Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Dyskusja "Zatrzymać spiralę agresji"

Dodano: 24 czerwca 2016

Klub Poselski Nowoczesnej

wraz ze współorganizatorami zaprasza na debatę

 

Zatrzymać spiralę agresji

Jak powstrzymać mowę pogardy

i niebezpieczeństwo przestępstw z uprzedzeń?

4 lipca 2016 r. (poniedziałek), godz. 11.00 – 13.30

Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8 Warszawa, Sala Kolumnowa

 

Mowa agresji i akty motywowane uprzedzeniami wobec różnych grup społecznych

to w Polsce coraz większy problem. Przybywa słownych i fizycznych ataków na osoby o innej rasie i religii, ale również – osoby niepełnosprawne, starsze, o innej orientacji seksualnej, o innych poglądach politycznych. Drastycznie wzrasta liczba wykroczeń których motywacją są różne uprzedzenia – w tym wobec cudzoziemców. Dyskusja dotyczyć będzie diagnozy sytuacji oraz metod przeciwdziałania przestępstwom z uprzedzeń.

 

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany projekt systemu monitoringu

„Zero tolerancji dla agresji”, a także projekt zmian w kodeksie karnym.

Do udziału zapraszamy obywateli zaniepokojonych rozprzestrzenianiem się mowy agresji i pogardy, ekspertów, liderów i przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych oraz grup narażonych na agresję i przestępstwa z nienawiści.

Spotkanie poprowadzą:  Joanna Scheuring-Wielgus – posłanka Nowoczesnej
i Wiceprzewodnicząca Klubu Poselskiego,  Ewa Lieder – posłanka Nowoczesnej

oraz Paweł Rabiej – członek zarządu krajowego partii.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 1 lipca 2016 r. (poniedziałek)

pod adresem: konsultacje@nowoczesna.org

Prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu mailowym daty i tematu spotkania