Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji na VII Kongresie Kobiet

Dodano: 7 grudnia 2015

Na początku wystąpienia Henryka Bochniarz – dr nauk ekonomicznych, prezydent Konfederacji Lewiatan – podzieliła się ze zgromadzonymi gorzką refleksją. Wspomniała, że brała ostatnio udział w programie dotyczącym różnorodności, który stworzono po to, by wypracować diagnozę, która pozwoli znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego nie ma różnorodności w polskiej gospodarce. Chodziło także o to, by wypracować propozycje i rozwiązania, w jaki sposób zmienić ten stan rzeczy. Spotkanie odbywało się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, która jako instytucja publiczna winna w tym względzie wyznaczać standardy, tymczasem w jej władzach – zarządzie i radzie nadzorczej – nie zasiada ani jedna kobieta!

Zdaniem Henryki Bochniarz w interesie państwa jest to, by było więcej różnorodności i żeby więcej kobiet funkcjonowało w strukturach zarządczych. Chcąc jednak to zmienić, trzeba wykonać konkretne działania. Henryka Bochniarz zwróciła uwagę, że Kongres Kobiet od lat działa na rzecz jak największej liczby kobiet na listach wyborczych. Efektem takich działań jest m.in. to, że premierem Polski obecnie jest kobieta.

Tak samo powinna wyglądać sytuacja w biznesie. Nas, kobiet, musi być tyle, żeby mówiło się innym językiem, żeby nasze sprawy były tak ważne, jak wszystkie inne. Należy podjąć bardzo ostre działania, by więcej kobiet zasiadało w radach nadzorczych i zarządach firm. Kobiety są nierzadko lepiej wykształcone niż mężczyźni, świetnie radzą sobie w zarządzaniu, a firmy, w których pracują,  są bardziej efektywne i bardziej odporne na kryzysy niż te, które zarządzane są wyłącznie przez mężczyzn.

Co jednak istotne – podkreśliła Henryka Bochniarz – za obecną sytuację, słabą reprezentację kobiet w gremiach decyzyjnych nie możemy winić tylko mężczyzn. Musimy krytycznie oceniać też kobiety – te, które wspięły się na wysokie szczeble kariery i nie wciągnęły za sobą na tę drabinę innych kobiet.

Jak zauważyła Henryka Bochniarz, w tych krajach, w których ustawowo wprowadzono określone, minimalne kwoty, firmy radzą sobie świetnie właśnie dzięki większej reprezentacji kobiet.

Na koniec swojego wystąpienia Henryka Bochniarz gorąco zaapelowała: – Proszę Was, żebyście przestały być grzeczne, żebyście się domagały równych praw i szans! Nie ma żadnego powodu, by robić to ze strachem, musimy krzyczeć, pokazywać argumenty, których mamy wiele. Trzeba opowiadać się za kwotami na listach wyborczych oraz dołączyć do tego kwoty w biznesie. Mądrzy faceci też są za tym, wiedzą, że różnorodność się opłaca.

Po tych budujących słowach panelistki oraz zgromadzone uczestniczki zgodnie uznały, że hasło kongresowych obrad w tym centrum tematycznym powinno brzmieć: równość kobiet i mężczyzn szansą polskiej gospodarki!

Weronika Hołowczyc