Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

8 marca - Gabinet Cieni i Rada Programowa

Dodano: 8 marca 2018

X ogólnopolski Kongres Kobiet – mamy hasło, pracujemy nad programem

 

8 marca odbyło się kolejne posiedzenie Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet a także – Rada Programowa Kongresu. Członkinie Gabinetu (a zarazem Rady) przedstawiły sytuację w kraju po dwóch latach rządów tak zwanej „dobrej zmiany”. Na posiedzeniu głos zabrały: Henryka Bochniarz (Wicepremierka, Ministra Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności), Małgorzata Fuszara (Ministra ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji), Bogusława Matuszewska (Ministra ds. energetyki i środowiska), Teresa Kamińska (Wicepremierka, Ministra Rozwoju Regionalnego i Spraw Wewnętrznych), Anna Karaszewska (Ministra Pracy) i Magdalena Środa (Ministra Edukacji, Nauki i Sportu).

Zapoznałyśmy się z sytuacją ekonomiczną kraju, sytuacją na rynkach pracy (efekt 500+), sytuacją energetyczną i ekologiczną, prawną, emerytalną oraz oceną reformy edukacji.

Ze zrozumiałych względów najbardziej podkreślanym elementem politycznej diagnozy była sytuacja i pozycja kobiet. Gabinet Cieni stoi na stanowisku, że sytuacja ta systematycznie się pogarsza, choć niekoniecznie poprzez otwarte działania.    

Jednym bowiem ze sposobów sprawowania władzy jest wykluczenie z debaty publicznej problemów grupy, nad którą władza jest sprawowana. To jest właśnie sposób, w jaki obecna władza stara się sprawować władzę nad kobietami. Skoro nie udało się wprowadzić ograniczeń praw kobiet w sposób otwarty i głośny (bo masowe strajki i demonstracje kobiet to zatrzymały), władza wyklucza kobiety i ich prawa po cichu – tak, aby mało kto to zauważył. Ograniczenie wolności w zakresie  praw reprodukcyjnych i dalsze zagrożenie ich odebraniem, znikniecie standardów okołoporodowych, odmowa finansowania organizacji zapewniających wsparcie ofiarom przemocy, odstąpienie od wdrażania konwencji antyprzemocowej, zrujnowanie krajowego mechanizmu na rzecz równości –  to tylko niektóre przykłady wrogich działań obecnej władzy przeciwko równości kobiet i mężczyzn, a nawet – przeciw równości w ogóle.

Podczas spotkania 8 marca  rozmowy toczyły się wokół hasła X ogólnopolskiego Kongresu Kobiet: Wszystkich praw. Całego życia!

Kobiety w Polsce nie mają poczucia stabilności i godności jako obywatelki i podmioty moralne. Ich (czyli nasze) z trudem wywalczone prawa są odbierane – nie możemy decydować o swoim macierzyństwie, nie jesteśmy ochraniane przed przemocą, jesteśmy wyrzucane z rynków pracy, nasz głos nie ma znaczenia tam, gdzie podejmuje się ważne decyzje (polityka) i kształtuje opinię publiczną (media). 100 lat od czasu uzyskania praw wyborczych, my, kobiety, nie cieszymy się ani równą pozycją, ani równymi możliwościami, ani równymi zarobkami, ani równym szacunkiem. Dlatego domagamy się, ciągle, znów, jak nasze prababki i babki: Wszystkich praw! Całego życia!

Chcemy decydować, być niezależne i czuć się odpowiedzialne. Chcemy nadawać sens i kształt wspólnemu i własnemu życiu. Chcemy wszystkich praw i całego życia!

Polska przestała być krajem demokratycznym, kontestuje się jej pozycję we wspólnocie europejskiej, nie uznaje się wartości jej osiągnięć transformacyjnych, cywilizacyjnych, demokratycznych i emancypacyjnych. Musimy i chcemy to zmienić. Chcemy demokratycznej i samorządnej Polski, chcemy silnej Polski w silnej Europie!

Idą wybory samorządowe: Polska znów staje przed szansą zmiany. A zmiana jest kobietą! Kobiety są największą nadzieją na inne, lepsze, demokratyczne jutro!

Hasło X ogólnopolskiego Kongresu Kobiet: Wszystkich praw! Całego życia jest nawiązaniem do naszej herstorii, do starań i walk naszych prababek o to, by mieć prawa w sferze publicznej i dysponować całym życiem w sferze prywatnej. Ale też nie jest to tylko postulat na przyszłość. Wszystkich praw i całego życia chcemy już dziś. Chodzi o to, by święcić pamięć tych, które walczyły o nasz lepszy los, ale i o to, by los ten stał się naszym udziałem już dziś, teraz!

Podczas konferencji prasowej pani Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podkreśliła wagę naszego kongresowego wydarzenia w Łodzi w roku stulecia praw wyborczych kobiet. #Łódźmiastemkobiet  #KochamŁódź

          

Zdjęcia: Małgorzata Sarah Szymańska i Agata Jankowska

 

 

 

Patronat honorowy:

 

 

 

 

 

Współpraca: