Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Aktualności

Zapraszamy do przeglądu najnowszych informacji

 

WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM KONGRESU KOBIET!

Stowarzyszenie Kongres Kobiet rozpoczyna program szkoleniowych dla aktywnych działaczek regionalnych. Wyślij swoje zgłoszenie!

czytaj więcej... | Dodano: 26 listopada 2012 | kategoria: Ogólne

POLECAMY: prezentacja raportu Nieodpłatna praca kobiet - różowa strefa gospodarki

Fundacja Feminoteka i Fundacja Heinricha Bolla zapraszają na konferencję prasową połączoną z prezentacją raportu

czytaj więcej... | Dodano: 24 listopada 2012 | kategoria: Ogólne

GŁOŚNY RECHOT W SPRAWIE KOBIET

Lena Kolarska-Bobińska o lokalnych inicjatywach kobiet. Zachęcamy do lektury!

czytaj więcej... | Dodano: 23 listopada 2012 | kategoria: Ogólne

ŚWIADOME MACIERZYŃSTWO PRAWEM KAŻDEJ KOBIETY – relacja z IV Kongresu Kobiet

O prawach reprodukcyjnych i seksualnych w Polsce, antykoncepcji i edukacji seksualnej dyskutowały Anka Grzywacz i Krystyna Kacpura z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz zaproszonymi ekspertkami: Anną Jurek i Aleksandrą Dulas z Fundacji SPUNK, ginekolożką Karoliną Krajewską, Justyną Wydrzyńska z Forum Kobiety w Sieci oraz aktorką Renatą Dancewicz.

czytaj więcej... | Dodano: 18 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

OBALAMY MITY NA TEMAT KWOT DLA KOBIET W BIZNESIE!

Kwoty zapewniają kobietom miejsca w radach nadzorczych i/lub zarządach firm w określonej proporcji do mężczyzn (30-50%).  Ich celem jest zwiększenie udziału kobiet w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych jest wciąż niski – w Polsce wynosi on  tylko 12.2%, w Europe 14%, a w USA 16% . Zachęcamy do lektury opracowania dr Ewy Rumińskiej-Zimny.

czytaj więcej... | Dodano: 15 listopada 2012 | kategoria: Parytety / Kwoty / Suwak

DUŻE POPARCIE DLA POSTULATÓW KONGRESU KOBIET!

Wyniki badań przeprowadzonych dla Kongresu Kobiet przez CBM INDICATOR.

czytaj więcej... | Dodano: 14 listopada 2012 | kategoria: Ogólne

Komentarz Agnieszki Graff i Elżbiety Korolczuk

KOMENTARZ DO PAKIETU PRORODZINNEGO UCHWALONEGO PRZEZ RZĄD DONALDA TUSKA W DN. 8 LISTOPADA 2012

czytaj więcej... | Dodano: 12 listopada 2012 | kategoria: Rodzicielstwo

DOŚĆ PRZEMOCY WOBEC KOBIET – relacja z sesji IV Kongresu Kobiet

20% Polaków uważa, że jeżeli do przemocy dochodzi w domu, państwo czy policja nie powinny ingerować. Tymczasem w naszym prawie każda przemoc ścigana jest z kodeksu karnego. Wciąż jednak co roku przemocy fizycznej lub seksualnej doświadcza 800 tys. kobiet. Co oznacza, że każdego dnia 2 tys. kobiet jest bitych, poniżanych i terroryzowanych w domu i aż 150 z nich umrze w wyniku tzw. nieporozumień domowych. 

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

AKTYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET WIEJSKICH – relacja z IV Kongresu Kobiet

Uczestniczkami panelu Aktywność i przedsiębiorczość kobiet wiejskich były panie od lat związane z tematyką przedsiębiorczości w regionach: reprezentujące świat polityki – Ewa Kierzkowska (marszałkini i posłanka), mediów – Magdalena Szymańska, Ewelina Hahnel („Tygodnik Rolniczy”), Beata Jakoniuk Wojcieszek (TVP INFO) oraz przedsiębiorczości wiejskiej w praktyce – Anna Grabowicz, producentka pierników oraz Maria Sadzewicz-Nowak, ratowniczka zabytków drewnianych, założycielka skansenów.

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

RODZICE WOBEC CYFROWEJ RZECZYWISTOŚCI – relacja z IV Kongresu Kobiet

Coraz bardziej zdigitalizowana rzeczywistość, która nas otacza w dużym stopniu zmieni sposób przekazywania wiedzy uczniom i uczennicom w polskich szkołach. Obsługa laptopów, tabletów, smartphonów jest często mniejszym problemem dla dzieci niż dla rodziców. 

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

FIRMY RODZINNE – KOBIETY NA ZAKRĘCIE – relacja z IV Kongresu Kobiet

Prowadzenie rodzinnego przedsiębiorstwa to kwestia, którą podczas pierwszego dnia Kongresu Kobiet podczas panelu zatytułowanego „Firmy rodzinne – kobiety na zakręcie” poruszały Katarzyna Gierczyk-Grupińska, specjalistka od rozwoju i marketingu w firmie GELG Sp. z o. o., Zofia Drohomirecka właścicielka pijalni kaw Pożegnanie z Afryką, Solange Olszewska, prezeska Solaris Bus & Coach S.A., Anna Podniesińska, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, właścicielka i współwłaścicielka kilku dużych firm, Marta Rudzińska, właścicielka firmy JARS oraz Izabella Wałkowska, prezeska Zarządu Plastwil.

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

PRACA DOMOWA, ZAGRODOWA I ZAWODOWA – RYNEK PRACY, RÓWNOŚĆ SZANS, GODZENIE RÓL – relacja z IV Kongresu Kobiet

Nawiązując do programu telewizyjnego z lat 80-tych, Nowoczesność w domu i w zagrodzie, gdzie naturalnym miejscem kobiety był dom, a mężczyzny zagroda, Kinga Rusin zaprosiła swoich gości do dyskusji nt.  barier, jakie napotyka współczesna kobieta matka-pracowniczka-naukowczyni.

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

OSOBY ZALEŻNE I ICH OPIEKUNOWIE W ŻYCIU CODZIENNYM – relacja z IV Kongresu Kobiet

Opieka nad osobą z niepełnosprawnością to temat szczególnie ważny dla kobiety. Kto jak nie ona rezygnuje z pracy zawodowej, by móc zająć się niepełnosprawnym dzieckiem czy chorym rodzicem? A jak „wyżyć” z osobą tak zależną, otrzymując na nią świadczenie w wysokości zaledwie 520 zł? Polski skomercjalizowany i zdecentralizowany system opieki nie ma tu nic do zaoferowania.

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

INICJATYWY SAMORZĄDOWE KOBIET – relacja z panelu IV Kongresu Kobiet

Gmina Klucze,  gmina Pleśna i gmina Mszczonów zostały laureatami Konkursu „Budżet Równych Szans” organizowanym przez Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Samorządy zostały docenione za skuteczne inicjatywy wdrażające i upowszechniające politykę równościową. Wprowadzenie w życie  planów jednak nie było łatwe i szybkie. 

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

CZY MACIERZYŃSTWO ELIMINUJE UCZONĄ? KOBIETY W POLSKIEJ NAUCE - relacja z IV Kongresu Kobiet

Maskulinizacja środowiska akademickiego wciąż ma się u nas dobrze. Proporcje kobiet i mężczyzn uzyskujących stopień doktora coraz wyraźniej się wyrównują, jednakże w przypadku wyższych tytułów naukowych – cóż, trzeba będzie jeszcze poczekać na liczniejsze grono wybitnych Profesorek. I czy w ogóle angażowanie się w naukę jako drogę życiowego rozwoju i kariery ma dla kobiety ma sens?

czytaj więcej... | Dodano: 10 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

KOBIETY I WSPÓŁCZESNE FORMY PRZYWÓDZTWA NIEKONWENCJONALNEGO - relacja z IV Kongresu Kobiet

Czy bezpośrednio tylko polityka daje nam szanse na polepszenie sytuacji kobiet w domenie publicznej? Może warto zastanowić się nad innymi drogami uzyskania realnego wpływu na sytuacje w państwie?

czytaj więcej... | Dodano: 10 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

ŻEGNAMY MATKĘ POLKĘ – ODKŁAMYWANIE MACIERZYŃSTWA - relacja z IV Kongresu Kobiet

Tę Matkę-Polkę znamy od bardzo dawna: pozbawiona dostępu do żłobka „wózkowa”, wyciągająca ręce po nieściągalne alimenty i wiecznie roszczeniowa w miejscu pracy – zawsze musi sobie jakoś poradzić, ponieważ państwo, ot tak, umywa ręce. Tak właśnie w Polsce mitem „dzielnej ofiary”, sprawnie manipulowanym przez polityków, zastępuje się  uczciwą politykę społeczną dotyczącą demografii, rodzicielstwa i opieki.

czytaj więcej... | Dodano: 10 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

DRUGA MŁODOŚĆ ZAWODOWA - AKTYWNOŚĆ 45+ - relacja z panelu IV Kongresu Kobiet

Czy aktywność osób dojrzałych jest widziana i doceniana na współczesnym polskim rynku pracy? Czy aktywizacja zawodowa  kobiet po 58. roku życia jest potrzebna? Czy kobiety dojrzałe powinny starać się dostosować do norm stawianych przez pracodawców? Jak się zmieniać, aby nie stracić tożsamości? 

czytaj więcej... | Dodano: 10 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

Komentarz Aleksandry Sołtysiak

Aleksandra Sołtysiak, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, współorganizatorka I Wielkopolskiego Kongresu Kobiet.

czytaj więcej... | Dodano: 10 listopada 2012 | kategoria: Rodzicielstwo

RZĄD UCHWALIŁ PAKIET PRORODZINNY - KOMENTARZE KONGRESU KOBIET

Większe dotacje dla gmin na założenie żłobka lub klubu dziecięcego, elastyczne zasady dzielenia urlopu wychowawczego, opłacanie z budżetu państwa składek emerytalnych i rentowych za wszystkie osoby, które zrezygnują z pracy, aby zająć się wychowaniem dzieci oraz wydłużenie urlopów macierzyńskich – to najważniejsze propozycje przyjętego 8 listopada br. przez rząd tzw. pakietu prorodzinnego.

Co myślą o pakiecie członkinie Rady Programowej Kongresu Kobiet?

czytaj więcej... | Dodano: 10 listopada 2012 | kategoria: Rodzicielstwo

I WIELKOPOLSKI KONGRES KOBIET - relacja

25 października br. w Poznaniu odbył się Kongres I Wielkopolski Kongres Kobiet, który okazał się prawdziwym sukcesem kobiecej solidarności i siły regionu: ponad 400 uczestniczek i uczestników, 25 panelistek, 17 wystawców w Parku Kobiet. 

czytaj więcej... | Dodano: 2 listopada 2012 | kategoria: Regiony

OŚWIADCZENIE GABINETU CIENI KONGRESU KOBIET ORAZ STOWARZYSZENIA KONGRES KOBIET WS. MINISTRY JOANNY MUCHY

Kongres Kobiet wyraża oburzenie i stanowczy sprzeciw wobec tych polityków i niektórych mediów, które urządzają bezprecedensową nagonkę na Joannę Muchę, Ministrę Sportu i Turystyki.

czytaj więcej... | Dodano: 2 listopada 2012 | kategoria: Gabinet Cieni

OŚWIADCZENIE GABINETU CIENI KONGRESU KOBIET WS. CZĘŚCIOWEJ REFUNDACJI ZABIEGÓW IN VITRO

Członkinie Gabinetu Cieni z aprobatą przyjęły informację o planach Rządu dotyczących częściowej refundacji ze środków publicznych zabiegów in vitro, przedstawioną przez Premiera Tuska w poniedziałek 22 października 2012 r. 

 

czytaj więcej... | Dodano: 2 listopada 2012 | kategoria: Gabinet Cieni

I REGIONALNY KONGRES KOBIET Z OBSZARÓW WIEJSKICH - relacja

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z I Regionalnego kongresu Kobiet z Obszarów Wiejskich, który odbył się 6 października br. w Pyrzycach

czytaj więcej... | Dodano: 30 października 2012 | kategoria: Regiony

III KONGRES KOBIET LUBELSZCZYZNY

17 listopada 2012 r., w Hotelu Focus przy ul. Skowronkowej 2 w Lublinie, odbędzie się III Kongres Kobiet Lubelszczyzny. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „Aktywność Kobiet”. Zapraszamy!

czytaj więcej... | Dodano: 30 października 2012 | kategoria: Regiony

wyświetlane od: 1076 do: 1100