Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Dziękujemy Prezydentowi Poznania za realizację polityki równości

Dodano: 18 listopada 2016

Dziękujemy Prezydentowi Poznania za realizację polityki równości

Jacek Jaśkowiak podpisał Kartę Różnorodności. „Czasem to, co najzwyklejsze, bywa najtrudniejsze.” – Napisałyśmy w Dyplomie dla Pana Prezydenta.

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak odwiedził 17 listopada PGE Narodowy, na którym odbywały się Targi CSR – największe wydarzenie z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Był gościem specjalnym – przyjechał, by podpisać Kartę Różnorodności. Dokument, który jest pisemnym zobowiązaniem złożonym w imieniu organizacji, firmy lub instytucji do przestrzegania zasad równego traktowania ze względu m.in. na płeć, wiek, stopień sprawności, pochodzenie etniczne czy narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, orientację psychoseksualną, status rodzinny czy formę zatrudnienia.

Podpisując Kartę Różnorodności, Prezydent Poznania w imieniu zarządzanej przez siebie organizacji, czyli Urzędu Miasta Poznania zadeklarował podejmowanie działań na rzecz promowania różnorodności oraz wprowadzania polityki równego traktowania wewnątrz organizacji. To oznacza m.in. powołanie stałego zespołu, który będzie odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań w celu przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy, za wprowadzanie systemowych działań edukacyjnych w celu podnoszenia świadomości wśród zespołu oraz kadry zarządzającej, a także za monitoring i sporządzanie corocznego raportu na temat podejmowanych działań oraz ich skuteczności.

  • Podpisanie Karty różnorodności jest zgodne z polityką Poznania jako miasta wolnego od dyskryminacji oraz otwartego na różnorodność. Pierwsze miejsce w tegorocznym Rankingu Otwartych Miast to dowód, że Poznań się rozwija właśnie w tym kierunku, inwestuje w kapitał ludzki i społeczny. Systemowo myślimy o polityce senioralnej, jesteśmy w sieci WHO Miast Przyjaznych Starzeniu, podwyższamy standardy dostępności miasta dla osób z niepełnosprawnościami, wdrażamy działania integracyjne dla cudzoziemców. W samym urzędzie potrzebujemy skoordynowania działań na rzecz równego traktowania i wspierania różnorodności, określenia potrzeb w tym zakresie, wprowadzenia systemowych działań i wreszcie monitoringu ich efektywności. To jest ważne z jednej strony dla kształtowania przyjaznego miejsca pracy i relacji wewnątrz organizacji, a z drugiej strony – ma też podnosić świadomość i wrażliwość pracowników i pracownic urzędu w kontaktach z klientami zewnętrznymi, czyli mieszkańcami – powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Urząd Miasta Poznania, jednego z największych miast w Polsce i miasta wojewódzkiego, jest drugim samorządem w Polsce, który podpisuje Kartę Różnorodności. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do promocji działań z zakresu zarządzania różnorodnością w firmach i organizacjach nie tylko w Wielkopolsce.

Na uroczystości obecny był także prezydent Słupska, Robert Biedroń, który jako pierwszy podpisał Kartę Różnorodności. Przed podpisaniem dokumentu głos zabrała członkini naszego zarządu, prof. Małgorzata Fuszara, która mówiła o tym, czym jest idea różnorodności i Karta Różnorodności i czy równość płci jest ideą, którą wspiera Unia Europejska. – To pozostaje poza dyskusją. Unia nie tylko nadal wspiera, ale ma coraz więcej różnych inicjatyw dotyczących równości. I to nie tylko odnoszących się do równości płci – wszystkie Karty i inne przedsięwzięcia dotyczące różnorodności i równości obejmują wszystkie obszary dyskryminacji. Chodzi o to, żeby nikogo nie dyskryminować z tego powodu, że należy do grupy albo mniejszościowej w sensie statystycznym, albo takiej, jak np. kobiety, które mają pozycję, która powoduje, że napotykają bariery i stereotypy – mówiła.

Po podpisaniu Karty Różnorodności Jacek Jaśkowiak spotkał się z członkiniami Zarządu i Rady Programowej Kongresu Kobiet. Wręczyłyśmy panu Prezydentowi Dyplom, dziękując za realizowanie polityki równościowej. „Panu Prezydentowi za wspieranie i promocję równości, różnorodności, tolerancji i otwartości – najważniejszych wartości współczesnych demokracji i nowoczesnego państwa. Czasem to, co najzwyklejsze, bywa najtrudniejsze. Dziękujemy.” – Napisałyśmy w Dyplomie.