Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

11 października – Międzynarodowy Dzień Dziewczynek

Dodano: 11 października 2017

Dzień ten został ustanowiony w 2011 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, aby uświadomić społeczeństwom, jaka jest sytuacja i wyzwania, przed którymi w XXI wieku stoją dziewczynki i młode dziewczyny na całym świecie.

A wyzwań jest wiele, jak choćby prawo dziewczynek do bezpiecznego dzieciństwa, ich dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji, w tym edukacji seksualnej.

W wielu krajach dziewczynki są nie tylko pozbawione szans na edukację szkolną, nie mają prawa do edukacji seksualnej, ale są zmuszane do małżeństw w bardzo młodym wieku, są ofiarami przemocy, złego traktowania, dyskryminacji i nierówności płci.

W ten dzień Google wspiera każdą dziewczynę na świecie, która walczy o swoją wolność: https://www.youtube.com/watch?v=3BMgV8jj9IU&feature=youtu.be

 

Bo wszystkie dziewczynki zasługują na równość w dostępie do opieki zdrowotnej i edukacji oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka.

W ten dzień i zawsze także Kongres Kobiet wspiera dziewczynki, bo od ich edukacji zależy przyszły los świata.

 

Na ten dzień polecamy lekturę, która powinna być dla wszystkich obowiązkowa:

o tym, jak wojny i konflikty wpływają na losy dzieci i kobiet, ale także o tym, że jeśli zapewnimy dziewczynkom edukację i dostęp do opieki zdrowotnej, to wymiernie polepszymy dobrobyt całego społeczeństwa.

Polecamy także „Pakistańską córkę”

o tym, jak odwaga jednej dziewczynki stanowi przykład dla wielu innych. Jedna waleczna mała Maria pociąga za sobą tysiące innych małych Marii, które walczą o swoją wolność, o prawo do szczęśliwego dzieciństwa i samodzielnych wyborów w życiu.

 

Pamiętajmy, że dzieciństwo jest jak podłoga, po której będziemy chodzić całe swoje dorosłe życie. Szczęśliwa, zdrowa mała dziewczynka, to szczęśliwa dorosła kobieta. Taka kobieta jest bezcennym skarbem dla zdrowego, mądrego i szczęśliwego społeczeństwa.