych pomiędzy kobietami i mężczyznami, gdyż ma to znaczacy wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy i niwelowanie dyskryminacji ze względu na płeć w tym obszarze. Co jednak również istotne – umożliwi to mężczyznom  pełniejsze zaangażowanie w życie domowo-rodzinne."

Cały Raport tu:

www.rpo.gov.pl/sites/default/files/BIULETYN_RZECZNIKA_PRAW_OBYWATELSKICH_2015_nr_7.pdf