Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Apel do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Dodano: 30 września 2016

 

 

 

APEL DO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

my, kobiety zgromadzone w tych dniach na manifestacjach i protestach, kobiety z różnych miast Polski, z różnych środowisk, z różnych pokoleń zwracamy się do Pana jako strażnika Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Jej artykuł 32. uznaje, że wszyscy mają prawo do równego traktowania i nikt nie może być dyskryminowany. Jej artykuł 33. stwierdza, że kobiety i mężczyźni mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym, oraz, że każdy ma równe prawo do zatrudnienia, awansu, jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę, jak również do zabezpieczenia społecznego.

Tymczasem kobiety w Polsce nie czują się równo traktowane. Czują się dyskryminowane; nie mają równych z mężczyznami praw w życiu rodzinnym i politycznym, nie mają równych szans awansu w życiu zawodowym, a ich wynagrodzenie za tę samą pracę, którą wykonują mężczyźni jest znacznie niższe. Dlaczego? Bo są kobietami.

Kobiety nie mają więc w Polsce równych szans i możliwości. Nie mają też równych praw. Jest to drastycznie widoczne zwłaszcza dziś, gdy Sejm Polski chce ubezwłasnowolnić kobiety i sprowadzić je do biernej roli istot rodzących dzieci z gwałtu, kalekie, niechciane, zagrażające życiu i zdrowiu kobiety. Polski rząd wbrew obietnicom odrzucił obywatelski projekt prawa aborcyjnego, którego realizacja zbliżyłaby nas do normalnych, cywilizowanych krajów Europy, gdzie kobiety czują się bezpiecznie, zajął się natomiast barbarzyńskim projektem stworzonym przez grupę fanatyków religijnych. Wprowadzenie w życie nawet tylko pewnych jego elementów spowoduje, że kobiety w Polsce nie tylko nie będą mogły decydować o własnym ciele, o własnym macierzyństwie, o własnej podmiotowości, ale również staną się ofiarami wymuszonego heroizmu. Bo czymże jest przymus urodzenia dziecka z gwałtu lub donoszenia ciąży z ciężko uszkodzonym płodem? To, że w Polsce – zgodnie z projektem barbarzyńskiej ustawy - kobiety nie będą mogły dokonywać badań prenatalnych oraz zabiegów zapłodnienia in vitro, przyniesie nie tylko wiele osobistych tragedii, ale – fatalne skutki demograficzne i zniszczy wizerunek Polski jako normalnego kraju.

Projekt ustawy Stop aborcji jest hańbą dla Polski, to projekt, który przenosi nas w mroczne czasy faszyzmu, stalinizmu, Rumunii czasów Ceausescu.

Panie Prezydencie!

Każdy obywatel w Polsce jest osobą a więc niezależnym i autonomicznym podmiotem własnych działań. Tylko nie obywatelki. Każdy obywatel w Polsce ma prawo do wolności decydowania o kształcie własnego życia. Tylko nie obywatelki. Każdy obywatel ma prawo do nowoczesnej opieki zdrowotnej. Tylko nie obywatelki. Każdy obywatel w Polsce ma prawo do równego traktowania. Tylko nie obywatelki.

Nierówność, dyskryminacja, upokorzenie, cierpienie na jakie będzie skazywać Polki projektowana ustawa nie mają sobie równych w cywilizowanych krajach. To prawdziwe barbarzyństwo, które zostanie potępione przez opinię światową. Nowoczesność, do której Polska pretenduje to nie tylko zbrojenia czy ekonomiczny wzrost, ale również równość w traktowaniu kobiet i mężczyzn – równe prawa, równe szanse, równe możliwości, równa wolność, równe bezpieczeństwo i prawo do szczęścia. Kraj, który traktuje połowę społeczeństwa jak bierne przedmioty, o których życiu ma decydować Sejm, policja, sądy, lekarze, to kraj, w którym i dla którego nie warto żyć. A chcemy tu żyć i chcemy żyć dla tego kraju – wolne, autonomiczne, odpowiedzialne.

Panie Prezydencie!

My kobiety zgromadzone 1 i 3 października w całej Polsce domagamy się od Pana jako strażnika Konstytucji, zwrócenia uwagi na fakt nieprzestrzegania w Polsce artykułów 32. i 33. Konstytucji RP. Domagamy się inicjatyw i działań, które hasło równości uczynią bardziej realnym. Jako kobiety domagamy się prawa do uznania naszej podmiotowości.

 

Kongres Kobiet