Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Aktualności

Zapraszamy do przeglądu najnowszych informacji

 

KONGRES KOBIET DOSTĘPNY DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH!

KONGRES KOBIET DOSTĘPNY DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH!

Dzięki Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskiego Języka Migowego i Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, V Kongres Kobiet będzie dostępny dla osób niesłyszących!

czytaj więcej... | Dodano: 5 czerwca 2013 | kategoria: Kongresy Kobiet

prof. Magdalena Środa - Co z tym kongresem?

Kongres Kobiet reprezentuje interesy, potrzeby i opinie całego społeczeństwa, nie tylko kobiet. Kongres stanowi zdrową przeciwwagę dla męskich gremiów, które zasiadająw Sejmie, Senacie, mediach, rządzie i w instytucjach zarządzających biznesem. Sądzimy, że demokracja, gospodarka i media w rękach (niemal wyłącznie) mężczyzn to niepełna demokracja, kulawa gospodarka i spaczona opinia. Kongres działa więc na rzecz normalności.

czytaj więcej... | Dodano: 1 czerwca 2013 | kategoria: Kongresy Kobiet

RUSZYŁA REJESTRACJA WOLONTARIATU NA V KONGRES KOBIET!

RUSZYŁA REJESTRACJA WOLONTARIATU NA V KONGRES KOBIET!

Wspieraj odważnie, na poważnie!

czytaj więcej... | Dodano: 22 kwietnia 2013 | kategoria: Kongresy Kobiet

ZDOBĄDŹ MIEJSCE W STREFIE KONKORDII PODCZAS V KONGRESU KOBIET!

ZDOBĄDŹ MIEJSCE W STREFIE KONKORDII PODCZAS V KONGRESU KOBIET!

Na najlepsze 15 projektów czeka bezpłatne stoisku podczas Kongresu Kobiet. 

czytaj więcej... | Dodano: 27 marca 2013 | kategoria: Kongresy Kobiet

ROZPOCZĘŁA SIĘ REJESTRACJA NA KONGRES KOBIET W LONDYNIE

ROZPOCZĘŁA SIĘ REJESTRACJA NA KONGRES KOBIET W LONDYNIE

Ruszyła rejestracja do inauguracyjnego Kongresu Polkich Kobiet w Wielkiej Brytanii, który odbędzie się w kwietniu 2013 r. w Londynie pod hasłem ‘Zjednoczone Królestwo Polek.’ To wydarzenie jest imprezą siostrzaną Kongresu Kobiet odbywającego się w Warszawie. Patronat nad londyńskim spotkaniem objął Ambasador RP J.E. Witold Sobków, a honorowy matronat pełni Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

czytaj więcej... | Dodano: 18 marca 2013 | kategoria: Kongresy Kobiet

POCZĄTEK REJESRACJI NA V KONGRES KOBIET! KONFERENCJA PRASOWA

POCZĄTEK REJESRACJI NA V KONGRES KOBIET! KONFERENCJA PRASOWA

Gabinet Cieni przed spotkaniem z Premierem. Rozpoczynamy rejestrację na V Kongres Kobiet!

czytaj więcej... | Dodano: 11 marca 2013 | kategoria: Kongresy Kobiet

ŚWIADOME MACIERZYŃSTWO PRAWEM KAŻDEJ KOBIETY – relacja z IV Kongresu Kobiet

O prawach reprodukcyjnych i seksualnych w Polsce, antykoncepcji i edukacji seksualnej dyskutowały Anka Grzywacz i Krystyna Kacpura z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz zaproszonymi ekspertkami: Anną Jurek i Aleksandrą Dulas z Fundacji SPUNK, ginekolożką Karoliną Krajewską, Justyną Wydrzyńska z Forum Kobiety w Sieci oraz aktorką Renatą Dancewicz.

czytaj więcej... | Dodano: 18 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

DOŚĆ PRZEMOCY WOBEC KOBIET – relacja z sesji IV Kongresu Kobiet

20% Polaków uważa, że jeżeli do przemocy dochodzi w domu, państwo czy policja nie powinny ingerować. Tymczasem w naszym prawie każda przemoc ścigana jest z kodeksu karnego. Wciąż jednak co roku przemocy fizycznej lub seksualnej doświadcza 800 tys. kobiet. Co oznacza, że każdego dnia 2 tys. kobiet jest bitych, poniżanych i terroryzowanych w domu i aż 150 z nich umrze w wyniku tzw. nieporozumień domowych. 

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

AKTYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET WIEJSKICH – relacja z IV Kongresu Kobiet

Uczestniczkami panelu Aktywność i przedsiębiorczość kobiet wiejskich były panie od lat związane z tematyką przedsiębiorczości w regionach: reprezentujące świat polityki – Ewa Kierzkowska (marszałkini i posłanka), mediów – Magdalena Szymańska, Ewelina Hahnel („Tygodnik Rolniczy”), Beata Jakoniuk Wojcieszek (TVP INFO) oraz przedsiębiorczości wiejskiej w praktyce – Anna Grabowicz, producentka pierników oraz Maria Sadzewicz-Nowak, ratowniczka zabytków drewnianych, założycielka skansenów.

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

RODZICE WOBEC CYFROWEJ RZECZYWISTOŚCI – relacja z IV Kongresu Kobiet

Coraz bardziej zdigitalizowana rzeczywistość, która nas otacza w dużym stopniu zmieni sposób przekazywania wiedzy uczniom i uczennicom w polskich szkołach. Obsługa laptopów, tabletów, smartphonów jest często mniejszym problemem dla dzieci niż dla rodziców. 

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

FIRMY RODZINNE – KOBIETY NA ZAKRĘCIE – relacja z IV Kongresu Kobiet

Prowadzenie rodzinnego przedsiębiorstwa to kwestia, którą podczas pierwszego dnia Kongresu Kobiet podczas panelu zatytułowanego „Firmy rodzinne – kobiety na zakręcie” poruszały Katarzyna Gierczyk-Grupińska, specjalistka od rozwoju i marketingu w firmie GELG Sp. z o. o., Zofia Drohomirecka właścicielka pijalni kaw Pożegnanie z Afryką, Solange Olszewska, prezeska Solaris Bus & Coach S.A., Anna Podniesińska, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, właścicielka i współwłaścicielka kilku dużych firm, Marta Rudzińska, właścicielka firmy JARS oraz Izabella Wałkowska, prezeska Zarządu Plastwil.

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

PRACA DOMOWA, ZAGRODOWA I ZAWODOWA – RYNEK PRACY, RÓWNOŚĆ SZANS, GODZENIE RÓL – relacja z IV Kongresu Kobiet

Nawiązując do programu telewizyjnego z lat 80-tych, Nowoczesność w domu i w zagrodzie, gdzie naturalnym miejscem kobiety był dom, a mężczyzny zagroda, Kinga Rusin zaprosiła swoich gości do dyskusji nt.  barier, jakie napotyka współczesna kobieta matka-pracowniczka-naukowczyni.

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

OSOBY ZALEŻNE I ICH OPIEKUNOWIE W ŻYCIU CODZIENNYM – relacja z IV Kongresu Kobiet

Opieka nad osobą z niepełnosprawnością to temat szczególnie ważny dla kobiety. Kto jak nie ona rezygnuje z pracy zawodowej, by móc zająć się niepełnosprawnym dzieckiem czy chorym rodzicem? A jak „wyżyć” z osobą tak zależną, otrzymując na nią świadczenie w wysokości zaledwie 520 zł? Polski skomercjalizowany i zdecentralizowany system opieki nie ma tu nic do zaoferowania.

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

INICJATYWY SAMORZĄDOWE KOBIET – relacja z panelu IV Kongresu Kobiet

Gmina Klucze,  gmina Pleśna i gmina Mszczonów zostały laureatami Konkursu „Budżet Równych Szans” organizowanym przez Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Samorządy zostały docenione za skuteczne inicjatywy wdrażające i upowszechniające politykę równościową. Wprowadzenie w życie  planów jednak nie było łatwe i szybkie. 

czytaj więcej... | Dodano: 11 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

CZY MACIERZYŃSTWO ELIMINUJE UCZONĄ? KOBIETY W POLSKIEJ NAUCE - relacja z IV Kongresu Kobiet

Maskulinizacja środowiska akademickiego wciąż ma się u nas dobrze. Proporcje kobiet i mężczyzn uzyskujących stopień doktora coraz wyraźniej się wyrównują, jednakże w przypadku wyższych tytułów naukowych – cóż, trzeba będzie jeszcze poczekać na liczniejsze grono wybitnych Profesorek. I czy w ogóle angażowanie się w naukę jako drogę życiowego rozwoju i kariery ma dla kobiety ma sens?

czytaj więcej... | Dodano: 10 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

KOBIETY I WSPÓŁCZESNE FORMY PRZYWÓDZTWA NIEKONWENCJONALNEGO - relacja z IV Kongresu Kobiet

Czy bezpośrednio tylko polityka daje nam szanse na polepszenie sytuacji kobiet w domenie publicznej? Może warto zastanowić się nad innymi drogami uzyskania realnego wpływu na sytuacje w państwie?

czytaj więcej... | Dodano: 10 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

ŻEGNAMY MATKĘ POLKĘ – ODKŁAMYWANIE MACIERZYŃSTWA - relacja z IV Kongresu Kobiet

Tę Matkę-Polkę znamy od bardzo dawna: pozbawiona dostępu do żłobka „wózkowa”, wyciągająca ręce po nieściągalne alimenty i wiecznie roszczeniowa w miejscu pracy – zawsze musi sobie jakoś poradzić, ponieważ państwo, ot tak, umywa ręce. Tak właśnie w Polsce mitem „dzielnej ofiary”, sprawnie manipulowanym przez polityków, zastępuje się  uczciwą politykę społeczną dotyczącą demografii, rodzicielstwa i opieki.

czytaj więcej... | Dodano: 10 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

DRUGA MŁODOŚĆ ZAWODOWA - AKTYWNOŚĆ 45+ - relacja z panelu IV Kongresu Kobiet

Czy aktywność osób dojrzałych jest widziana i doceniana na współczesnym polskim rynku pracy? Czy aktywizacja zawodowa  kobiet po 58. roku życia jest potrzebna? Czy kobiety dojrzałe powinny starać się dostosować do norm stawianych przez pracodawców? Jak się zmieniać, aby nie stracić tożsamości? 

czytaj więcej... | Dodano: 10 listopada 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

STEREOTYPY I ICH WYLĘGARNIE - relacja z sesji IV Kongresu Kobiet

Stereotyp działa jak symbol, zawsze jest uproszczeniem – zwróciła uwagę Anna Grodzka, dopowiadając, że jednocześnie często jest fałszem, wdrukowywanym w nasze głowy przez media czy ambonę. Relaca Beaty Styrc z jednego z najbardzej wzruszających wydarzeń IV Kongresu Kobiet.

czytaj więcej... | Dodano: 1 października 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

RÓŻNE OBLICZA SUKCESU - relacja z sesji IV Kongresu Kobiet

Czym dla kobiet sukcesu jest sukces? Równowaga między życiem zawodowym i osobistym, poczuciem samorealizacji i satysfakcji. Co jeszcze, jak to zmierzyć, napędzać i po drodze nie skapitulować? Dorota Warakomska poprosiła o wskazówki kobiety, które nie wstydzą się chwalić sukcesem.

czytaj więcej... | Dodano: 1 października 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

RÓWNOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ, ROZWÓJ - relacja z panelu IV Kongresu Kobiet

Czym jest różnorodność? Na czym polega zarządzanie różnorodnością? Jakie są korzyści biznesowe z wprowadzania różnorodności do zarządzania? Czy zarządzanie różnorodnością sprawdza się tylko w międzynarodowych korporacjach?

czytaj więcej... | Dodano: 1 października 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

IV Kongres Kobiet: postulaty, uznania, aspiracje

Podsumowanie IV Kongresu Kobiet. Przeżyjmy to jeszcze raz!

czytaj więcej... | Dodano: 18 września 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

KONGRES PO RAZ CZWARTY DOCHODZI DO GŁOSU

Aktywność, przedsiębiorczość, niezależność. Pod tym hasłem rozpoczął się dziś IV Kongres Kobiet, który przez dwa najbliższe dni zgromadzi w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki 9,5 tysiąca uczestniczek, choć, jak co roku, nie zabraknie też uczestników. Tegoroczny Kongres jest poświęcony szeroko rozumianej przedsiębiorczości – inicjatywom, które Polki podejmują nie tylko w biznesie, ale przede wszystkim w samorządach, organizacjach pozarządowych czy lokalnych społecznościach. W roli prowadzących wystąpią Kinga Rusin, Olga Kozierowska, Agata Młynarska. Wydarzenie wspierają również inne osoby publiczne, dziennikarki, aktorki i pisarki, m.in. pierwsza dama Anna Komorowska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Wanda Nowicka, Beata Tadla, Hanna Bakuła, Krystyna Kofta czy Maria Czubaszek.

czytaj więcej... | Dodano: 16 września 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

PIĘĆ PROJEKTÓW REFORMY EDUKACJI - relacja z panelu IV Kongresu Kobiet

W czasie Kongresu nie zabrakło tematu edukacji i reformy polskiego szkolnictwa. Panel, na który ściągnęły tłumy (sala pękała w szwach!), zatytułowany „Pięć projektów reformy edukacji” poprowadziła Ewa Wanat. Do dyskusji zaproszono Krystynę Szumilas, ministrę Edukacji Narodowej, Katarzynę Barczyńską, przedstawicielkę Pearson President Central Europe, profesor Magdalenę Środę, etyczkę, ministrę Edukacji, Nauki i Sportu w Gabinecie Cieni Kongres Kobiet, Karolinę Kulicką, dyrektorkę Departamentu Informacji o Środowisku w Ministerstwie Środowiska, Dorotę Obidniak, przedstawicielkę Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Martę Rawłuszko, prezeskę Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA).

czytaj więcej... | Dodano: 15 września 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

AKTYWNOŚĆ KOBIET I ROZWÓJ REGIONÓW POLSKI: JAK WYKORZYSTAĆ KOBIECY POTENCJAŁ? - relacja z panelu IV Kongresu Kobiet

„Stary budżet” unijny tzw. siedmioletnia rama finansowa, dobiega końca. Nowy budżet, który obejmie perspektywę rozwoju regionów w latach 2014-2020 jest właśnie w przygotowaniu. Dotychczasowa strategia rozwoju regionów obejmowała głównie kwestię innowacyjności i kapitału ludzkiego, pomijając problematykę równości kobiet i mężczyzn. Globalne problemy, o których rozwiązaniach częściej decydują męskie gremia decyzyjne, a które często stają się lokalne, nierzadko traktowane są doraźnie, wręcz akcyjnie. Tymczasem to właśnie lokalna skala jest odpowiedzią na rozwiązanie lokalnych problemów.

czytaj więcej... | Dodano: 15 września 2012 | kategoria: Kongresy Kobiet

wyświetlane od: 176 do: 200