Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Apel do Kobiet i Mężczyzn związanych z Kongresem

Dodano: 17 stycznia 2016

Kongresowiczki i Kongresowicze!

Źle się dzieje w Polsce. Nie tylko dlatego, że wygrała partia, która nie ma zrozumienia dla praw kobiet. Każda zwycięska partia ma prawo do reform i zmian, które obiecywała wyborcom. Ale żadna partia nie ma prawa do naruszania standardów demokracji, do działań autokratycznych, do unieważniania umowy społecznej, jaką każda władza powinna zawierać z obywatelami, w których głosy powinna się wsłuchiwać.

Demokracja to nie tylko rządy większości, nie tylko sprawna sejmowa maszynka do głosowania. Demokracja to również ochrona indywidualnych wolności, to troska o debatę i konsensus między różnymi opiniami, troska o równe traktowanie wszystkich – o całą wspólnotę a nie tylko własnych wyborców.

PiS w ekspresowym tempie (odwrotnie proporcjonalnym do rzetelności) przeprowadziło wiele ustaw ograniczających wolność obywateli i upartyjniających zarówno media jak i administrację. Zrobiło to bez należytych społecznych konsultacji, bez radzenia się ekspertów. Nocą lub nad ranem. Ustawy te stanowią raczej manifestację władzy niż „dobrą zmianę”, którą zapowiadało.

Wśród „reform” PiS są takie, które bezpośrednio uderzą w kobiety. Już dziś wiadomo, że z powodu zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków, mamy trzylatków będą musiały zrezygnować z pracy (dla tych dzieci nie będzie miejsc w przedszkolu). Pracę stracą również nauczycielki nauczania podstawowego, które nie będą miały kogo uczyć (w szkołach na trzy lata zniknie jeden rocznik dzieci). Rząd jest przeciwnikiem żłobków i jest za pełną retradycjonalizacją roli kobiet. W tym kierunku będzie szło wiele „reform” i zmian. Powołaniem kobiety ma być wyłącznie tradycyjna praca opiekuńczo-wychowawcza.

Kongres Kobiet przygotowuje merytoryczny raport dotyczący praw kobiet pod rządami PiS. Publikacja będzie składała się z kilku części i obejmie takie dziedziny jak edukacja, polityka socjalna, prawo, media i inne. Jeśli macie jakieś uwagi, spostrzeżenia, fakty – piszcie do nas o tym, co się dzieje i jak funkcjonują wasze organizacje w nowej sytuacji politycznej.

Kongres Kobiet będzie obserwował i opisywał każdą decyzję władzy, która w bezpośredni lub pośredni sposób narusza prawa kobiet i zasady równego traktowania.

Piszcie do nas, otwieramy strony dla waszych tekstów, obserwacji, felietonów. 

                                                                               Magdalena Środa