Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Deklaracja X ogólnopolskiego Kongresu Kobiet

Dodano: 18 czerwca 2018

Deklaracja X Kongresu Kobiet

Mamy stulecie niepodległości, a nie ma niepodległości bez praw kobiet. 

Minęło sto lat, od kiedy kobiety wywalczyły sobie prawa wyborcze. Sto lat, w których kobiety były wymazywane z historii i pamięci zbiorowej. Domagamy się jej przywrócenia, domagamy się herstorii.

Minęło sto lat, a nam ciągle daleko do pełnej równości. Dziesięć lat temu na pierwszym Kongresie Kobiet została sformułowana lista kilkudziesięciu praw i postulatów niezbędnych do tego, by kobiety miały w Polsce równy mężczyznom status. Od dziesięciu lat walczymy o ich realizację. Dziś mamy regres i to w zakresie naszych praw, jak i pozycji Polski na mapie Europy. Obecna władza niszczy demokrację, jej instytucje, lekceważy Konstytucję. Obecna władza traktuje kobiety przedmiotowo, jako gorszy rodzaj człowieka, jako obywatelki gorszego sortu. Dlatego mówimy dość. Mamy dość dyskryminacji, poniżania, marginalizowania, wymazywania nas z historii, infantylizowania, molestowania. Chcemy wszystkich praw, całego życia w Polsce, która jest demokratyczna i silna praworządnością.

Kongres wzywa kobiety do aktywnego udziału w nadchodzących i kolejnych wyborach. Apelujemy o kandydowanie, głosowanie, kontrolowanie ich przebiegu. Deklarujemy, że nasze postulaty dotyczące równych praw, równych płac, równego traktowania we wszystkich dziedzinach życia publicznego i prywatnego będą trwałym elementem naszych programów wyborczych i warunkiem akceptacji kandydatów/kandydatek.

Jesteśmy dumne z naszych sióstr, które w całej Polsce stawiają opór władzy i protestują zarówno przeciwko degradacji pozycji kobiety, jak i Państwa Polskiego. Kongres Kobiet, walcząc o równe prawa, walczył zawsze o egalitarną demokrację i praworządną Polskę. Walkę tę musimy z całą determinacją kontynuować. Aż do zwycięstwa.

Kongres wspiera wszystkich tych, którzy są spychani na margines, niewidoczni dla władzy, dlatego od dziesięciu lat współuczestniczymy w staraniach osób z niepełnosprawnościami o ich godne życie. X Kongres sformułował 30 postulatów, których realizacja zapewnić ma zbudowanie całościowego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych (zarówno dzieci, jak i dorosłych). Będziemy walczyć o ich realizację. Domagamy się też uznania równego statusu i szacunku dla Ukrainek i Ukraińców i innych cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce. To od kilku lat nowa dyskryminowana grupa niewidoczna dla władzy, pozbawiona praw i godności.

X Kongres Kobiet sformułował kilkadziesiąt innych postulatów dotyczących różnych dziedzin życia publicznego (edukacji, zdrowia reprodukcyjnego, w tym pełnego prawa do aborcji, kultury, ekologii, mediów, przedsiębiorczości, polityki). Stanowić one będą treść programu Kongresu Kobiet w nadchodzących wyborach i latach. Będziemy domagały się ich realizacji. Będziemy realizowały je same. Samorządowa i polityczna władza jest w zasięgu ręki. Dziewczyny, kobiety, dziewuchy, drogie Panie — do roboty.