Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Centrum Zielone "Enty i Rusałki" - VIII Kongres Kobiet

Dodano: 5 maja 2016

W świecie, w którym niezrównoważony i niekontrolowany rozwój cywilizacji przemysłowej stwarza poważne zagrożenia dla środowiska, klimatu i bioróżnorodności oraz coraz wyraźniej wpływa na codzienne życie naszych rodzin i społeczności, kobiety nie mogą nie podejmować tych ważnych tematów. Istnieje konieczność upowszechniania alternatywnych scenariuszy inteligentnego wzrostu przyjaznego Ziemi i społeczeństw ją zamieszkujących. 

W związku z tym Fundacja Strefa Zieleni, przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla zapraszają do Centrum Zielonego VIII Kongresu Kobiet, skupiającego się na kwestiach ekologii, energii i klimatu, żywności, wody, zatrucia środowiska, a także praw zwierząt z kobiecej perspektywy. W tym rok
u Centrum Zielone nosi nazwę "Enty i Rusałki", gdyż będziemy mówić m.in. o Puszczy Białowieskiej (dla której odbył się w lutym Marsz Entów) oraz o wodzie (2016 jest ONZowskim rokiem Wody)

Nie tylko kobiety są mile widziane :-) 

 

PIĄTEK 13 MAJA

Program
14:30 - Wprowadzenie - Ewa Sufin-Jacquemart 
14:35 - Follow-up 2014 i 2015 - Beata Krupianiuk, Fundacja „Karuna” – co dalej z kampanią przeciw bezdomności zwierząt? 

14:40 - Panel I: EKOLOGIA, EKOLOŻKA – DLA WYBRANYCH CZY DLA KAŻDEJ Z NAS?


Minister Środowiska Jan Szyszko poproszony w wywiadzie o ustosunkowanie się do wypowiedzi Katarzyny Jagiełło z Greenpeace, reprezentującej stanowisko ekologów i krytykującej propozycję Lasów Państwowych zwalczania gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej poprzez masową wycinkę świerków, odpowiedział: „Nie znam tej pani. Żeby się podawać za ekologa trzeba mieć chyba jakiś tytuł naukowy”.

Ta wypowiedź ministra Szyszko zainspirowała nas do pochylenia się w Centrum Zielonym nad pojęciem „ekologia”, kto „ma prawo” uważać się za ekologa/ ekolożkę i na jakiej podstawie. 


Panelistki:

- Prof. Magdalena Środa, filozofka – o ekologii z perspektywy filozoficzno-etycznej
Katarzyna Jagiełło, Greenpeace – o aktywizmie ekologicznym, m.in. na przykładzie działań dla Puszczy Białowieskiej 
- Małgorzata Tracz, współprzewodnicząca Partii Zieloni – o ekologii politycznej w praktyce 
- Anna Dziadek, ekonomistka, rolniczka, aktywistka lokalnej społeczności przeciw odkrywce (gminy Gubin i Brody, woj. lubuskie) – o przemianie w lokalną bojowniczkę ekologiczną na rzecz zachowania czystego środowiska
- Dr Barbara Pietrzak, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – z perspektywy pracownicy naukowej z zakresu ekologii ewolucyjnej zwierząt planktonowych
(nagranie video) Reni Jusis, piosenkarka, kreatorka marki Ekomama – o ekologii jako stylu życia (do potwierdzenia)

Prowadzenie: Patrycja Romaniuk, Polska Zielona Sieć/Sustain


16:10 - Panel II: CZY W POLSCE MOŻE NAM ZABRAKNĄĆ WODY W KRANIE?

Rok 2016 jest Międzynarodowym Rokiem Wody. Nie bez powodu. Z punktu widzenia zachowania życia na naszej planecie woda jest kluczowym zasobem naturalnym, ważniejszym niż ropa, gaz czy złoto i diamenty. Nie wszyscy mają tego świadomość, w tym w świecie polityki i samorządów. W dobie gwałtownych zmian klimatu, rosnącej populacji na świecie i nieracjonalnej gospodarki wodnej, woda staje się coraz bardziej zagrożonym dobrem wspólnym, szczególnie w kontekście paradygmatu globalnej gospodarki, opartej na intensywnej eksploatacji surowców czy skali produkcji mięsa i warunków przemysłowego rolnictwa. W wielu krajach Globalnego Południa powiększają się pustynie i coraz częściej występują dramatyczne w skutkach susze. Także w krajach rozwiniętych obserwujemy alarmujący spadek poziomu wód gruntowych i poważne zaburzenia w tradycyjnym cyklu hydrologicznym. A jak wygląda sytuacja w Polsce? Czy grozi nam brak dostępu do życiodajnego zasobu? Jak możemy zapobiec potencjalnej katastrofie? Jak chronić rzeki, jeziora i wody gruntowe? Jak zabezpieczać bagna, mokradła, torfowiska? W jaki sposób możemy zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwach domowych?


Aktualnym i przyszłym radnym i parlamentarzystkom pokażemy, jak można dbać o zasoby wodne na poziomie legislacyjnym oraz na co powinny zwracać uwagę samorządy na szczeblu lokalnym. 

Panelistki:

- Dr Hanna Machińska z WPiA UW i Dyrektor Biura Rady Europy w Polsce – o prawie do wody jako prawie człowieka czwartej generacji i czy Polska go przestrzega 

- mgr inż. Anna Olejnik i dr Anna Zdanowicz, przedstawicielki MPWiK M.St. Warszawa – o zasobach wody w Polsce i ich ochronie 
- Dr Marta Jermaczek-Sitak, przyrodniczka – o torfowiskach i mokradłach, komu są potrzebne?
- Marta Kalinowska, WWF – NGOsy dla poprawy prawa wodnego i konkursie WWF „Rolnicy dla Bałtyku”
- Marta Majka Wiśniewska, Fundacja Greenmind – dla kobiet w samorządach o rewitalizacji rzek, funduszach unijnych i małej retencji


Dodatkowo, pokaz fragmentu prezentacji „Woda, zagrożone dobro wspólne” Satoko Kishimoto z Transnational Institut na temat rosnącego trendu rekomunalizacji usług kanalizacyjnych na świecie.

Prowadzenie: Ewa Sufin-Jacquemart


17:40 - 19:00 Panel III: NASZA SIOSTRA ORANGUTANA CZYLI O OCHRONIE RÓŻNORODNOŚCI ŻYCIA

Zagadnienie ochrony życia w całej jego różnorodności, czyli „różnorodności biologicznej” pozostaje bardzo mało poruszaną kwestią. Jednocześnie istnieje i działa grupa miłośników zwierząt, zarówno domowych, jak i dziko żyjących. Kilka lat temu pod inicjatywą uchwałodawczą o ochronie praw zwierząt podpisało się w ciągu kilku miesięcy 250 tysięcy osób. W dobie bezprecedensowego tempa wymierania gatunków coraz większe emocje i sprzeciw budzi myślistwo reprezentowane przez bardzo liczne i wpływowe lobby. Niedawno minister rolnictwa wydał decyzję o odstrzale 40 tys. dzików, na dodatek w okresie rozrodczym tych zwierząt. Nawet myśliwi, mimo zachęt finansowych, odmawiają takiego „zwierzobójstwa”.
Szerokim echem odbiła się w debacie publicznej sprawa lwa Cecila w Zimbabwe, ofiary polowania dewizowego dla trofeum. Zarazem w Polsce takie polowania dotyczą naszych ściśle chronionych zwierząt, np. żubrów. Dlaczego prawo na nie zezwala? Czy dzieci powinny mieć prawo uczestniczyć w polowaniach ? A czy powinny odwiedzać ogrody zoologiczne? Czym jest obecnie ZOO i jakie pełni funkcje? A tak w ogóle to gdzie żyją dzikie zwierzęta, jaką mają ochronę w Polsce i w Unii Europejskiej? Kto może reprezentować interesy naszych mniejszych i słabszych „braci i sióstr”? 


Aktualnym i przyszłym radnym i parlamentarzystkom pokażemy, jak można zabezpieczyć ochronę bioróżnorodności i praw dzikich zwierząt na poziomie legislacyjnym oraz na co powinny zwracać uwagę samorządy na szczeblu lokalnym. 
Panelistki:

- Wanda Nowicka, Stowarzyszenie „Równość i Nowoczesność” – o lobby myśliwskim w Sejmie ponad podziałami i o udziale dzieci w polowaniach
- Przedstawicielka Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego – o tym, czy ZOO jest atrakcją dla dzieci czy koniecznym elementem ochrony bioróżnorodności (do potwierdzenia)
- Andżelika Gackowska, Kierowniczka Działu Gospodarki Leśnej Lasów Miejskich Warszawy – o dzikich zwierzętach w mieście: skąd się biorą, komu przeszkadzają, jak sobie z nimi radzić
- Joanna Jarosik (lub inna przedstawicielka PROP), Państwowa Rada Ochrony Przyrody – o strefach „Natura 2000” i czy Polska prawidłowo je wykorzystuje do ochrony zwierząt i ptaków oraz o roli Państwowej Rady Ochrony Przyrody (do potwierdzenia)
- Karolina Kuszlewicz, prawniczka – o prawach dzikich zwierząt w Polsce i Europie 


Prowadzenie: Dorota Wiland (Ius Animalia) 

Po ostatnim panelu Kongres Kobiet zaprasza na dużą salę na wspólne „tańce, hulanki, swawole”, dlatego polecamy swobodny strój i wygodne obuwie.

Centrum Zielone 2016 „Enty i Rusałki” organizują Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Fundacja Strefa Zieleni i Fundacja im. Heinricha Bölla